Kategoriarkiv: Aktie

Tupperware i akut kris

På måndagen halverades Tupperwares aktiekurs, sedan svårigheternas omfattning blev klar. Aktiekursen i tisdagens förhandel var 1:36 dollar, efter en rekyl på 10 procent. Sommaren 2021, då ett uppsving kunde konstateras under pandemin, kostade en aktie nästan 40 dollar.

På långfredagen meddelade Tupperware en så kallad ”going-concern”-varning om att rådgivare anlitats för att reda ut de mest betydande bekymren för att säkra den kortsiktiga driften. Skuldberget uppgår till omkring 700 miljoner dollar och Tupperwares börsvärde ligger på omkring 110 miljoner dollar.

 

Ålandsbanken: Volvoaktiens värde väl över 300 kr på lång sikt

”Volvo beskriver marknadsutvecklingen under första kvartalet som ‘stabil’ där långa orderböcker både i Europa och USA gör att bolaget bör kunna hålla ett högt tempo i produktionen, framförallt inom Trucks”, skriver banken.

Volvo bokar nu order för september/oktober 2023 och ser fortsatt en stark efterfrågan, inte minst från större transportörer som haft begränsad tillgång till fordon under de senaste åren, enligt Ålandsbanken.

För Volvos anläggningsmaskiner, CE, är marknaden något mer utmanade, där ett starkt USA motverkas av ett svagare Kina och en något mer avvaktande Europamarknad.

Ålandsbanken noterar också att Volvo har fortsatt att höja priserna för att kompensera sig för löne- och råvaruinflation under inledningen av 2023.

”I kombination med att leveranskedjorna förbättras, vilket leder till ett mindre antal stopp i produktionen och därmed högre effektivitet, bör det kunna medföra högre vinstmarginaler på kort sikt”, skriver banken.

Ålandsbankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde väl över 300 kronor per Volvoaktie, men banken konstaterar samtidigt att ett starkare konjunkturläge krävs för att nå dit.

Vid 11.40-tiden hade Volvo B stigit 2,0 procent till 208:70 kronor.

VNV Global tar in 328 miljoner

Företrädesemissionen ska finansiera köp av befintliga aktier i portföljbolaget Blablacar.

Teckningskursen har fastställts till 20 kronor per stamaktie. Stamaktieägare i VNV Global kommer på avstämningsdagen den 18 april för sju befintliga aktier att erhålla företrädesrätt att teckna en ny stamaktie.

VNV stängde i går på 19:70 kronor.

Nordea köpstämplar Beijer Ref

Beijer Ref uppges ha en imponerande operationell historik, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på ebita-nivå om cirka 20 procent under de senaste 20 åren.

Nordea är av bedömningen att Beijer Ref kan fortsätta på samma spår fram till 2026.

Vidare lyfts det att satsningar inom e-handel och egna varumärken, samt synergipotentialen som kommer med Heritage-förvärvet, kan komma att innebära en marginalstärkning om cirka 1,8 procentenheter mellan 2022 och 2026.

I början av 2023 slutförde Beijer Ref förvärvet av amerikanska Heritage.

”Slutligen skulle M&A kunna addera 10-20 procent till ebita-resultatet per år då företaget strävar efter att konsolidera den fragmenterade amerikanska HVAC-marknaden /…/”, skriver Nordea i morgonbrevet.

I samband med förvärvet av Heritage genomförde Beijer Ref en företrädesemission om närmare 14 miljarder kronor. Nordea var en av flera bankerna som ingått emissionsgarantiavtal om teckning i emissionen och som agerade finansiella rådgivare i samband med företrädesemissionen.

På måndagskvällen meddelade Beijer Ref att företrädesemissionen fulltecknades.

Strax efter 10-tiden på tisdagen var aktien upp 4,2 procent till 174:50 kronor.

Kraftigt kursturbulens i First Republic efter uppgifter om kapitalinjektion

Vid 18-tiden handlades First Republic Banks aktie upp över 20 procent, och handelsstoppades titt som tätt. Enligt CNBC har källor uppgett att gruppen bland annat inkluderar Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan och Citigroup.

Enligt källorna är affären ännu inte fastställd och de poängterar samtidigt att det inte är en fråga om ett förvärv av First Republic.

Aktien stängde 10 procent upp i den ordinarie handeln, men i efterhandeln föll aktien, med 17 procent.

Aegirbio rusar efter försäljningsbesked

Viraspec covid 19-antigentestet stoppades den 10 november 2022 efter en oanmäld inspektion hos en av företagets underleverantörer.

De identifierade avvikelserna har nu åtgärdats av underleverantören, och det anmälda organet har hävt försäljningsförbudet för hemtester.

”Testet för professionellt bruk, som företaget självmant försäljningsstoppade i väntan på resultatet av det anmälda organets granskning, görs samtidigt tillgängligt för marknaden”, heter det vidare.

Nasdaq Stockholm har sedan tidigare yrkat om avnotering av Aegirbio, vilket blev känt den 23 december.

Den kraftigt pressade Aegirbio-aktien rusade över 50 procent efter att pressmeddelandet publicerats.