Kategoriarkiv: Tieto

Tietoevry i linje med förväntningarna

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 12,3 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 12,1 procent.

Rapporterat rörelseresultat, på ebit-nivå, blev 68,7 miljoner euro. Här låg snittförväntningarna på 71,1 miljoner euro, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 744 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 744 miljoner euro.

Upprepar helårsprognoser

Den organiska tillväxten väntas fortfarande bli 5-7 procent under 2023 och den justerade ebita-marginalen väntas uppgå till 13,0-13,5 procent. Under 2022 blev den justerade rörelsemarginalen 13 procent.

Analytikernas förväntningar låg i snitt på en justerad ebita-marginal på 13,2 procent för helåret 2023, enligt Infront.

Under första kvartalet 2023 var den organiska tillväxten 8 procent och den justerade ebita-marginalen var 12,3 procent.

Nokia och Nordea in i Euro Stoxx 50

 De aktier som samtidigt får lämna Euro Stoxx 50 är finska Kone och nederländska Philips.

Även för Qontigos nordiska storbolagsindex Stoxx Nordic 30 görs ett par förändringar från samma datum, då Swedish Match adderas medan H&M plockas bort.

Vad gäller det bredare regionala samlingsindexet Stoxx Europe 600 görs ett större antal ändringar, också dessa från den 19 september. Bland de aktier som tas in i detta index finns Industrivärden C, Bavarian Nordic, Tietoevry och Topdanmark. Åker ur gör bland andra Addlife, Dometic, Industrivärden A, Sinch och Storskogen.

Sämre än väntat för Tietoevry

IT-konsulten Tietoevry redovisar ett justerat ebita-resultat på 78,7 miljoner euro för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 82,5 miljoner euro enligt en sammanställning av fem analytikers prognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 10,7 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 11,4 procent.

Rapporterat rörelseresultat blev 39,7 miljoner euro. Här låg snittförväntningarna på 50,8 miljoner euro, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 739 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 725 miljoner euro.

Den organiska tillväxten var 4,7 procent.

IT-konsulten Tietoevry ska inleda en strategisk översyn av sitt segment Banking. Om översynen faller väl ut kommer Tietoevry sikta på att knoppa av och separatnotera Banking under det andra halvåret 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med en avknoppning är bland annat att påskynda bankdelens tillväxtmöjligheter och förbättra dess strategiska och finansiella flexibilitet för att driva värdeskapande för alla intressenter, uppger Tietoevry.

Tietoevry Banking har årliga intäkter på nära 500 miljoner euro, att sätta i relation till hela koncernen som i fjol omsatte drygt 2,8 miljarder euro.

Carnegie: Risk för vinstvarningar i flera finländska bolag

De bolag som nämns är Tieto Evry, YIT, Caverion, Consti, Eezy, Konecranes och Robit.

Flera finländska bolag har redan dragit tillbaka guidningen på grund av kriget i Ukraina. Till denna skara hör Ponsse, Raisio, Olvi, Finnair och Nokian Renkaat, konstateras det i morgonbrevet.