Kategoriarkiv: fm mattsson

AFV sätter sälj på FM Mattsson efter rapporten

Affärsvärlden ser risk att vinsten kommer falla kommande år och då är aktien mer rimligt värderad kring 150 kronor, enligt analysen.

”Den som är lite taktisk skulle kunna vänta med att sälja aktien tills en tydligare avmattning syns i siffrorna. Vårt råd blir dock redan här och nu att sälja FM Mattsson”, heter det.

Aktien hade stigit med 6,7 procent på torsdagseftermiddagen.

 

FM Mattsson dagens vinnare efter rapport

”Vi kan konstatera att investeringar i privata badrum och kök har fortsatt på en hög nivå, samtidigt som det har varit en relativt hög aktivitet i de mer kommersiella segmenten vi verkar inom”, skriver vd Fredrik Skarp i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med cirka 35 procent samtidigt som ebita-marginalen dubblerades till drygt 21 procent. Bolaget har precis som många andra mött utmaningar med leveranser och insatsvaror samt stigande råvarupriser. Enligt Fredrik Skarp har bolaget haft störningar inom vissa produktområden men säger samtidigt att leveransförmågan hållits uppe bra.

”Resultatförbättringen förklaras även av utvecklingen av vår produktmix och förbättringar i produktionen i Mora. Samtidigt har kostnader för marknadsföring och försäljning varit något lägre på grund av covid-19”, skriver vd:n.

Han bedömer att kostnaderna för mässing och transporter kommer att fortsätta att påverka bolaget resterande del av året, men att efterfrågan kommer att vara fortsatt god och att förutsättningarna för att hantera utmaningarna tillsammans med kunder och leverantörer är goda.

Vid klockan 9.20 var aktien upp 7,2 procent på en i övrigt svag Stockholmsbörs.