Kategoriarkiv: Kabe B

Leveransstörningar minskade Kabes omsättning

Kabe redovisar ett resultat efter skatt på 64 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (59). Resultatet per aktie uppgick till 7:11 kronor (6:44).

Det framgår av bolagets delårsrapport för andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (70) och rörelsemarginalen var 8,9 procent (7,3).

Nettoomsättningen uppgick till 897 miljoner kronor (965), en minskning med 7 procent från motsvarande kvartal i fjol. Den minskade omsättningen var enligt Kabe en direkt följd av leveransförseningar av husbilar från Adria-fabriken i Slovenien.

”Den förväntade förskjutningen av Kama Fritids försäljning mellan första kvartalet och andra kvartalet har även påverkat omsättningen negativt. Vi kan konstatera att återförsäljare och konsumenter tidigarelade sina inköp av tillbehör för att säkra leverans av produkter”, skriver Kabe i rapporten.

Rejäl vinst för Kabe

Rörelseresultatet blev 78 miljoner kr (18) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (3,2).

En utdelning om 7,00 kr per aktie föreslås för helåret 2021. För 2020 lämnades en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie, samt en extrautdelning om 4,50 kr per aktie.

Stigande material- och fraktpriser har lett till att Kabes tillverkningskostnader har ökat. Som en följd har försäljningspriserna justerats och om utvecklingen fortsätter kommer priserna att behöva anpassas ytterligare. Det skriver Kabe i bokslutskommunikén.

”Omsättningen ökade 29 procent”

Omsättningen för jämförbara enheter ökade med 29 procent under fjolåret. Kabe påpekar dock att 2020 var ett särskilt utmanande år och jämfört med 2019 var tillväxten 17 procent.

Vidare har smittskyddsåtgärder inneburit ”stora” utmaningar relaterat till bemanning i produktionsanläggningarna.

”Positiva trender fortsätter”

”Detta har påverkat produktiviteten negativt. Störningar kring att få tillgång till råmaterial och komponenter består och det är svårt att bedöma när situationen stabiliseras. Vår verksamhet i Polen har särskilt drabbats av förseningar gällande leveranser av chassin till vans. Detta har lett till att den planerade ökningen av Affinitys produktionsvolymer i Polen förskjutits något”, skriver Kabe.

”Vi förväntar oss att de positiva trenderna för hållbara semesterformer fortsätter och vi bedömer att framtidsutsikterna är ljusa”, heter det vidare.

 

Fritidstrenden gynnar Kabe

Nettoomsättningen uppgick till 696 miljoner kr (509). Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 22 procent. Rörelseresultatet blev 52 miljoner kr (10) och rörelsemarginalen var 7,5 procent (2,0).

Kabe ser en fortsatt stark trend, men räknar samtidigt med kortsiktig påverkan från komponentbrister, leveransförseningar och prishöjningar av insatsmaterial. Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet 2021.

Enligt bolaget har den positiva trenden från 2020 med ökat intresse för att tillbringa sin fritid i Sverige fortsatt.

”De nya trenderna leder till att nya kunder fortsätter att uppskatta vår kompletta produktportfölj och att intresset hos våra återförsäljare för våra produkter är stort”, skriver bolaget.

Enligt Kabe har det första kvartalet utvecklats väl samtidigt som problemen med inleveranser av material har fortsatt att påverka resultatet och planeringen.

”Dock ser vi med tillförsikt på framtiden. Pandemin har lett till ett generellt ökat intresse för Mobile Living”, heter det.

 

”Hemester” lyfter Kabes resultat

”Det allt större intresset för hållbara semesterformer förblev stort och vi är glada över att kunna gå in i 2021 med en betydligt större orderstock än för ett år sedan”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kr (3) och rörelsemarginalen blev 3,2 procent (0,7).

”De smittskyddsåtgärder som införts till följd av covid-19-pandemin har fortsatt inneburit utmaningar relaterat till bemanning. Detta har påverkat produktiviteten negativt. Även övergången till Mercedes plattform för tillverkning av husbilar har inneburit utmaningar vilket resulterat i en försämrad produktivitet”, skriver Kabe.

Föreslår utdelning

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23 miljoner kr (9) och resultatet efter skatt blev 18 miljoner kr (7).

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2020 med 3,00 kr per aktie (0,00). Av försiktighetsskäl gjorde Kabe ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019.

I och med utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2020 återgår Kabe Group till koncernens utdelningspolicy, skriver bolaget.

”Under sommaren ökade initialt efterfrågan på begagnade och billigare husvagnar och husbilar för att därefter även omfatta premiumvagnar och bilar”, skriver Kabe i sin bokslutskommuniké.

Samtidigt har nedstängningen av samhället påverkat leveranserna av insatsmaterial till både husvagnar och husbilar under stora delar av året, skriver Kabe.

”Underliggande positiv trend”

”Vår bedömning är fortsatt att situationen rörande covid-19 kan få en påverkan på Kabe Groups verksamhet, främst vad gäller potentiella svårigheter att få tillgång till råmaterial och komponenter”, heter det.

Den underliggande trenden är dock positiv.

”Vi är övertygade om att trenderna inom Mobile Living är fortsatt positiva och att ett ökat intresse för hållbara semesterformer är här för att stanna”, skriver Kabe.