Kategoriarkiv: Bank of Åland A

Omvänd vinstvarning från Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat för andra kvartalet uppgår preliminärt till 13,6 miljoner euro, vilket är 39 procent bättre än under motsvarande kvartal året innan. Kvartalsresultatet rymmer dock positiva engångsposter på cirka 2 miljoner euro.

Ålandsbanken bedömer nu att rörelseresultatet för helåret 2021 kommer att bli väsentligt bättre än under rekordåret 2020, det vill säga väsentligt bättre än 39,7 miljoner euro. Den tidigare prognosen var ett rörelseresultat i nivå med 2020.

”Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens utveckling. Det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader med anledning av den pågående coronapandemin. Av denna anledning finns det en viss osäkerhet i nuvarande framtidsprognos”, betonar banken samtidigt.

Avkastningen på eget kapital för andra kvartalet blev preliminärt 16,4 procent, upp från 11,8 procent under motsvarande kvartal i fjol.

Ålandsbankens delårsrapport för det andra kvartalet väntas publiceras den 20 juli.