Kategoriarkiv: TietoEvry

Tietoevry i linje med förväntningarna

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 12,3 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 12,1 procent.

Rapporterat rörelseresultat, på ebit-nivå, blev 68,7 miljoner euro. Här låg snittförväntningarna på 71,1 miljoner euro, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 744 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 744 miljoner euro.

Upprepar helårsprognoser

Den organiska tillväxten väntas fortfarande bli 5-7 procent under 2023 och den justerade ebita-marginalen väntas uppgå till 13,0-13,5 procent. Under 2022 blev den justerade rörelsemarginalen 13 procent.

Analytikernas förväntningar låg i snitt på en justerad ebita-marginal på 13,2 procent för helåret 2023, enligt Infront.

Under första kvartalet 2023 var den organiska tillväxten 8 procent och den justerade ebita-marginalen var 12,3 procent.