Kategoriarkiv: Duroc B

Omvänd vinstvarning från Duroc

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget uppger att utvecklingen för kvartalet har varit över förväntan.

Efter jämförelsestörande poster, huvudsakligen nedskrivningar i immateriella tillgångar i Cotting Group, beräknas kvartalets rörelseresultat ha ökat till strax under 40 miljoner kr (1,2). Flertalet portföljbolag visar på starka resultatförbättringar i slutet på kvartalet, uppger Duroc.

”I Durocs kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021/2022 gavs informationen att efterfrågan under nästkommande kvartal förväntades vara god och att merparten av portföljbolagen fortsättningsvis skulle gå bra, samtidigt som det förelåg en kortsiktig osäkerhet för Cotting Group. Sammanställningen av resultatet för det tredje kvartalet 2021/2022 visar att bolagen, trots fortsatta störningar, såsom kostnadsinflation och halvledarbrist, utvecklats över förväntan”, skriver Duroc.

Utvecklingen framåt är alltjämt svårbedömd, uppger bolaget samtidigt.

”Duroc har låg exponering mot Ryssland och Ukraina. Cotting Group påverkas negativt av brist på halvledare och andra komponenter som bilindustrin är beroende av. Även stigande priser på råmaterial och energi kvarstår som osäkerhetsfaktorer för Durocs portföljbolag under kommande kvartal”, heter det.

Siffrorna för det tredje kvartalet är preliminära. Den fullständiga delårsrapporten väntas kommuniceras den 6 maj.