Kategoriarkiv: Bud

Bud på handelsstoppat Spotlightbolag

Navamedic har säkrat accepter från aktieägare som innehar totalt cirka 46,4 procent av aktierna och rösterna i Sensidose.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 48 procent i förhållande till stängningskursen om 4:25 kronor innan handelsstoppet den 17 mars 2023, och 62 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3:864 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Styrelsen för Sensidose har utvärderat erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera det.

Erbjudandet är villkorat av en acceptgrad på över 90 procent.

Acceptperioden för erbjudandet startar den 30 mars 2023 och avslutas omkring den 21 april 2023. Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 28 april 2023.

Varken Navamedic eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller finansiella instrument i Sensidose vid tidpunkten för offentliggörandet av budet.

Navamedic är ett nordiskt läkemedelsföretag som levererar till sjukhus och via apotek. Huvudkontoret ligger i Oslo och bolaget är noterat på Oslo Börs.

Bonnier frångår acceptvillkoret

Acceptvillkoret i budet var att Bonnier News skulle få in över 90 procent av aktierna i Readly.

I och med att Bonnier News nu frångår acceptgradsvillkoret har budvillkoren uppfyllts och därmed fullföljs budet.

”Vi bedömer därmed att Readly som bolag skulle må bättre i en privatägd miljö där Bonnier News kan bidra med innehåll, marknadsföring och distribution samt fortsatta investeringar i plattformen. Samtidigt bedömer vi att Bonnier News i en roll som majoritetsägare i Readly kan genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Som tidigare meddelats har Bonnier News ingått avtal med Cafeyn Group med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs.

”Även om Bonnier News nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptnivå, kommer Bonnier News fortsatt arbeta mot att genomföra överlåtelsen av de icke-nordiska verksamheterna till Cafeyn”, heter det i pressmeddelandet.

Överföringen av de icke-nordiska verksamheterna kommer att ske när och på det sätt Bonnier News finner lämpligt mot bakgrund av de framtida ägarförhållandena i Readly.

Enligt Bonnier News är det parternas gemensamma ambition och målsättning att överlåtelsen genomförs så snart som möjligt och beroende på omständigheterna kan parterna även komma att söka uppnå det avsedda avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna på annat sätt, vilket exempelvis kan innebära att Cafeyn kan komma att förvärva upp till 100 procent av Bonnier News aktiepost i Readly, samt om så sker, att avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna i stället sker genom en omvänd överlåtelse.

Bonnier frångår acceptvillkoret

Acceptvillkoret i budet var att Bonnier News skulle få in över 90 procent av aktierna i Readly.

I och med att Bonnier News nu frångår acceptgradsvillkoret har budvillkoren uppfyllts och därmed fullföljs budet.

”Vi bedömer därmed att Readly som bolag skulle må bättre i en privatägd miljö där Bonnier News kan bidra med innehåll, marknadsföring och distribution samt fortsatta investeringar i plattformen. Samtidigt bedömer vi att Bonnier News i en roll som majoritetsägare i Readly kan genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Som tidigare meddelats har Bonnier News ingått avtal med Cafeyn Group med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs.

”Även om Bonnier News nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptnivå, kommer Bonnier News fortsatt arbeta mot att genomföra överlåtelsen av de icke-nordiska verksamheterna till Cafeyn”, heter det i pressmeddelandet.

Överföringen av de icke-nordiska verksamheterna kommer att ske när och på det sätt Bonnier News finner lämpligt mot bakgrund av de framtida ägarförhållandena i Readly.

Enligt Bonnier News är det parternas gemensamma ambition och målsättning att överlåtelsen genomförs så snart som möjligt och beroende på omständigheterna kan parterna även komma att söka uppnå det avsedda avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna på annat sätt, vilket exempelvis kan innebära att Cafeyn kan komma att förvärva upp till 100 procent av Bonnier News aktiepost i Readly, samt om så sker, att avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna i stället sker genom en omvänd överlåtelse.