Kategoriarkiv: Nibe

Nibes vd: Utomordentligt stark efterfrågan

”Koncernens omsättning passerade under året 40 miljarder kronor, vilket innebär att vi redan på fyra år uppnådde delmålet att senast 2025 omsätta 40 miljarder”, konstaterar han. Den försvagade svenska kronan har haft en positiv effekt på omsättningsutvecklingen, liksom prishöjningar.

”Den kraftiga efterfrågeökningen har dessvärre inte kunnat tillfredsställas eftersom underleverantörsleden inte hunnit med att ställa om tillräckligt snabbt. Att vi parallellt med leverantörsstörningarna dessutom drabbats av mycket kraftiga och frekventa prishöjningar har minst sagt varit mycket påfrestande. Året har därför kommit att präglas av att trots våra leveranssvårigheter upprätthålla en fortsatt förtroendefull och konstruktiv dialog med våra kunder, att säkerställa att våra underleverantörer verkligen ställer om till en helt annan efterfrågenivå samt att genomföra nödvändiga prisjusteringar på våra egna produkter”, uppger Nibe-chefen.

”Efter att vi, alltsedan halvårsskiftet 2021, ständigt haft leveranssvårigheter innebar ändå årets fjärde kvartal en stor förbättring ur flera aspekter. Tack vare våra underleverantörers avsevärt bättre leveransförmåga kunde vi börja producera och leverera på en helt annan nivå än tidigare samtidigt som produktiviteten förbättrades. Att våra egna prisjusteringar dessutom fick bättre genomslag innebar att vi för året som helhet i princip kunnat behålla vår rörelsemarginal”, fortsätter Gerteric Lindquist.

Underleverantörsproblematiken är ännu inte till fullo löst, men Nibe förväntar sig en successiv förbättring under 2023, samtidigt som bolaget kraftigt ökar sin egen kapacitet i form av bemanning och investeringar.

När det gäller utsikterna för 2023 framhåller Nibe att pandemieffekterna klingar av alltmer, vilket enligt bolaget utgör en mycket viktig och positiv faktor.

”Problemen på underleverantörssidan bedöms successivt förbättras under året. Effekterna av kriget i Ukraina, generell övrig politisk oro, ränteutvecklingen samt de höga energipriserna är däremot svårbedömda. Vår vana och våra erfarenheter trogna är vi emellertid försiktigt optimistiska till vår utveckling under året som helhet”, skriver Gerteric Lindquist.

Nibe tillhör dagens rapportvinnare på Stockholmsbörsen och hade vid 11.15-tiden stigit 4,8 procent.

Nibe slog förväntningarna

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.888 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.643 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket var högre än snittestimatet på 14,9 procent.

Omsättningen uppgick till 11.667 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.036 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:65 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:58 kronor. Året innan var utdelningen 0:50 kronor per aktie.

”Vår sammanfattning av 2022 är att vi har haft en utomordentligt stark efterfrågan. Den huvudsakliga orsaken till detta är insikten hos såväl politiken som slutkonsumenter att vi måste komma bort ifrån beroendet av fossila bränslen för att på allvar kunna ta itu med problematiken kring klimatförändringen. Vi kan därför lägga ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt och konstatera att vi passerade 40 miljarder, vilket innebär att vi ytterligare en gång lyckats fördubbla omsättningen på fyra år”, skriver Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe i rapporten.

Nibe slog förväntningarna

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.888 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.643 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket var högre än snittestimatet på 14,9 procent.

Omsättningen uppgick till 11.667 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.036 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:65 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:58 kronor. Året innan var utdelningen 0:50 kronor per aktie.

”Vår sammanfattning av 2022 är att vi har haft en utomordentligt stark efterfrågan. Den huvudsakliga orsaken till detta är insikten hos såväl politiken som slutkonsumenter att vi måste komma bort ifrån beroendet av fossila bränslen för att på allvar kunna ta itu med problematiken kring klimatförändringen. Vi kan därför lägga ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt och konstatera att vi passerade 40 miljarder, vilket innebär att vi ytterligare en gång lyckats fördubbla omsättningen på fyra år”, skriver Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe i rapporten.