Kategoriarkiv: Kinnevik

Di: God potential i Kinnevik närmaste året

I fjol skrev Kinnevik ned värdet på de onoterade bolagen med runt 50 procent. I de värderingarna finns antaganden om 15 procent lägre tillväxt.

”Fördelen är att nedskrivningarna är tagna. Med rejäl substansvärdesrabatt på det är aktien intressantare än på länge. För privatpersoner är det också en möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag som är svåra att komma åt på annat sätt. Toppar dessutom räntan i närtid och lågkonjunkturen inte blir för brant, finns det god potential i Kinnevik det närmaste året”, skriver tidningen.

Kinneviks exponering mot SVB ”icke materiell”

”Kinnevik har tillsammans med ett fåtal portföljbolag arbetat med beredskapsplaner för att hantera eventuella likviditetsproblem. Den sammanlagda exponeringen bedöms vara icke materiell”, heter det.

Färre än hälften av Kinneviks privata portföljbolag har viss exponering mot SVB. Kinneviks prorataandel av insättningar hos SVB uppgår till mindre än 20 miljoner dollar.

”Ett fåtal portföljbolag är exponerade i en utsträckning där Kinnevik tillgängliggjorde kortfristig finansiering för att motverka affärsstörningar. Denna tilltänkta finansiering, som nu kan komma att inte vara nödvändig, uppgår till 6 miljoner dollar”, heter det.

Kinnevik själv har ingen exponering mot SVB.

Kinneviks B-aktie handlades initialt upp 1,7 procent på måndagsmorgonen efter att i fredags fallit över 8 procent. Men när Stockholmsbörsen vände nedåt följde även Kinnevik med söderut och var vid halvtiotiden ned 0,8 procent.