Kategoriarkiv: Säljrekommendation

DNB säljstämplar SBB

DNB anser att SBB:s utdelning på 1:44 kronor (en direktavkastning på 10,9 procent) är ohållbar med tanke på bankens estimat för 2023-2024 med ett justerat FFOPS (Funds from Operations Per Share, ett mått på kassaflödet per aktie) på 1:02–1:04 kronor.

Vad gäller fastighetsbolagets föreslagna utdelning i form av nyemitterade aktier (DRIP) konstaterar DNB att SBB ännu inte tagit ställning till om det anser att det är praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägarna möjligheten att få sin utdelning i nya aktier.

”Vi har inte inkluderat den potentiella ‘Dividend Reinvestment Plan’ och den utspädningseffekten i våra uppskattningar”, skriver DNB i analysen.

DNB räknar samtidigt med ytterligare förluster kopplade till den derivatförlust som uppmärksammades i fastighetsbolagets årsredovisning, där SBB garanterat priset på D-aktier som använts som betalning i en transaktion, och som vid utgången av fjärde kvartalet summerades till en derivatförlust om 577 miljoner kronor.

”Vi beräknar en ytterligare orealiserad förlust på cirka 100 miljoner kronor under första kvartalet”, skriver DNB.

I analysen betonar DNB samtidigt att ”det finns en större osäkerhet i våra prognoser för SBB än för de jämförbara företagen vi täcker, med tanke på SBB:s höga transaktionsaktivitet, höga komplexitet och begränsade transparens”.

Enligt analyshusets uppfattning är de största företagsspecifika riskerna för SBB:

* Potentiella utspädande kapitalresningar i form av nyemissioner eller dylikt.

* Ett tappat ”investment grade”-kreditbetyg, vilket skulle kunna utlösa ett tapp på cirka 20 procent i DNB:s FFO-estimat (kassaflöde), på grund av kreditmarginalerna på SBB:s obligationer. Ett nedgraderat kreditbetyg skulle sannolikt höja SBB:s räntekostnader med cirka 300 miljoner kronor, är DNB:s bedömning.

* ”Svagare datapunkter” i kommande avyttringar framöver då transaktionsmarknaden är svag. Transaktionsvolymerna i Norden minskade med 69 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, noterar DNB.

I positiv bemärkelse lyfts samtidigt att obligationsförfall kommande år är begränsade och att SBB:s tillgängliga likviditet proforma på 15 miljarder kronor bör täcka obligationsförfall till början av 2025, ”förutsatt att befintliga banklån förlängs”.

Vidare lyfts att en potentiell nedgång i räntorna kan komma att bli en positiv katalysator, särskilt med tanke på den höga blankningen i bolaget. I nuläget är cirka 18,2 procent av kapitalet är blankat.

DNB Markets är rådgivare till SBB, i den av fastighetsbolaget sedan tidigare aviserade strategiska översynen av sitt JM-innehav. I och med att den strategiska översynen har förlängts har DNB nu återupptagit sin bevakning av bolaget, skriver DNB om den återupptagna bevakningen.