Kategoriarkiv: Aktieanalys

Pareto ser potential i Adtraction

Riktkursen på 65 kronor innebär en 53-procentig kurspotential jämfört med onsdagens stängningskurs. I torsdagens tidiga handel var Adtraction-aktien i stort sett oförändrad till 42:50 kronor.

I analysen hänvisar Pareto till att Adtractions ledande plattform för partnerbaserad marknadsföring i Norden, med en pågående europeisk expansion, ger bolaget förutsättningar att generera ett fritt kassaflöde på över 45 procent av sitt nuvarande företagsvärd (enterprise value) under de kommande tre åren.

Sedan 2016 har Adtraction ökat nettoomsättningen med 28 procent i genomsnitt per år. Ebita-marginalen har emellertid minskat från 6,9 procent 2016 till 4,3 procent 2022, som en följd av att Adtraction gjort betydande investeringar i verksamheten för att ge stöd åt sin internationella expansion, enligt analysen.

”Dessa investeringar kommer nu att avta avsevärt, vilket möjliggör en marginalåterhämtning till 6,8 procent till 2025”, skriver Pareto som dessutom förväntar sig en organisk genomsnittlig årlig tillväxt på 12 procent under 2022-2025.

Danske: Atlas Copcos operativa hävstång väntas förbättras

Andra faktorer bakom rekommendationshöjningen är att Atlas-aktien har gått betydligt sämre än jämförbara bolag hittills i år, att den solida balansräkningen ger utrymme för förvärv, långsiktig tillväxt från ett ökat fokus på energieffektivitet samt att aktien enligt investmentbanken är attraktivt värderad i förhållande till sektorn.

Danske Bank räknar med ett starkt första kvartal 2023 för verkstadsbolaget. Bankens prognos för det justerade rörelseresultatet ligger 4 procent högre än Infronts konsensus och orderingångsestimatet ligger 3 procent över analytikernas snittförväntan.

Investmentbanken höjer i analysen sin riktkurs från 130 till 140 kronor. På torsdagsförmiddagen steg Atlas Copco-aktien 0,2 procent till närmare 125 kronor på den relativt dystra börsen där storbolagsindexet OMXS30 var ned 0,9 procent.

Analytiker: Kurstapp har gjort Axfood köpvärd

DNB Markets, som säger sig ligga 10 procent över konsensus i sin prognos för Axfoods justerade rörelseresultat i det första kvartalet, räknar med att såväl Willys som Dagab har presterat starkt.

”Vi upprepar vår riktkurs på 280 kronor eftersom vi tycker att risken i förhållande till avkastningen ser attraktiv ut med en aktie under den femåriga historiska genomsnittsmultipeln och med ett kortsiktigt positivt resultatmomentum”, skriver DNB Markets.

Investmentbanken spår att Axfoods omsättning landar på 19,5 miljarder kronor i det första kvartalet, mot konsensus på 18,8 miljarder. Bolagets organiska tillväxt väntas få stöd av högre priser och Willys gynnsamma lågprisposition.

Även Carnegie behåller sin riktkurs som är 275 kronor. I en kort kommentar pekar Carnegie bland annat på vad man betecknar som Axfoods fantastiska positionering, exceptionellt starka tillväxt och defensiva egenskaper. Detta, tillsammans med en svag kursutveckling på senare tid, har enligt Carnegie lett till en relativt föga krävande värdering.

Under tisdagseftermiddagen kommer bland annat Axfood träffa finansminister Elisabeth Svantesson som kallat till sig branschföreträdare för att diskutera den senaste tidens matprisinflation.

Di: God potential i Kinnevik närmaste året

I fjol skrev Kinnevik ned värdet på de onoterade bolagen med runt 50 procent. I de värderingarna finns antaganden om 15 procent lägre tillväxt.

”Fördelen är att nedskrivningarna är tagna. Med rejäl substansvärdesrabatt på det är aktien intressantare än på länge. För privatpersoner är det också en möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag som är svåra att komma åt på annat sätt. Toppar dessutom räntan i närtid och lågkonjunkturen inte blir för brant, finns det god potential i Kinnevik det närmaste året”, skriver tidningen.

DNB: Därför är det köpläge i Nobia

Nobia har guidat för totala besparingar om cirka 750 miljoner kronor i rörelseresultatet till 2024, men det är långt ifrån reflekterat i konsensusestimaten, skriver DNB.

”Därför ser vi uppsidepotential i konsensus för justerat rörelseresultat i takt med att företaget gradvis ökar produktionen i den nya fabriken och mer besparingar från omstruktureringen kommer i gång”, skriver DNB, som i sina estimat spår att omkring 50 procent av målsättningen på kostnadsbesparingar om 750 miljoner kronor realiseras.

Banken tror inte heller att Nobia tvingas till en nyemission. Om bolaget måste ta in kapital bedömer banken att bolaget säljer sin nya fabrik. Bolaget har tidigare uppgett att det skulle överväga en försäljning och leaseback.

”Vi tror att en potentiell försäljning skulle kunna ske tio till tolv veckor efter ett beslut att sälja, vilket skulle förbättra bolagets finansiella position”, skriver DNB.

Vidare ser DNB aktien som undervärderad och noterar att den handlas till rabatt mot konkurrenter på tolv månaders framåtblickande p/s-tal och cirka 39 procents rabatt på p/e för 2025.

”Vi anser också att aktien är fundamentalt felprissatt givet att vi förväntar oss att bolaget så småningom kommer tillbaka till ett mer normalt intjäningsmönster”, skriver bolaget.

Under fredagsförmiddagen noteras Nobia 13 procent upp till 19:50 kronor.

SEB köpstämplar Vitrolife

Banken pekar på att Vitrolife erbjuder exponering mot den attraktiva och strukturellt växande IFV-marknaden. Som marknadsledare med historik att växa snabbare än marknaden och en stark position i nästa generations teknologier väntas Vitrolife under 2022-2027 nå en årlig genomsnittlig tillväxttakt i försäljningen på 12 procent och för ebita-resultatet 17 procent, enligt SEB:s bedömning.

Vitrolifes aktie var upp 0,5 procent till 223 kronor vid klockan 9.50 på måndagen.

Citi: Saabs nuvarande aktiekurs en rimlig värdering

Saab är extremt välpositionerat för de stora europeiska behoven av att köpa in mer vapen drivet av Ukraina-konflikten, men större delen av de bra nyheterna är redan inprisade i aktien, resonerar Citi som menar att Saab-aktien närmar sig en rimlig värdering.

”Aktien har stigit över 170 procent sedan februari 2022, och även om det kan finnas mer positiva överraskningar känner vi i allt högre grad att aktiekursen speglar en rimlig värdering”, skriver Citi.

Försvarsföretagets aktie var på torsdagseftermiddagen upp 0,8 procent till 628 kronor.

Häromdagen inledde Kepler Cheuvreux bevakning av Saab med en riktkurs på 636 kronor. Att aktiekursen ungefär har trefaldigats sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes framhölls även i den analysen som stannade vid en behåll-rekommendation, trots att Kepler målade upp en ljus framtid för Saab.