Kategoriarkiv: Tre Kronor Property Investment AB

Budstriden om Tre Kronor fortsätter

Svenska Handelsfastigheters ursprungliga bud från mitten av april låg på 151 kronor och tidigare i veckan kom ett konkurrerande kontantbud från Trophi Fastighets AB på 160 kronor per aktie.

Styrelsen i Tre Kronor har tidigare rekommendera Trophis bud då Svenska Handelsfastigheters ursprungliga bud inte ansågs vara skäligt. Hur styrelsen ställer sig till det nu höjda budet framgår inte.

Svenska Handelsfastigheter har köpt drygt 1 miljon aktier i Tre Kronor, motsvarande 10,05 procent av aktierna, för 163 kronor per aktie. Av dessa har 982.644 aktier köpts från Citifa AB (som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm).

 

Tre Kronor Property: Styrelsen säger nej till budet

”Styrelsen har en stark tro på Tre Kronors långsiktiga framtidsutsikter med nuvarande strategi och affärsplan och ser potential för ytterligare värdetillväxt och bedömer att erbjudandet inte reflekterar det långsiktiga fundamentala värdet av Tre Kronor”, lyder motiveringen.

Budet från Svenska Handelsfastigheter lades den 13 april och uppgår till 151 kronor per aktie. Budet har fått stöd av

Citifa AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Danske Invest och Carnegie Fonder som tillsammans representerar cirka 20,5 procent av aktierna i Tre Kronor.

”Styrelsen noterar samtidigt att det finns risker med verksamheten och bolagets tillväxtmöjligheter i ljuset av rådande marknadsomständigheter samt att tre av bolagets största enskilda aktieägare antingen har åtagit sig att acceptera erbjudandet på sedvanliga villkor eller uttryckt sin avsikt att acceptera erbjudandet”, skriver bolaget i måndagens pressmeddelande.

 

Bud på Tre Kronor Propery

Svenska Handelsfastigheter har sammanlagt erhållit stöd för budet från aktieägare (Citifa AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Danske Invest och Carnegie Fonder) som tillsammans representerar cirka 20,5 procent av aktierna och rösterna i Tre Kronor.

Budet är villkorat av att Svenska Handelsfastigheter får accept motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Tre Kronor.

”Vi har följt Tre Kronor under lång tid och tycker att bolaget skapat en attraktiv portfölj av handelsfastigheter som passar väl in i vår långsiktiga strategi att förvalta, utveckla och skapa attraktiva handelsplatser. Ett förvärv av Tre Kronor skulle stärka vår position inom handelsfastigheter ytterligare”, kommenterar Svenska Handelsfastigheters vd Lennart Sten.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas starta omkring den 19 april 2021 och avslutas omkring den 10 maj 2021.