Kategoriarkiv: SBB

Batljan avgår som vd för SBB

”Styrelsen och Ilija Batljan har samsyn om att ett nytt ledarskap är det bästa för SBB. Ilija Batljan frånträder sin roll som verkställande direktör och kvarstår som styrelseledamot i SBB”, skriver SBB.

Leiv Synnes tillträder som vd på måndag, den 5 juni 2023.

SBB skriver att styrelsen anser att Leiv Synnes har rätt erfarenhet och är den bäst lämpade personen att leda bolaget och bistå styrelsen i genomförandet av den strategiska översynen.

Leiv Synnes har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som CFO för Akelius Residential Property AB sedan 2014 och vice verkställande direktör på Akelius Residential Property AB sedan 2020.

”Som grundare och stor aktieägare i SBB ligger det i min roll att ta ansvar i en utmanande tid. Utnämningen av Leiv Synnes är ett utomordentligt val av vd som ger SBB bästa tänkbara förutsättningar framåt /…/ Min tro på SBB är intakt och jag kvarstår som styrelseledamot”, säger Ilija Batljan i en kommentar.

 

 

 

SBB öppnar för försäljning av bolaget

”Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av bolaget, affärssegment eller specifika tillgångar så väl som andra strategiska transaktioner. I enlighet med vad som kommunicerades den 8 maj 2023 har styrelsen dock beslutat att en nyemission av A-, B- eller D-aktier inte är en del av översynen”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SBB ägde den 31 mars 2023 fastigheter värda 134.419 miljoner kronor.

”Styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än SBB:s nuvarande marknadsvärde. Styrelsen har därför beslutat att det är i aktieägarnas intresse att utvidga sin översyn av strategiska alternativ för att avgöra vilket av de tillgängliga alternativen som maximerar aktieägarvärdet, samtidigt som förstklassig service till bolagets hyresgäster fortsatt säkerställs”, heter det.

Styrelsen har anlitat JP Morgan och SEB som finansiella rådgivare. Vinge har anlitats som legal rådgivare.

Goldman Sachs halverar SBB:s riktkurs

Analysen är uppdaterad för att ta hänsyn till SBB:s sänkta kreditbetyg, pausade utdelning, och JM-avyttring, går det att läsa.

Goldman Sachs skriver att SBB:s avyttring av större delen av bolagets JM-andel för 2,8 miljarder kronor kommer att minska behovet av framtida refinansiering, men uppskattas samtidigt resultera i en förlust på det bokförda värdet på 3,3 miljarder kronor.

Förlusten av JM-intäkterna prognostiseras samtidigt ha en ”betydande negativ inverkan” på SBB:s vinst per aktie, enligt banken.

I den andra vågskålen har Goldman Sachs antagit att SBB slutar med utdelningar på D-aktien från 2024 och framåt, något de även prognosticerar för A- och B-aktierna, vilket har en positiv inverkan på bankens vinst per aktie-prognoser.

Likt många andra pekar Goldman Sachs på att S&P:s nedgradering resulterar i högre kostnader för SBB men att bolagets försäljningar har en positiv inverkan på balansräkningen och SBB:s refinansieringsbehov framåt.

SBB:s B-aktie handlades ned över 6 procent på en i övrigt positiv stockholmsbörs under fredagen och var strax efter klockan 13.15 ned 6,3 procent till 5:56 kronor per aktie.

Kreditvärderaren sänker SBB till skräpstatus

Tidigare hade SBB kreditbetyget BBB från S&P. 

”De negativa utsikterna återspeglar möjligheten till en nedgradering med ett steg över de kommande sex till tolv månaderna om SBB inte säkerställer tillräcklig finansiering för att möta kommande kortsiktiga finansiella åtaganden under de närmaste kvartalen, vilket skulle skada bolagets likviditetsställning”, skriver S&P och tillägger att en försämring bortom kreditutvärderarens prognos också kan komma att leda till en nedgradering.

SBB rasar på Stockholmsbörsen efter beskedet. B-aktien faller 16 procent medan D-aktien, som är föremål för bolagets planerade nyemission, handlas ned över 20 procent till strax över 10 kronor. 

DNB säljstämplar SBB

DNB anser att SBB:s utdelning på 1:44 kronor (en direktavkastning på 10,9 procent) är ohållbar med tanke på bankens estimat för 2023-2024 med ett justerat FFOPS (Funds from Operations Per Share, ett mått på kassaflödet per aktie) på 1:02–1:04 kronor.

Vad gäller fastighetsbolagets föreslagna utdelning i form av nyemitterade aktier (DRIP) konstaterar DNB att SBB ännu inte tagit ställning till om det anser att det är praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägarna möjligheten att få sin utdelning i nya aktier.

”Vi har inte inkluderat den potentiella ‘Dividend Reinvestment Plan’ och den utspädningseffekten i våra uppskattningar”, skriver DNB i analysen.

DNB räknar samtidigt med ytterligare förluster kopplade till den derivatförlust som uppmärksammades i fastighetsbolagets årsredovisning, där SBB garanterat priset på D-aktier som använts som betalning i en transaktion, och som vid utgången av fjärde kvartalet summerades till en derivatförlust om 577 miljoner kronor.

”Vi beräknar en ytterligare orealiserad förlust på cirka 100 miljoner kronor under första kvartalet”, skriver DNB.

I analysen betonar DNB samtidigt att ”det finns en större osäkerhet i våra prognoser för SBB än för de jämförbara företagen vi täcker, med tanke på SBB:s höga transaktionsaktivitet, höga komplexitet och begränsade transparens”.

Enligt analyshusets uppfattning är de största företagsspecifika riskerna för SBB:

* Potentiella utspädande kapitalresningar i form av nyemissioner eller dylikt.

* Ett tappat ”investment grade”-kreditbetyg, vilket skulle kunna utlösa ett tapp på cirka 20 procent i DNB:s FFO-estimat (kassaflöde), på grund av kreditmarginalerna på SBB:s obligationer. Ett nedgraderat kreditbetyg skulle sannolikt höja SBB:s räntekostnader med cirka 300 miljoner kronor, är DNB:s bedömning.

* ”Svagare datapunkter” i kommande avyttringar framöver då transaktionsmarknaden är svag. Transaktionsvolymerna i Norden minskade med 69 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, noterar DNB.

I positiv bemärkelse lyfts samtidigt att obligationsförfall kommande år är begränsade och att SBB:s tillgängliga likviditet proforma på 15 miljarder kronor bör täcka obligationsförfall till början av 2025, ”förutsatt att befintliga banklån förlängs”.

Vidare lyfts att en potentiell nedgång i räntorna kan komma att bli en positiv katalysator, särskilt med tanke på den höga blankningen i bolaget. I nuläget är cirka 18,2 procent av kapitalet är blankat.

DNB Markets är rådgivare till SBB, i den av fastighetsbolaget sedan tidigare aviserade strategiska översynen av sitt JM-innehav. I och med att den strategiska översynen har förlängts har DNB nu återupptagit sin bevakning av bolaget, skriver DNB om den återupptagna bevakningen.

Lista: De mest blankade aktierna just nu

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

1. SBB 16,8% (15,5)
2. Mips 13,9% (14,3)
3. Intrum 12,1% (10,8)
4. Orrön 11,7% (12,6)
5. Elekta 10,8% (9,5)
6. Sinch 10,7% (10,2)
7. Electrolux 10,3% (10,6)
8. Truecaller 8,9% (8,9)
9. Scandic Hotels 8,8% (8,8)
10. JM 8,6% (8,3)
11. Avanza 8,6% (8,8)
12. BHG 8,6% (7,2)
13. Hexatronic 8,3% (7,8)
13. Thule 8,0% (7,6)
15. Securitas 7,3% (7,1)