Kategoriarkiv: Peptonic Medical

Brighter: EBM väcker åtal mot tidigare företrädare

Åtalen framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten, EBM. Bland de åtalade är fem före detta företrädare för de börsnoterade bolagen Brighter och Peptonic Medical. En är företrädare för en finansiell samarbetspart till bolagen.

Företrädarna för Brighter åtalas även för marknadsmanipulation.

”Denna brottsmisstanke består i ett pressmeddelande från Brighter under hösten 2019 där bolaget har lämnat vilseledande information till marknaden om en nyemission och om samarbetspartens finansiering”, säger Jonas Myrdal, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare, enligt pressmeddelandet.

Utöver ovan nämnda åtalspunkter yrkar åklagaren även att rätten ska besluta att Brighter, Peptonic och samarbetsparten ska åläggas företagsbot, samt att en av företrädarna för Brighter och företrädaren för samarbetsparten ska dömas till näringsförbud i fem år.

Bakom åtalen ligger misstankar om att bolagens företrädare under 2019 föranlett samarbetsparten att sälja aktier i de bägge bolagen som samarbetsparten hade lånat in från personer med kopplingar till bolagen.

Försäljningen av aktier gjordes en kort tid innan bolagen offentliggjorde negativ, kurspåverkande information till marknaden. ”Likviden för de aktier som samarbetsparten sålde har enligt åklagaren på olika sätt använts för att bistå bolagen med finansiering, vilket inte var känt för marknaden”, heter det.

Brighter har i ett eget pressmeddelande bemött Ekobrottsmyndighetens beslut.

”Brotten baseras på vissa aktiemarknads transaktioner som utfördes under slutet på 2019. Varken Truls Sjöstedt eller Henrik Norström är längre anställda eller involverade i verksamheten på något vis, och Brighter har samarbetat fullt ut med EBM under hela förundersökningen” skriver Brighter.

Bolaget meddelar samtidigt att man avser att yrka för jämkning.

”Brighter förstår att det finns goda förutsättningar för att eventuella böter för Brighters del kan komma att jämkas (reduceras eller avskrivas helt eller delvis). Tingsrätten ska förhålla sig till eventuella förmildrande omständigheter, som till exempel att Brighter har samarbetat fullt ut med Ekobrottsmyndigheten under hela förundersökningen”, heter det.

Vidare står det att styrelsen skall granska åklagarens beslut i detalj och hålla koll på utvecklingen i detta fall men meddelar att man ”ser ingen väsentlig risk till bolaget i denna händelse”.