Kategoriarkiv: Sleep Cycle

Rådet från Sleep Cycles styrelse: Tacka nej till budet

Detta på grund av att styrelsen inte anser att erbjudandet reflekterar Sleep Cycles tillväxtmöjligheter och fundamentala värde.

Styrelsen har utvärderat bolaget och anser att Sleep Cycle kan förväntas leverera på sina finansiella mål under de kommande åren och att företaget i nuläget presterar i linje med marknadens förväntningar.

Vidare har bedömningen grundat sig på BDO:s utlåtande avseende erbjudandets skälighet från ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Sleep Cycle. ”Enligt utlåtandet är erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Sleep Cycle”, heter det.

Styrelsen anser dock att det är fördelaktigt för Sleep Cycle att medlemmarna i konsortiet förblir långsiktiga investerare och att de fortsätter att bidra till bolagets utveckling.

Sleep Cycles styrelseordförande Lars Berg har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av, eller beslut i, frågor som är relaterade till erbjudandet.

I pressmeddelandet framgår det vidare att budgivaren, sedan erbjudandets offentliggörande, har förvärvat 1,8 procent av aktierna i Sleep Cycle. Totalt innehar budgivaren och konsortiet 70,0 procent av aktierna i Sleep Cycle.

Därutöver har Handelsbanken Microcap Sverige, Cicero Fonder och Evli Swedish Small Cap ovillkorligen åtagit sig att acceptera erbjudandet, vilka tillsammans med budgivaren och konsortiet innehar totalt cirka 78,6 procent av aktierna och rösterna i Sleep Cycle.

Konsortiet består av GLA Invest, MCGA, H265 samt Petter Wallin.

Sleep Cycle-styrelsen: Utvärderar budet

Velvet Cichlid uppgav i samband med att budet offentliggjordes på måndagsmorgonen att acceptfristen väntas inledas omkring den 20 december.

Sleep Cycles styrelseordförande, Lars Berg, kommer på grund av intressekonflikt inte delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till erbjudandet.

Styrelsen har utsett SEB Corporate Finance till finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling till legal rådgivare i samband med budet.