Kategoriarkiv: Sven-Olof Johansson

Fastighetsprofilen: Deltar i SBBs nyemission om stöd finns

Sven-Olof Johansson har, tillsammans med SBB:s vd Ilija Batljan, Arvid Svensson Invest och Lennart Schuss, ingått åtaganden om att teckna D-aktier för totalt cirka 430 miljoner kronor, motsvarande 16,3 procent av det totala emissionsbeloppet på cirka 2,6 miljarder kronor.

I pressmeddelandet som publicerades i samband med emissionsbeskedet föreslogs teckningskursen till 16 kronor per D-aktie. Sedan dess har dock kursen på SBB:s D-aktie sjunkit rejält, och på fredagen, en vecka efter emissionens offentliggörande, handlades D-aktien till 13:63 kronor, en tydlig rabatt mot emissionskursen.

”Det är fråga för styrelsen vilken teckningskurs det blir, och man får anpassa det till förhållanden som råder”, lyder Sven-Olof Johanssons svar på kursrörelsen.

Beslut om emissionen ska enligt SBB fattas under andra kvartalet.

Men den föreslagna kursen är 16 kronor. Skulle du kunna tänka dig att teckna till 16 kronor?

”Det där bygger på att du kan ha en kurs som är tillräckligt attraktiv för att du ska få full teckning, så att du får in den kapitalförstärkning som behövs. Min andel är en väldigt liten andel av teckningen, runt 3 procent, och det är inte särskilt mycket”, säger han och fortsätter:

”Jag har sagt att jag är beredd att ställa upp under förutsättningar att vi har goda möjligheter att få in hela det här kapitalbeloppet. Då kan jag ställa upp med min relativa andel. Det är vad jag har sagt.”

Hur ser du på möjligheten att få in tillräckligt med kapital givet situationen?

”Det får vi se. Styrelsen ska överväga det här under resten av året och komma med ett förslag så småningom. Då får vi se vilka förutsättningar som råder då. Det är alltid en prissättningsfråga och du får alltid försöka vara anpassningsbar till den situation som råder när du väl ska göra det”, svarar han.

Sven-Olof Johansson, som sitter som styrelseledamot i SBB, är bolagets femte största ägare med ett innehav motsvarande 3,3 procent av kapitalet och 7,2 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Flera analyshus har kritiserat emissionsförslaget och röster har höjts om att SBB i stället bör slopa sin månatliga utdelning.

Vid 12-tiden på fredagen hade SBB:s B-aktie gått upp 0,7 procent till 10:72 kronor och D-aktien var upp 0,4 procent till 13:63 kronor.