Kategoriarkiv: Peter Nelson

Sektorn som portföljchefen ökat i inför rapportperioden

I Carnegie Private Bankings veckobrev konstateras att Nelson passat på att öka aktieandelen i portföljen. Det har finansierats med vinsthemtagningar i ränteplaceringar som gynnats av fallande räntor.

– Makroläget är fortsatt osäkert, men på kort sikt finns viss överraskningspotential på uppsidan för bolagsvinsterna då arbetslösheten fortsatt är låg och världsekonomin ännu inte bromsat in så tvärt som många befarat, säger Peter Nelson.

Han kommer att lägga mycket fokus på marginalutvecklingen och orderingången när rapporterna trillar in. Orderingången kan till exempel ge en fingervisning om de höga räntorna nu börjar ge avtryck i efterfrågan. Men vissa sektorer lär gå bättre än andra.

– Räntekänsliga sektorer som bygg och konsumentvaror lär fortsatt vara under press, medan bankerna fortsatt ser intressanta ut. Vi har utnyttjat den senaste tidens finansoro till att öka innehaven i banksektorn. De svenska bankerna ser stabila ut och förtjänar en högre värdering. Bankkrisen känns överspelad kortsiktigt. Positiva signaler från sektorn kommer dessutom från Danmark, där tre banker redovisat omvända vinstvarningar, säger Peter Nelson.

När det gäller verkstadssektorn så överraskade Volvo nyligen med en omvänd vinstvarning. Men hur det kommer att gå för resten av verkstadssektorn är mer oklart.

– Skulle Volvos siffror i huvudsak visa sig vara bolagsspecifika, då finns definitivt risk för bakslag, säger Peter Nelson.