Kategoriarkiv: Sensidose

Bud på handelsstoppat Spotlightbolag

Navamedic har säkrat accepter från aktieägare som innehar totalt cirka 46,4 procent av aktierna och rösterna i Sensidose.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 48 procent i förhållande till stängningskursen om 4:25 kronor innan handelsstoppet den 17 mars 2023, och 62 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3:864 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Styrelsen för Sensidose har utvärderat erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera det.

Erbjudandet är villkorat av en acceptgrad på över 90 procent.

Acceptperioden för erbjudandet startar den 30 mars 2023 och avslutas omkring den 21 april 2023. Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 28 april 2023.

Varken Navamedic eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller finansiella instrument i Sensidose vid tidpunkten för offentliggörandet av budet.

Navamedic är ett nordiskt läkemedelsföretag som levererar till sjukhus och via apotek. Huvudkontoret ligger i Oslo och bolaget är noterat på Oslo Börs.