Kategoriarkiv: Saab

Saabs orderingång steg kraftigt

Saabs rörelseresultat blev 928 miljoner kronor för det första kvartalet 2023.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 736 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Resultatet från verksamheten inkluderade en kapitalvinst om 270 miljoner kronor från avyttringen av MTM-verksamheten, och nedskrivningar i Saabs minoritetsportfölj om 260 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 11.485 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 10.210 miljoner kronor.

Orderingången blev 17.018 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var orderingången 8.115 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 930 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 647 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 735 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 493 miljoner kronor.

Spår lägre tillväxt resten av året

Saab förväntar sig att försäljningstillväxten under återstoden av året blir lägre än under det första kvartalet när takten uppgick till höga 25 procent.

Det uppger Saabs vd Micael Johansson i delårsrapporten där Saab står fast vid sin helårsguidning om en organisk försäljningstillväxt på omkring 15 procent.

Av första kvartalets tillväxt på 25 procent var 23 procentenheter organisk tillväxt.

”Ökningen drevs av höga leveransvolymer och fortsatt god takt i projektaktivitet i de flesta affärsområden och i Combitech”, skriver Saab-chefen.

Försvarsföretaget har sett en fortsatt hög marknadsefterfrågan och har en växande kundbas, uppger Micael Johansson.

Orderingången i kvartalet var stark och ökade med 110 procent jämfört med året innan till 17,0 miljarder kronor (8,1). Det drevs av en gynnsam utveckling på Saabs internationella marknader, enligt Micael Johansson.

Tillväxten under perioden gällde såväl stora som medelstora och mindre ordrar, uppger han.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och rörelsemarginalen förbättrades till 8,1 procent (7,1).

Tillväxten i rörelseresultatet drevs av Dynamics, Surveillance, Kockums och Combitech medan Aeronautics rörelseresultat minskade.

Det operationella kassaflödet förbättrades jämfört med samma period förra året och uppgick till 3,1 miljarder kronor (-0,2), till följd av förskottsbetalningar från nya kundkontrakt.

Under första kvartalet presenterade Saab nya finansiella mål för åren 2023-2027.

”Vi arbetar mot våra mål genom investeringar och rekrytering av medarbetare de kommande åren för ökad framtida kapacitet. Vårt arbete inkluderar även att hantera utmaningarna kopplade till inflation, resursbegränsningar och leverantörskedjan”, konstaterar Saab-chefen.

SEB: Därför slopar vi Saabs köprekommendation

Utsikterna för bolaget är solida, men värderingen av aktien är mer krävande, anser analyshuset som noterar att Saab-kursen har gått starkt den senaste tiden. Aktien handlas nu till en P/E-talspremie på 40-50 procent jämfört med andra försvarsföretag, enligt SEB.

Banken tror att Saab vid den kommande delårsrapporten i nästnästa vecka kommer att upprepa sin guidning för helåret 2023.

Det vore intressant med uppdateringar kring möjliga megaaffärer, såsom Nederländernas ubåtsupphandling, eftersom en riktigt stor order troligen är vad som skulle krävas för att i betydande grad accelerera vinsttillväxtprofilen på medellång sikt, anser SEB.

Saabs delårsrapport väntas offentliggöras onsdagen den 26 april.

Brasilien kan köpa fler Gripenplan

”Det brasilianska flygvapnet sade att det finns ett behov. Vi tittar på detta och analyserar det”, sade han till nyhetsbyrån.

”Nu i veckan pratade vi med Sveriges ambassadör om detta och det är ett samtal som bara har börjat”, tillade han.

2014 skrev Brasilien ett avtal om att köpa 36 Gripen-stridsflygplan till sitt flygvapen med målet att modernisera sin flotta. De första flygplanen har redan levererats till Brasilien och resten förväntas vara levererade till 2027.

Enligt en källa till nyhetsbyrån kan den ursprungliga ordern komma att utökas till 40 flygplan, och tillägger att efterfrågan är tillräckligt stor för att Brasilien skulle kunna lägga en andra order på ytterligare 30 flygplan.

”Vi vet att det är en dyr investering, men en relevant sådan. Denna andra ordern skulle dock levereras under 15 år”, sade källan.

Vid sidan av detta har Saab under kvällen, i ett pressmeddelande, meddelat att det tillsammans med den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer tecknat en avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete. Samarbetet ska främst gälla affärsutveckling och ingenjörsmöjligheter, heter det.

Citi: Saabs nuvarande aktiekurs en rimlig värdering

Saab är extremt välpositionerat för de stora europeiska behoven av att köpa in mer vapen drivet av Ukraina-konflikten, men större delen av de bra nyheterna är redan inprisade i aktien, resonerar Citi som menar att Saab-aktien närmar sig en rimlig värdering.

”Aktien har stigit över 170 procent sedan februari 2022, och även om det kan finnas mer positiva överraskningar känner vi i allt högre grad att aktiekursen speglar en rimlig värdering”, skriver Citi.

Försvarsföretagets aktie var på torsdagseftermiddagen upp 0,8 procent till 628 kronor.

Häromdagen inledde Kepler Cheuvreux bevakning av Saab med en riktkurs på 636 kronor. Att aktiekursen ungefär har trefaldigats sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes framhölls även i den analysen som stannade vid en behåll-rekommendation, trots att Kepler målade upp en ljus framtid för Saab.