Kategoriarkiv: Eltel

Eltel går med förlust

Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisar ett operativt ebita-resultat på 0,5 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (4,4).

Den operativa ebita-marginalen blev 0,2 procent (2,0).

Nettoomsättningen uppgick till 209 miljoner euro (210).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner euro (1,6), med ett resultat per aktie om -0:02 euro (0:01).

”Sammanfattningsvis råder det fortsatt osäkerhet på marknaden kring det geopolitiska läget och kostnadsökningarna som kommer att fortsätta att påverka oss. Communication-marknaden är dock sund med 5g och fiber som de främsta drivkrafterna. Inom power finns en tydlig efterfrågan på att uppgradera och modernisera elnäten i Norden”, skriver avgående vd Casimir Lindholm i vd-ordet av rapporten.

Bättre för sjätte kvartalet i rad för Eltel

Nettoomsättningen uppgick till 210 miljoner euro (246). Resultatet efter skatt blev 1,6 miljoner euro (14,0), med ett resultat per aktie om 0,01 euro (0,09).

Eltel kunde förbättra sitt operativa ebita-resultat för sjätte kvartalet i rad under andra kvartalet, vilket förklaras av bolagets förbättringsarbete och strategi som också gjort att mer än 90 procent av Eltels verksamhet nu är nordisk. Det framgår av delårsrapporten.

”Olönsamma projekt i Sverige”

Finland visar goda framsteg med en ökad omsättning och ett förbättrat operativt ebita, vilket gynnats av en stark efterfrågan på fiber och 5G.

Sverige befinner sig fortsatt i en omstruktureringsfas med minskande volymer samt vissa äldre, olönsamma projekt och avtal.

”Reducerat risknivån”

”I denna fas har vi samtidigt reducerat risknivån och accelererat effektiviserings- och produktivitetsprogrammet. Vi börjar dessutom att se små förbättringar i kassaflödet och i rörelsekapitalet”, skriver vd Casimir Lindholm i rapporten.

Norge fortsätter att leverera bra marginaler, även om de är något lägre jämfört med samma period förra året. Detta beror främst på fördröjningar av kundinvesteringar vilket är ett resultat av covid-19.

Volymer förväntas öa

”Givet att situationen normaliseras förväntar vi oss att volymerna ökar mot slutet av året”, skriver vd.

I Danmark var lönsamheten under andra kvartalet exceptionellt hög trots en minskad omsättning. Det starka resultatet berodde till viss del på en positiv engångspost relaterat till att en större kund valt att inkontraktera en del av sin verksamhet, vilket kommer att leda till en negativ inverkan på omsättningen i Danmark framöver.

Breddar portföljen

”Under de senaste årens transformation har vi fokuserat på att förbättra lönsamheten, kontrollmiljön och på att få en sund balansräkning. När vi nu ser att vi är på väg i rätt riktning är nästa steg att återigen öka omsättningen för att nå vårt långsiktiga finansiella mål om 2-4 procents årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt. Vi arbetar med organisk tillväxt bland annat genom att bredda vår portfölj och genom att vässa vårt erbjudande till marknaden. Samtidigt förbereder vi oss för potentiella framtida förvärv”, skriver vd.

Eltel behåller sina tidigare angivna finansiella utsikter där bolaget räknar med att den operativa ebita-marginalen för 2021 kommer att förbättras jämfört med 2020.