Kategoriarkiv: veckorapport

Blandad utveckling i portföljen

 Börsen är inne i en stark period. I USA är det indextunga teknikjättarna som är draglok. Även på den svenska börsen är det bra fart i indextunga aktier, inte minst verkstadsbolagen med Atlas Copco i spetsen.

Den senaste veckan har Stockholmsbörsens index stigit med drygt 2 procent. Bland småbolag är utvecklingen överlag svalare, vilket i viss mån speglas i vår portfölj som har haft en blandad utveckling.

I Awardit har affärsområdeschef Mattias Lundqvist köpt aktier för 138 000 kr. Aktien är upp med 0,6 procent den senaste veckan.

Raysearch har stigit med 2,3 procent, dock utan några bolagsspecifika nyheter medan Sagax D har stärkts med 2,4 procent.

I OEM har storägaren Traction minskat sitt innehav något efter att ha sålt aktier för ungefär 12 miljoner kr. Det utgör dock en marginell minskning då bolaget fortsatt äger aktier värda över 400 miljoner kr i OEM. Aktien har backat med 0,4 procent den senaste veckan.

Stolt-Nielsen har backat med 3,4 procent och Vertiseit med drygt 5 procent, utan några bolagsspecifika nyheter har presenterats.

Vår likviditetsplacering i Creaspac har stärkts med 0,8 procent den senaste veckan.

Aktie Utv 1 vecka, procent
Awardit 0,6
Creaspac 0,8
OEM International -0,4
Raysearch 2,3
Sagax D 2,4
Stolt-Nielsen -3,4
Vertiseit -5,2

Rejält lyft i portföljens nya investmentbolag

Stockholmsbörsen har rekylerat nedåt en aning den senaste veckan, men in portföljen har en aktie rusat rejält.

Vårt nytillkomna investmentbolag Linc har rusat med nästan 19 procent den senaste veckan. Lincs största portföljbolag Medcap har rusat med omkring 17 procent den senaste månaden. Det tredje största innehavet Sedana Medical har rusat med 24 procent månaden efter att ha presenterat fas 3-data. Näst största innehavet Calliditas har gått i motsatt riktning och tappat 25 procent på en månad, men överlag har det varit en god kursutveckling för Lincs portfölj.

Vertiseit har revanscherat sig och stigit med 8,4 procent efter en kursnedgång veckan dessförinnan. En del insynshandel har registrerats i bolaget där de största posterna gjorts av ordföranden Vilhelm Schottenius, men det verkar främst handla om att ägandet omdisponeras.

Likaså Sagax D har rekylerat uppåt och stigit med 7,8 procent den senaste veckan.

Raysearch har meddelat att bolagets informationssystem Raycare nu kan anslutas till Varian Truebeam-linjäracceleratorer.

”Detta är resultatet av det interoperabilitetsavtal med Varian Medical Systems som undertecknades 2020”, skrev Raysearch i ett pressmeddelande.

Aktien har dock backat med 2,5 procent den senaste veckan.

Awardit har backat med 2,2 procent och OEM International med 0,8 procent utan några bolagsspecifika nyheter i bolagen. Norska Stolt-Nielsen har backat 2,3 procent.

Creaspac har tappat 0,2 procent den senaste veckan.

Aktie Utv 1 vecka, procent
Awardit -2,2
Creaspac -0,2
Linc 18,8
OEM International -0,8
Raysearch -2,5
Sagax D 7,8
Stolt-Nielsen -2,3
Vertiseit 8,4

Rapport lyfte portföljbolag

Stockholmsbörsen står på ett marginellt minus på omkring 0,2 procent den senaste veckan.

Raysearchs kvartalsrapport blev ingen större överraskning efter att bolaget redan på förhand hade lämnat preliminära siffror. Den organiska tillväxten uppgick till 3,7 procent och rörelsereultatet landade på 23,7 miljoner kr. Aktien stärktes med drygt 3 procent på rapportdagen. Vidare har bolaget meddelat ett utökat samarbete med Bebig Medical. På en vecka är aktien upp med 2,3 procent på en vecka.

På plussidan den senaste veckan finns även Stolt-Nielsen som stigit med 2 procent utan några bolagsspecifika nyheter.

OEM International som är ny i portföljen har stigit med 1,8 procent den senaste veckan.

Portföljens andra nytillskott Linc har tappat 3,9 procent. Ett av investmentbolagets största innehav Calliditas föll rejält på rapportdagen efter en försäljningsutveckling som var sämre än förväntat.

Awardit har avskilt en utdelning om 2,25 kr per aktie. Aktien är ned med 1,8 procent den senaste veckan korrigerat för utdelningen.

I Vertiseit har styrelseledamot Mikael Olsson köpt aktier för drygt 100 000 kr. Aktien har dock backat med 8,4 procent på en vecka.

Creaspac har stigit med 0,5 procent den senaste veckan.

Aktie Utv 1 vecka, procent
Awardit -1,8
Creaspac 0,5
Linc -3,9
OEM International 1,8
Raysearch 2,3
Sagax D -1,4
Stolt-Nielsen 2,0
Vertiseit -8,4

En stabil rapport i portföljen

Awardit presenterade en stabil rapport för det första kvartalet. Den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till drygt 15 procent. Ebita-resultatet justerat för förvärvskostnader uppgick till 11,5 miljoner kr, jämfört med 5,7 miljoner kr i fjol.

Bolagets vd Erik Grohman skrev i rapporten att den organiska tillväxten i april har fortsatt på en liknande nivå som i det första kvartalet. Han skrev också att det finns mycket goda möjligheter till kompletterande förvärv och noterade att bolaget står starkt rustat med en kassa på 324 miljoner kr. Efter rapporten har Pareto upprepat sin riktkurs på 200 kr per aktie. Aktien har stigit med 1,2 procent den senaste veckan.

Även Raysearch står på plus den senaste veckan. Uppgången kan summeras till 4,7 procent, men utan några bolagsspecifika nyheter.

Förra veckans stora plump i Netel har fortsatt ned med nästan 15 procent den senaste veckan.

Vertiseit har backat med 8 procent utan några bolagsspecifika nyheter. Stolt-Nielsen har tappat mer marginella 0,4 procent.

Sagax D har tappat 4,8 procent i spåren av att fastighetssektorn har tagit stryk.

Creaspac står på ett marginellt plus den senaste veckan.

Aktie Utv 1 vecka, procent
Awardit 1,2
Creaspac 0,1
Netel -14,6
Raysearch 4,7
Sagax D -4,8
Stolt-Nielsen -0,4
Vertiseit -8,0

 

Kraftiga slag i portföljen

Sentimentet på aktiemarknaden har blivit lite mer negativt den senaste veckan och Stockholmsbörsen har backat med 1,5 procent.

Ett litet glädjeämne är att Vertiseit, som initialt föll efter sin kvartalsrapport nu åter har studsat upp. Redeye har i en uppdaterad analys konstaterat att det var en stabil rapport med fortsatt god organisk tillväxt. Analyshusets riktkurs på 46 kr upprepades efter rapporten. Aktien har stigit med 6,1 procent den senaste veckan.

Även Raysearch har rekylerat upp en aning. Bolaget har på förhand visat upp sina siffror för det första kvartalet. Resultatet var något bättre än väntat, men bolaget bröt mot en kovenant i ett låneavtal. Aktien har nu dock stigit med 2,7 procent den senaste veckan.

Creaspac har stigit med mer marginella 0,2 procent utan några specifika nyheter i spacen.

Dessa positiva reaktioner överskuggas dock med råge av en stor plump för portföljen när Netel rapporterade. Bolagets justerade rörelseresultat före avskrivningar (Ebita) sjönk till 11 miljoner kr jämfört med 28 miljoner kr i fjol. Bolaget ser en svagare efterfrågan i Norge och anpassar verksamheten för lägre volymer framgent. Även Finland är problematiskt där högre kostnader slår mot lönsamheten. Bolaget jobbar på omförhandlat avtal. Aktien har fallit med 35 procent den senaste veckan.

Även Stolt-Nielsen har fallit rejält, men utan att några bolagsspecifika nyheter har presenterats. Aktien har backat med 14 procent på en vecka.

Sagax D har backat med 3,9 procent på en vecka och Awardit med 2,1 procent. Awardit släpper sin rapport för det första kvartalet på fredag den 12 maj.

Aktie Utv 1 vecka, procent
Awardit -2,1
Creaspac 0,2
Netel -35,2
Raysearch 2,7
Sagax D -3,9
Stolt-Nielsen -14,3
Vertiseit 6,1

Portföljbolagen åt olika håll

Rapportperioden sätter stora avtryck i enskilda aktier vilket också avspeglas i portföljen. Starka rapporter från börsjättar som Atlas Copco sätter avtryck i börsindex som stigit med 0,7 procent den senaste veckan. Även starka rapporter från de amerikanska teknikjättarna har lett till ökad optimism i slutet av veckan.

I portföljen har än så länge bara Vertiseit lämnat rapport. Justerat för förvärvskostnader ökade rörelseresultatet före avskrivningar till 11,3 procent jämfört med 10,6 procent i fjol. Det blev dock en tung reaktion för aktien som föll på rapportdagen och är ned med drygt 10 procent på en vecka.

Raysearch har lämnat preliminära siffror för det första kvartalet. Bolaget annonserade en tillväxt på 10 procent men rörelseresultatet minskade med 20 procent. Motsvarande kvartal i fjol var dock exceptionellt och det annonserade resultatet stod sig bra mot analytikers estimat.

Resultatet innebar också att Raysearch bryter mot kovenanter för ett lån, vilket framstår som lite udda då bolaget har en låg skuldsättning samtidigt som den aktuella krediten inte var nyttjad alls. Aktien backade något på nyheten och är ned med 3,5 procent på en vecka.

Stolt-Nielsen har lämnat en utdelning på 12,90 norska kronor per aktie, motsvarande drygt 4 procent av aktiens värde. Aktien har dock tappat mer än utdelningen och är ned drygt 4 procent den senaste veckan justerat för utdelningen.

Några ljusglimtar finns också i form av Awardit som lyft med 1,7 procent den senaste veckan och nytillskottet Sagax D som stärkts med 1,1 procent.

Netel har backat med 2,7 procent utan några bolagsspecifika nyheter.

Creaspac fick ett lyft i samband med ACQ Bures affär, men har därefter fallit tillbaka och är ned med drygt en procent den senaste veckan.

Aktie Utv 1 v (%)
Awardit 1,7
Creaspac -1,3
Netel -2,7
Raysearch -3,5
Sagax D 1,1
Stolt-Nielsen -4,3
Vertiseit -10,4

Spac-affär gynnade portföljen

Börsen har stigit marginellt den senaste veckan och liknande tendens syns i portföljen.

Ett lyft skedde dock i ACQ Bure efter att spacen annonserade ett samgående med Yubico. Bolagets kärnprodukt är säkerhetsnyckeln Yubikey som motverkar användandet av stulna inloggningsuppgifter och Bure är delägare i bolaget sedan tidigare.

Yubico omsatte i fjol 1,5 miljarder kr med ett rörelseresultat på 215 miljoner kr. Affären gjordes till en värdering på drygt 8 miljarder kr, vilket motsvarar knappt 40 gånger rörelseresultatet.

Affären fick tummen upp från marknaden som på dagen för offentliggörandet handlade upp spacen med omkring 10 procent. Därefter har den rekylerat nedåt en aning men har ändå stigit med 5,4 procent den senaste veckan.

Creaspac rycktes inledningsvis med uppåt efter ACQ Bures affär, men den senaste veckan står den på ett marginellt minus.

Allra bäst den senaste veckan har det dock gått för nykomlingen Netel som stigit med 6,3 procent, dock utan att några bolagsspecifika nyheter har presenterats.

Stolt-Nielsen har stigit med 2,1 procent den senaste veckan. Norme Securities har höjt sin riktkurs för aktien från 370 till 400 norska kronor med en upprepad köprekommendation.

Vertiseit har stigit med marginella 0,3 procent medan Raysearch och Awardit backat med 6,9 respektive 2,9 procent.

Norskt tog täten i portföljen

Börsen har varit på hyggligt gott humör. Ett gäng omvända vinstvarningar, med Volvo i täten, har väckt ett visst hopp inför rapportsäsongen. Sedan vår senaste avstämning för en dryg vecka sedan har börsen stigit med omkring 2,5 procent.

Bäst har det gått för Stolt-Nielsen. Bolaget släppte en bra rapport i slutet av mars men har därefter handlas slagigt. Den senaste veckan är aktien dock upp med 7,6 procent.

Aligro Planet (APAC) meddelade förra veckan att bolaget ska avvecklas och likvida medel om 100 kr per aktie kommer att betalas tillbaka. Nu har hedgefonden Syquant Capital snabbt flaggat upp för att fondens ägande på kort tid passerat både 5 och 10 procent av kapitalet.

Spacen handlas i 99 kr och inlösen väntas ske i maj eller juni enligt bolagets kommunikation, vilket ger en uppsida på en dryg procent på en till två månader. Den senaste veckan står spacen oförändrad.

ACQ Bure har lämnat sin rapport för det första kvartalet. Under kvartalet fick bolaget ränteintäkter på 11,6 miljoner kr eftersom majoriteten av kapitalet placerats i statsskuldväxlar. Ränteintäkterna överstiger klart förvaltningskostnaderna, vilket genererade ett resultat efter skatt på 9,1 miljoner kr. Spacen har stigit marginellt den senaste veckan.

”I ett ekonomiskt landskap där tillgången till kapital är begränsad och dessutom kostar mer ser vi en stor omställning bland företagen. Lönsamhet går före tillväxt och ekonomisk flexibilitet genom en stark balansräkning är allt viktigare. Detta är ingredienser som ACQ ser positivt på och arbetet med att hitta ett målbolag fortgår. Avslutningsvis kan jag glädjande konstatera att det ”nya ränteläget” påverkat ACQs resultat positivt och att vi därmed kan redovisa en vinst i kvartalet”, skriver bolagets vd Henrik Blomquist i rapporten.

Även portföljens tredje spac Creaspac har stärkts en aning den senaste veckan.

Awardit har stigit med 2,3 procent den senaste veckan utan några bolagsspecifika nyheter. Vertiseit har backat med 2,4 procent medan Raysearch tappat en halv procent.

Aktie Utv sedan 5/4, procent
ACQ Bure 0,4
APAC 0,0
Awardit 2,3
Creaspac 0,6
Raysearch -0,5
Stolt-Nielsen 7,6
Vertiseit -2,4

Bra flyt i portföljens nykomling

Efter ett par svala börsmånader har index rekylerat uppåt i slutet av mars. Stockholmsbörsens breda index är upp 2,8 procent den senaste veckan.

Bäst i vår portfölj den senaste veckan har det gått för nykomlingen Stolt-Nielsen. Det norska rederiet har fått höjda riktkurser från inte mindre än tre analyshus. Alla tre har köprekommendationer på aktien och de nya riktkurserna ligger på mellan 400 och 482 norska kr. Det kan jämföras med nuvarande aktiekurs på 343 norska kr.

Bolaget har därefter också släppt sin rapport under torsdagen. Bolagets nettovinst steg till 99,8 miljoner dollar i kvartalet, jämfört med 95,3 miljoner dollar under föregående kvartal.

Trots en stadig uppgång redan före kvartalsrapporten fortsatte aktien upp med 1,3 procent under rapportdagen på en överlag positiv börsdag. På en vecka är aktien upp med 9,4 procent.

Raysearch har stigit med 4,7 procent, men utan några tyngre nyheter. Styrelseledamot Günther Mårder har köpt aktier för drygt 100 000 kr i bolaget.

Vertiseit står oförändrad den senaste veckan, medan Awardit rekylerat ned med 2,5 procent. Några bolagsspecifika nyheter har inte presenterats i bolagen.

Våra spacar ACQ Bure, APAC och Creaspac har alla stigit marginellt den senaste veckan.

Aktie Utv 1 vecka, procent
ACQ Bure 0,3
APAC 0,2
Awardit -2,5
Creaspac 0,1
Raysearch 4,7
Stolt-Nielsen 9,4
Vertiseit 0,0

 

Banktrubbel slår mot portföljen

Den senaste veckan har präglats av kollapsen av Silicon Valley Bank och senare oro för den finansiella hälsan hos Credit Suisse. Situationen verkar dock under kontroll efter att Federal Reserve i princip säkrat kundernas insättning och den schweiziska centralbanken lånat ut över 500 miljarder kronor till Credit Suisse.

Psykologiska effekter ska dock inte underskattas och humöret på Stockholmbörsen har varit volatilt och mesta dels negativt. Under veckan tappade börsen 4,8 procent och även aktierna i vår portfölj åkte med nedåt.

En dubbelhöjning från den Europeiska Centralbanken och en svensk februariinflation som var högre än väntat spädde samtidigt på oron för högre räntor.

Mest tappade Vertiseit med minus 7,3 procent följt av Awardit med minus 5,5 procent.

Våra spacar klarade sig relativt helskinnade men tappade ändå någon procent av sitt värde. Huruvida turbulensen i Silicon Valley har någon bäring på spacarna är svårt att säga men i bästa fall kanske det kan underlätta lite att hitta förvärv om både portföljbolag och riskkapitalfonder känner lite press att realisera tillgångar.

Inget av portföljbolagen har kommit med någon nyhet i veckan förutom i Raysearch. Där har bolagets vinstandelsstiftelse, Rayfoundation, sålt aktier för 1,8 miljoner kronor. Någon orsak har inte getts. Raysearchs grundare och vd Johan Löf sitter i styrelsen för Rayfoundation.

I senaste numret av Placeringsguiden släppte vi Danske Bank med en vinst på 15 procent efter att aktien levererat i stort enligt vår plan. Aktien har därefter backat under veckan när den dragits med i den allmänna skepsisen mot banker.

I och med att Danske Bank lämnat portföljen så stiger andelen kassa, när spacarna räknas in, till omkring 65 procent. Det ger en bra kudde i turbulenta tider.

Aktie Utv 1 vecka, procent
ACQ Bure -1,2
APAC 0,4
Awardit -5,5
Creaspac -1,1
Raysearch -1,9
Vertiseit -7,3