Kategoriarkiv: Nickel Mountain Resources

Bluelake Minerals gruvtillstånd har vunnit laga kraft

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget på onsdagseftermiddagen. 

Bakgrunden är att Bluelake Mineral har, som tidigare meddelats, via dotterbolaget Vilhelmina Mineral den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att bevilja Vilhelmina Mineral tillstånd för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun. Beslutet överklagades av Vilhelmina södra sameby varefter de senare återkallat överklagan.

Nu avskrivs alltså målet kring överklagande kring miljötillståndet.

”Efter detta besked kommer bolaget att kontakta ansvarig myndighet för koncessionsärenden, Bergsstaten, för att påtala att de bör anmoda Länsstyrelsen i Västerbotten att skyndsamt slutföra behandling och beslut rörande bolagets ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun och Strömsunds kommun i Västerbotten och Jämtland, samt Levi K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten”, skriver Bluelake Mineral i pressmeddelandet.

Aktien stiger drygt 5 procent på onsdagseftermiddagen.

Bluelake Mineral gör nyemission

Emissionen, som riktas till en grupp privata investerare, omfattar högst 1.395.349 aktier till en teckningskurs om 2:15 kronor per aktie.

Likviden från nyemissionen ska användas som en delbetalning av det lån om 8 miljoner kronor, som bolaget avtalade om i juli i år med gruppen av privata investerare.

Under måndagen meddelade Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt att Vilhelmina södra sameby har valt att återkalla sin överklagan mot det tillstånd för gruvverksamhet som Bluelake Mineral erhöll tidigare i år, något som Privata Affärer rapporterade om