Kategoriarkiv: ZetaDisplay AB

Bud på Zetadisplay

Budet innebär en premie om 27 procent för aktierna i Zetadisplay i förhållande till slutkursen för Zetadisplays stamaktier på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2021.

Per dagen för erbjudandets offentliggörande, innehar Hanover-fonden totalt 982.916 stamaktier i bolaget, motsvarande cirka 3,6 procent av aktierna och rösterna. Därtill har aktieägare som representerar totalt 39,7 procent av aktierna åtagit sig att acceptera erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs.

Därmed uppgår det totalt antalet aktier som innehas av Hanover-fonden, tillsammans med aktier som omfattas av oåterkalleliga åtaganden att sälja, cirka 43,3 procent av aktierna i bolaget.

Budkommittén, bestående av styrelsemedlemmarna Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Finn Følling and Trond Gunnar Christensen, har även enhälligt rekommenderat aktieägarna i bolaget att acceptera budet.

Budkommittén rekommenderar budet, baserat på, bland annat, ett värderingsutlåtande från Ernst & Young, enligt vilket budet anses vara skäligt gentemot aktieägarna från ett finansiellt perspektiv.

Erbjudandets acceptfrist förväntas inledas den 16 juli 2021 och upphöra den 3 september 2021, heter det vidare.

Aktieägare som accepterat budet, innefattande Nidoco, Ningamma, Abrax As Holding, Mats Johansson, Anders Moberg and Wealins, representerar totalt cirka 39,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Vidare har Alpha Acquisition ett avtal med ovannämnda aktieägare om att köpa respektive aktieägares aktier i bolaget för budpriset om Alpha Acquisition offentliggör erbjudandet och någon aktieägare påkallar att Alpha Acquisition ska köpa dennes aktier.

”Vi är glada att kunna tillkännage detta rekommenderade kontantbud på Zetadisplay. Vi anser att Hanover är en ideal partner för Zetadisplay som kan bidra med expertis och betydande kapitalfinansiering.”, kommenterar Matthew Peacock, Partner på Hanover, erbjudandet.

Vidare skriver budgivaren att denne är imponerad av, och fäster stort värde vid Zetadisplays organisation och ledning, och räknar med att erbjudandet ska främja tillväxt och skapa långsiktiga positiva effekter för anställda, kunder och andra intressenter som påverkas av Zetadisplays verksamhet.

White & Case är juridisk rådgivare till Alpha Acquisition i samband med Erbjudandet.

Budkommittén och Zetadisplay har samtidigt anlitat Danske Bank Corporate Finance som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.