Kategoriarkiv: VNV

VNV Global tar in 328 miljoner

Företrädesemissionen ska finansiera köp av befintliga aktier i portföljbolaget Blablacar.

Teckningskursen har fastställts till 20 kronor per stamaktie. Stamaktieägare i VNV Global kommer på avstämningsdagen den 18 april för sju befintliga aktier att erhålla företrädesrätt att teckna en ny stamaktie.

VNV stängde i går på 19:70 kronor.