Kategoriarkiv: Vite

Aegirbio slipper avnotering

”Vi har informerats om att Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att inte avnotera Aegirbio och istället ålägga bolaget att betala vite. Vi anser att det är rätt beslut att inte hörsamma Nasdaq Stockholms yrkande om avnotering. Bolaget lägger härmed en mycket turbulent period bakom sig och ser fram mot att kunna fokusera på sin affärsverksamhet”, kommenterar Aegirbios vd Bradley Messmer.

Beslutet innebär att den konvertibelfinansiering som avtalats med Atlas Special Opportunities avseende konvertibler om 55 miljoner kronor med vidhängande teckningsoptioner, och som offentliggjordes den 20 december 2022, kommer att fullföljas i enlighet med dess villkor, heter det.

Aegirbios aktie är noterad på handelsplattformen Nasdaq First North.

Aktien rusar över 100 procent i den inledande handeln efter beskedet.