Kategoriarkiv: Indutrade

Indutrade höjer marginalmålet

De senaste fem åren har Indutrade haft en ebita-marginal om i genomsnitt 12,9 procent.

Övriga mål för Indutrade upprepas och är enligt följande:

* Försäljningstillväxt om minst 10 procent per år där tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

* En avkastning på sysselsatt kapital om minst 20 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel.

* Nettoskuldsättningsgraden bör normalt inte överstiga 100 procent.

* Utdelningsandelen ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av resultatet efter skatt.

”Indutrade har en stark plattform för fortsatt hållbar lönsam tillväxt. Våra finansiella mål är ambitiösa och det ökade ebita-marginalmålet bedöms vara en bra balans mellan lönsamhetsambitioner och vår förmåga att investera i tillväxtinitiativ. Vi kommer att fortsätta leverera långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande för våra aktieägare genom organiska förbättringar och lönsamma förvärv”, kommenterar vd Bo Annvik i pressmeddelandet.