Kategoriarkiv: Aegirbio

Aegirbio rapporterar nollomsättning

”Vår månatliga ‘burn rate’ har minskat på lång sikt, även om de extraordinära kostnaderna i samband med kvalitetsrevisioner och legala kostnader till stor del har vägt upp nedgången på kort sikt”, skriver vd Bradley Messmer i rapporten.

Efter periodens slut beslutade bland annat Nasdaq Stockholms disciplinnämnd att inte avnotera Aegirbio utan att i stället ålägga bolaget ett vite om cirka 1,255 miljoner kronor.

Moderbolagets kassaflöde för fjärde kvartalet var -12,6 (-75,6) miljoner kronor medan koncernens kassaflöde för perioden uppgick till -13,7 (-77,8) miljoner kronor.

”Som vi tidigare påpekat har marknaden för covidantigentester förändrats och efterfrågan på tester har sjunkit. Våra försäljningsinsatser har hittills inte varit framgångsrika och som ett resultat och som en försiktighetsåtgärd skriver vi ner värdet på detta lager av tester till noll. Vi kommer dock att fortsätta motiverade försäljningsinsatser för att sälja detta lager”, skriver vd:n.

Aegirbio slipper avnotering

”Vi har informerats om att Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att inte avnotera Aegirbio och istället ålägga bolaget att betala vite. Vi anser att det är rätt beslut att inte hörsamma Nasdaq Stockholms yrkande om avnotering. Bolaget lägger härmed en mycket turbulent period bakom sig och ser fram mot att kunna fokusera på sin affärsverksamhet”, kommenterar Aegirbios vd Bradley Messmer.

Beslutet innebär att den konvertibelfinansiering som avtalats med Atlas Special Opportunities avseende konvertibler om 55 miljoner kronor med vidhängande teckningsoptioner, och som offentliggjordes den 20 december 2022, kommer att fullföljas i enlighet med dess villkor, heter det.

Aegirbios aktie är noterad på handelsplattformen Nasdaq First North.

Aktien rusar över 100 procent i den inledande handeln efter beskedet. 

Aegirbio rusar efter försäljningsbesked

Viraspec covid 19-antigentestet stoppades den 10 november 2022 efter en oanmäld inspektion hos en av företagets underleverantörer.

De identifierade avvikelserna har nu åtgärdats av underleverantören, och det anmälda organet har hävt försäljningsförbudet för hemtester.

”Testet för professionellt bruk, som företaget självmant försäljningsstoppade i väntan på resultatet av det anmälda organets granskning, görs samtidigt tillgängligt för marknaden”, heter det vidare.

Nasdaq Stockholm har sedan tidigare yrkat om avnotering av Aegirbio, vilket blev känt den 23 december.

Den kraftigt pressade Aegirbio-aktien rusade över 50 procent efter att pressmeddelandet publicerats.