Kategoriarkiv: Synsam

Tvåsiffrig organisk tillväxt för Synsam

Rörelseresultatet (ebit) blev 133 miljoner kronor (142) och rörelsemarginalen var 9,4 procent (11,8).

Nettoomsättningen uppgick till 1.411 miljoner kronor (1.186).Försäljningstillväxten var 19 procent och den organiska tillväxten uppgick till 17,5 procent (12,3).

Bruttomarginalen blev 76,6 procent (79,3).

”I det första kvartalet 2023 överträffar vi vårt tillväxtmål på medellång sikt, att nå en organisk tillväxt på 8-12 procent, och med de åtgärder som vi vidtar strävar vi efter att även nå målsättningen för ebitda-marginalen på 25 procent eller högre”, skriver vd Håkan Lundstedt i kvartalsrapporten.

Synsam har tidigare uppgett att det förväntar sig att nå en ebitda-marginal på cirka 25 procent för helåret 2023.

Synsams mål om att etablera 90 nya butiker under åren 2021–2023 står fast.

”Däremot har vi valt att reducera etableringstakten under det första halvåret 2023 för att i stället fokusera på uppgraderingar och flyttningar”, skriver vd.

Kepler köpstämplar Synsam

Kepler Cheuvreux skriver att Synsam har en stark varumärkesposition och att bolaget har för avsikt att dra nytta av strukturell marknadstillväxt med nya erbjudanden och sin prenumerationsbaserade modell.

Analyshuset spår en årlig försäljningsökning med i genomsnitt 11 procent under perioden 2019-2023, där 7 procent utgörs av ökning i jämförbar försäljning. Ebitda-marginalen väntas uppgå till 26 procent år 2023.

Synsam-aktien hade klättrat 7,7 procent till 75:60 kronor på Stockholmsbörsen vid 9.55-tiden på onsdagen.

 

Kraftig tillväxt för Synsam

Synsam hade en nettoomsättning på 1.176 miljoner kronor (972) under tredje kvartalet 2021. Organisk tillväxt uppgick till 21,0 procent (8,5).

Bruttomarginalen ökade till 75,8 procent (75,4).

Ebitda-resultatet blev 314 miljoner kronor (272) och ebitda-marginalen var 26,3 procent (27,7).

Justerad ebitda ökade till 337 MSEK (272).

Ebita uppgick till 206 miljoner kronor (173).

Resultat efter skatt uppgick till 2 miljoner kronor (-25) motsvarande 0:02 kronor per aktie (-0:35).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 252 miljoner kronor (121).

 

Trading Direkt om noteringarna i oktober

”Det vill till att man tror att Klarna är attraktivt värderat eller att de ruvar på något annat guldägg bland de onoterade innehaven. Truecaller har gått bra men det är ett litet innehav av Flat Capitals portfölj. På 40 kr var substanspremien flera hundra procent och det tycker inte jag är motiverat”, sade Björn Rydell angående den vilda kursresan i Flat Capital.

Även Byggfakta och den internationella glasögonjätten EssilorLuxotticas intåg som näst största ägare i Synsam i samband med noteringen avhandlades.

Synsams konkurrent seglar upp som storägare i bolaget

”Vi är stolta över det stora intresset att investera i Synsam i samband med vår börsnotering, från såväl nordiska som internationella investerare”, skriver vd:n.

Essilorluxottica innehav uppgår enligt flaggningen till cirka 10 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel på 6,6 procent. Den nya storägaren fanns inte med i prospektet bland större investerare som åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet som omfattade 45 miljoner befintliga aktier som såldes av huvudägaren CVC. Om Essilorluxottica tecknade aktierna i erbjudandet motsvarar innehavet närmare 20 procent av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen på 6,8 miljoner aktier.

Essilorluxottica är en märkesleverantör av glasögon med varumärken som Ray-Ban i portföljen, men också en konkurrent till Synsam i och med köpet av Grand Vision som äger Synsams konkurrent Synoptik.

Nyhetsbyrån Direkt har ställt frågan varför det inte har kommunicerats tidigare att bolagets leverantör och konkurrent gått in som näst största ägare, men i skrivande stund har Synsam inte svarat.

Synsams aktie steg på nyheten och var vid klockan 16:30 upp 4,3 procent.