Kategoriarkiv: Invesco

Därför ska du investera i en guld-ETC

Hög inflation, kraftiga och snabba räntehöjningar, Rysslands invasion av Ukraina – det är mycket som skapar oro på världens finansmarknader just nu. Under tider av oro vänder sig fler investerare och privatsparare till ett tillgångsslag som kan fungera som en trygg hamn.

– Prisutvecklingen på guld har historiskt sett haft en låg korrelation mot aktie- och obligationsmarknaden och har utvecklats väl under tider av kris och geopolitisk osäkerhet. Som ett exempel kan man titta på pandemiåret 2020 då guld var det breda tillgångsslaget som avkastade bäst, säger Fredrik Nilsson, ansvarig för ETF:er i Norden hos Invesco.

Smidigt med investering i ETC

Det finns olika sätt att handla med guld. Ett sådant är att köpa smycken eller guldtackor och själv stå för förvaring och försäkring. En annan väg att gå är att handla certifikat för fysiskt guld på börsen, genom det som kallas ETC:er (Exchange-traded commodities).

– En investering i en ETC innebär att man överlåter de dyra och krångliga momenten – leverans, förvaring samt försäkring – till emittenten. Här betalar man en årlig avgift som kompenserar för dessa delar, förklarar Fredrik Nilsson.

Hållbara tackor

Invesco erbjuder en av Europas största guld-ETC:er, Invesco Physical Gold ETC, och förvaltar i dag cirka 16 miljarder dollar i fysiskt guld. Tack vare produktens storlek och dess skalfördelar har Invesco möjlighet att erbjuda en konkurrenskraftig förvaltningsavgift, berättar Fredrik Nilsson.

– Vi har även ett hållbarhetsperspektiv kopplat till vår förvaltning. 100 procent av guldinnehavet har utvunnits i enlighet med London Bullion Market Associations riktlinjer, som följer FN:s globala hållbarhetsmål, för att öka transparens samt minimera fattigdom, förbättra arbetsförhållanden och försäkra att pengarna når arbetstagarna, säger han och fortsätter:

– En annan fördel med vår ETC är att vi har gjort det möjligt att handla i valutasäkrade versioner i euro och brittiska pund i stället för amerikanska dollar, för att möta efterfrågan hos kunder som vill undvika valutarisken vid transaktioner.

Ta reda på mer om Invesco Physical Gold ETC.

Guld i portföljen

Fredrik Nilsson trycker på att guld har många positiva egenskaper som byggsten i portföljallokering.

– Med kraftiga börsfall, geopolitisk osäkerhet och en ökad inflationsoro hos både professionella och privata investerare har vi sett stora inflöden mot fysiska guldprodukter. Guldpriset uppvisar en uppgång på cirka två procent hittills i år, vilket ännu en gång avspeglar dess positiva diversifieringsegenskaper som en försäkring mot oförutsägbara händelser i en bred, långsiktig portfölj, säger han.

Fotnot: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Läs mer om Invesco här.

Om Invesco

Invesco Ltd. är en global oberoende kapitalförvaltare. Med ett AUM på 1,6 biljoner USD, 8 000 anställda i fler än 20 länder globalt och nordiskt kontor i Stockholm, levererar Invescos investeringsteam ett omfattande utbud av aktiva, passiva och alternativa investeringsmöjligheter.

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Stort uppsving för börshandlade fonder

En börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund) ger en kostnadseffektiv exponering mot ett underliggande tillgångsslag, som ett aktieindex eller en råvara. Denna typ av fond är ett alternativ till aktivt förvaltade fonder, vars relativt höga avgifter kan få stor betydelse för den slutgiltiga avkastningen.

– Skillnaden mellan en ETF och en aktivt förvaltad fond är att förvaltaren av ETF:en inte går in och gör en syn på specifika bolag. Fonden följer i stället ett definierat och transparent referensindex. Då uppstår möjligheten att erbjuda produkten till lägre avgifter, säger Fredrik Nilsson, Head of ETFs Nordics på Invesco som är en av världens största aktörer inom området.

Ökat intresse bland privatpersoner

Historiskt har den primära målgruppen för ETF:er varit institutionella investerare, som har använt dessa som verktyg för effektiv allokering mot aktie- och obligationsmarknaden. På senare år har dock intresset ökat bland privatpersoner som vill spara långsiktigt och samtidigt fånga framtida trender.

– I dag finns det en uppsjö av börshandlade fonder, upp emot 8000 olika. Mitt råd till privatpersoner är att screena för de områden som man är intresserad av. Det kan vara exponering mot ett bredare globalt aktieindex, men också tematiska produkter inom hållbarhet, kryptovaluta och guld, säger Fredrik Nilsson.

Nyfiken på ETF:er? Ta reda på mer här.

Hållbarhetstema – en tillväxtraket

Han spår stor tillväxt inom ESG-tematiska ETF:er, alltså börshandlade fonder som följer index för klimatanpassade bolag. Här är företag som har en låg hållbarhetsprofil exkluderade, och företag som anses bättre positionerade för framtida hållbarhetsutmaningar överviktade.

– Vi ser även stort intresse för segmentet blockchain, som fångar mycket av tillväxten inom kryptovalutor. Genom att investera i en blockchain-ETF handlar man inte i de faktiska kryptovalutorna, utan tar del av tillväxten genom en korg av aktier i bolag som är exponerade mot det här segmentet, förklarar Fredrik Nilsson.

”En av världens största”

Invesco har cirka 130 ETF:er i Europa och över 400 ETF:er globalt. Flera av dessa är ESG-tematiska med inriktning mot solenergi och förnybar energi. I utbudet finns även blockchain-fonder och ETF:er som ger exponering mot guld. Invesco utvecklar ständigt nya produkter baserat på kunders önskemål och det egna produktutvecklingsteamets framtidsspaningar.

– Detta är en av våra styrkor. Att vi är en global aktör är en annan. Invesco är en av världens fyra största emittenter av ETF:er och förvaltar cirka 500 miljarder dollar inom det här segmentet. Vi har därmed stordriftsfördelar i vår förvaltning och kan hålla låga avgifter, konstaterar Fredrik Nilsson.

Läs mer om Invesco här.

Om Invesco

Invesco Ltd. är en global oberoende kapitalförvaltare. Med ett AUM på 1,6 biljoner USD, 8 000 anställda i fler än 20 länder globalt och nordiskt kontor i Stockholm, levererar Invescos investeringsteam ett omfattande utbud av aktiva, passiva och alternativa investeringsmöjligheter.

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Krisen sätter makroekonomiska utsikter i nytt ljus

– Krisen har inte bara skapat en stor osäkerhet och ökad volatilitet på marknaden, den har också bidragit till att förändra den makroekonomiska bilden. Vi kommer se att inflationen blir högre under en längre period, på grund av stigande energipriser. Det kommer i sin tur innebära att den disponibla inkomsten för hushållen sjunker. Kombinationen av mer volatila marknader och ansträngda hushållsbudgetar medför att centralbanker sannolikt blir mindre hökaktiga framöver, säger Paul Jackson.

Jackson menar att de stigande energipriserna även kommer leda till minskade investeringar från företag, som ett resultat av sjunkande vinster. Det gör att centralbankerna i allt större utsträckning kommer se det som att Putin har gjort jobbet åt dem när det gäller att kyla av ekonomin med räntehöjningar.

Jackson anser dock att det finns anledning att bli mer aggressiv i sin tillgångsallokering som en följd av att marknaden blivit mer defensiv, och han ser fortsatt fördel för cykliska tillgångar, bortsett från råvaror.

– Jämfört med vår vy från årets början skulle jag säga att vi tror på högre räntor idag än vad vi gjorde då, men givet att aktiemarknaden fallit så mycket tycker jag det är fortsatt fördel för cykliska tillgångar. Undantaget är dock råvaror som jag har svårt att se stiga ytterligare från dagens höga nivåer. Vi har gått från en stor allokering till råvaror till att idag vara neutrala, säger Paul Jackson.

Enligt Stefan Behring, som är Nordenchef på Invesco, har oron på marknaden i spåren av Rysslands invasion skapat en högre efterfrågan på flexibla och skräddarsydda mandat.

– I Norden ser vi ett fortsatt stort intresse kring ökad diversifiering, men även ett ökat intresse för mer flexibel hantering av aktier och obligationer. Inom aktier efterfrågas skräddarsydda mandat där kunden själv sköter en dynamisk allokering för att kunna följa trenderna på marknaden. 

– Private markets fortsätter vara i fokus mot bakgrund av att investerare vill bredda portföljen med private equity och private credit, det vill säga direktutlåning till företag. Samtidigt är realtillgångar med stabila kassaflöden och lägre räntekänslighet ett tillväxtområde under nuvarande marknadssituation.

Läs mer om Invescos research och nyheter här.

När det gäller aktiemarknaden ser Jackson de största riskerna i vad som ska hända med den ekonomiska cykeln, snarare än räntehöjningar från den amerikanska centralbanken.

– Tittar man historiskt så har perioder av räntehöjningar från FED faktiskt sammanfallit med stigande aktiemarknader. Framför allt har aktier gått bättre än räntemarknaden under dessa perioder. Risken ligger därför inte i att FED startar en räntehöjningscykel, snarare är risken att denna cykel når vägs ände, vilket typiskt sett sker när tillväxt övergår till recession. Det stora hotet i det korta perspektivet är därför att minskade hushållsbudgetar och lägre investeringar från företag översätts i en recession.

– Den geopolitiska situationen kan skapa kortsiktig volatilitet, men historien visar att geopolitiska störningar inte tenderar att vara avgörande för de ekonomiska cyklerna. Och det är den ekonomiska cykeln som jag ser som central för risktillgångar.

Av: Invesco

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.