Kategoriarkiv: Vinge

Nordnet stämmer advokatbyrå för felaktig rådgivning

Nordnet ålades i fjol av FI att betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor, sedan nätmäklarens rutiner och processer för blankning fått underkänt. Nordnet anlitade Vinge för att överklaga beslutet, men överklagan lämnades in först då tidsfristen löpt ut. Enligt Nordnet var det Vinges fel, då advokatbyrån skulle ha hävdat att datumet för delgivningskvittots datering var styrande medan fristen i själva verket räknades från mottagandedagen.

Enligt Nordnet skulle överklagandet ”med all sannolikhet” ha vunnit bifall i högre instans och sanktionsavgiften då satts ned. Vinges ”felaktiga och vårdslösa” rådgivning har därmed orsakat Nordnet en skada som uppgår till 80 miljoner kronor, enligt nätmäklaren.

Vinge har enligt Di i senare kontakter med Nordnet förnekat att rådgivningen skulle ha varit vårdslös och ser sig inte som ansvariga för situationen.