Kategoriarkiv: Företrädesemisson

Här är villkoren i Cteks företrädesemission

Teckningskursen har fastställts till 17:50 kronor per aktie och teckningsperioden löper mellan 10–24 mars. Ctek-aktien avslutade måndagens handel på 30:34 kronor.

Aktieägare får en teckningsrätt per innehavd aktie och fem teckningsrätter berättigar teckning till två nya Ctek-aktier.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i bolagets försörjningskedja.

För de aktieägare som avstår från att teckna aktier i företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om 28,6 procent.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma den 3 mars.