Kategoriarkiv: Helena Helmersson

H&M:s vd: Risken för bakslag har minskat

H&M-gruppens varulager är fortfarande på en historiskt hög nivå. I det första kvartalet (december-februari) utgjorde varulagret 17,9 procent av klädbolagets omsättning. Det var visserligen 1 procentenhet lägre jämfört med ett år tidigare, men samtidigt långt ifrån H&M:s långsiktiga mål om 12-14 procent.

Så sent som hösten 2022 utgjorde varulagret närmare 22 procent av omsättningen.

”De senaste tre åren har förutsättningarna förändrats hela tiden men jag tycker vi har varit väldigt fokuserade på det vi tror ger störst skillnad: kunderbjudande, varuförsörjningskedjan och tech. Det här ger resultat, vi har ökat precisionen och är snabbare på att ge kunderna vad de vill ha”, säger Helena Helmersson.

I torsdagens delårsrapport uttryckte H&M återigen sin ambition att dra ner på lagret och budskapet var att det finns goda möjligheter för fortsatt förbättrad varulagersituation.

Har riskerna för ett bakslag, där lagernivån stiger igen, minskat i dagens H&M jämfört med ett historiskt perspektiv?

”Ja. I och med att vi haft fokus på det här en längre tid så ser vi att det här är hållbara förändringar mot att nå målet”, säger vd:n.

I januari 2022 satte H&M ett antal andra specifika mål. Bland annat ska omsättningen senast år 2030 ha fördubblats och lönsamheten (rörelsemarginalen) ska över tid överstiga 10 procent. Ambitionen är att nå lönsamhetsmålet senast 2024.

I torsdagens rapport uppger vd:n att H&M tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år. En titt på marknadens förväntningar visar att analytikerna, inför torsdagens rapport, i snitt trodde på en rörelsemarginal 2024 på 6,7 procent.

Ni satte målet för ett drygt år sedan. Hur ligger ni till i förhållande till vad ni trodde då?

”Vi har verkligen föresatt oss att nå målen /…/ Då (när vi satte målen) var vi i en fas då vi verkligen förberedde oss på tillväxt och sedan kom Ryssland med lite ändrade förutsättningar. Det är klart att vi har tittat på målen igen men vi håller fast vid dem. Vi har absolut en möjlighet att nå dit, men det är klart att det är väldigt utmanande mål”, säger Helena Helmersson.

H&M:s pågående åtgärdsprogram, som ska ge årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor, berör bland annat administrations- och overheadkostnader och innebär en minskning om cirka 1.500 tjänster.

Gäller det antalet fortfarande?

”Det är fortfarande ungefär 1.500 tjänster på centrala funktioner och då innebär det både medarbetare och anställda konsulter”, säger Helena Helmersson.

Ni drar även ner på butikspersonal som ligger utanför det här åtgärdsprogrammet?

”Ja, det gör vi. I Sverige ser vi också att vi behöver ändra bemanningen i delar av våra fysiska butiker”.

Gäller det bara Sverige?

”Det är olika i olika marknader vilka initiativ vi måste driva för att gå mot både tillväxt- och lönsamhetsmålen”.

Vad talar vi om för total minskning av antalet tjänster i hela H&M?

”Vi har ingen sådan total. Det stora initiativet vi bedriver är kostnads- och effektivitetsprogrammet med centrala funktioner. Förutom det har vi Sverige specifikt som måste bedriva det här /…/ Alla länder tittar så klart över både lönsamhet och tillväxt. Jag har inget annat att kommunicera i nuläget som är i pipeline, men alla länder driver sin plan”, säger Helena Helmersson.