Kategoriarkiv: Aktie

VNV Global tar in 328 miljoner

Företrädesemissionen ska finansiera köp av befintliga aktier i portföljbolaget Blablacar.

Teckningskursen har fastställts till 20 kronor per stamaktie. Stamaktieägare i VNV Global kommer på avstämningsdagen den 18 april för sju befintliga aktier att erhålla företrädesrätt att teckna en ny stamaktie.

VNV stängde i går på 19:70 kronor.

Nordea köpstämplar Beijer Ref

Beijer Ref uppges ha en imponerande operationell historik, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på ebita-nivå om cirka 20 procent under de senaste 20 åren.

Nordea är av bedömningen att Beijer Ref kan fortsätta på samma spår fram till 2026.

Vidare lyfts det att satsningar inom e-handel och egna varumärken, samt synergipotentialen som kommer med Heritage-förvärvet, kan komma att innebära en marginalstärkning om cirka 1,8 procentenheter mellan 2022 och 2026.

I början av 2023 slutförde Beijer Ref förvärvet av amerikanska Heritage.

”Slutligen skulle M&A kunna addera 10-20 procent till ebita-resultatet per år då företaget strävar efter att konsolidera den fragmenterade amerikanska HVAC-marknaden /…/”, skriver Nordea i morgonbrevet.

I samband med förvärvet av Heritage genomförde Beijer Ref en företrädesemission om närmare 14 miljarder kronor. Nordea var en av flera bankerna som ingått emissionsgarantiavtal om teckning i emissionen och som agerade finansiella rådgivare i samband med företrädesemissionen.

På måndagskvällen meddelade Beijer Ref att företrädesemissionen fulltecknades.

Strax efter 10-tiden på tisdagen var aktien upp 4,2 procent till 174:50 kronor.

Kraftigt kursturbulens i First Republic efter uppgifter om kapitalinjektion

Vid 18-tiden handlades First Republic Banks aktie upp över 20 procent, och handelsstoppades titt som tätt. Enligt CNBC har källor uppgett att gruppen bland annat inkluderar Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan och Citigroup.

Enligt källorna är affären ännu inte fastställd och de poängterar samtidigt att det inte är en fråga om ett förvärv av First Republic.

Aktien stängde 10 procent upp i den ordinarie handeln, men i efterhandeln föll aktien, med 17 procent.

Aegirbio rusar efter försäljningsbesked

Viraspec covid 19-antigentestet stoppades den 10 november 2022 efter en oanmäld inspektion hos en av företagets underleverantörer.

De identifierade avvikelserna har nu åtgärdats av underleverantören, och det anmälda organet har hävt försäljningsförbudet för hemtester.

”Testet för professionellt bruk, som företaget självmant försäljningsstoppade i väntan på resultatet av det anmälda organets granskning, görs samtidigt tillgängligt för marknaden”, heter det vidare.

Nasdaq Stockholm har sedan tidigare yrkat om avnotering av Aegirbio, vilket blev känt den 23 december.

Den kraftigt pressade Aegirbio-aktien rusade över 50 procent efter att pressmeddelandet publicerats.