Kategoriarkiv: Nyheter

Turkiet: Börsen och valutan rasar efter ryskt angrepp

Ryssland har förnekat ansvar för attacken och menar att de turkiska trupperna befann sig med terrorister som attackerades av syriska trupper.

Turkiet har nu har nu vänt sig till Nato som kommer hålla ett möte i Bryssel under fredagen efter att landet begärt konsultationer inom ramen för artikel 4.

Enligt Reuters kommer Turkiet inte längre begränsa flödet av flyktingar från Syrien till EU.

Turkiet har i utbyte mot stort bistånd lovat att hindra flyktingar från att ta sig till Europa men den turkiske presidenten har flera gånger hotat att öppna gränsen mot EU.

 

Här är aktierna som stått emot raset

När börsen stängde på torsdagen så stod faktiskt bostadsutvecklaren SSM:s aktie 22 procent högre jämfört med en vecka tidigare. SBB:s köp av en storpost i SSM förra fredagen står bakom uppgången.

E-handlaren Boozt har klättrat 17,2 procent på en vecka efter att ha redovisat ökad omsättning och resultat samt något högre bruttomarginal för det fjärde kvartalet.

Trea på listan är Medivir som stigit 11,2 procent på en vecka. Det har spekulerats att ett av bolagets preparat skulle kunna vara intressant när det gäller coronaviruset. Men bolagets vd konstaterar att Medivir själva inte gör några sådana tester.

Krisdrabbade Eniros preferensaktie har stigit 8,2 procent på en vecka utan att några nyheter presenterats.

På listans femteplats hittar vi ICTA som stigit 7,0 procent. Inte heller här finns några nyheter som kan förklara uppgången.  

Tabell: Aktierna på Nasdaq Stockholm som stigit den senaste veckan (baserat på torsdagens slutkurs)

Aktie 1 v (%)
SSM Holding 22,0
Boozt 17,2
Medivir B 11,7
Eniro Pref 8,2
ICTA 7,0
Endomines 4,3
Trention 2,7
Eastnine 1,7
Eltel 1,7
Electrolux A 1,5
Opus Group 0,7
Better Collective 0,7
Internationella Engelska Skolan 0,6
Oscar Properties Holding Pref B 0,4
Swedol B 0,1

DI: Finansinspektionen sanktionsprövar Oscar Properties

Frågan gäller de bostadsrättsföreningar som byggarna använder sig av i bostadsprojekt. FI menar att föreningarna ska konsolideras in i byggbolagens koncernredovisning.

Det är sedan tidigare känt att FI inlett sanktionsprövning mot Peab, JM och Besqab. Oscar Properties har tidigare inte velat berätta om bolaget var föremål för sanktionsprövning, skriver Dagens Industri.

Peab meddelade nyligen att bolaget ändrar sin redovisning och rättar sig efter FI:s uppfattning.

 

Healthcare Direkt om coronaviruset och forskningen

Bland bolagen som forskar inom området finns Gilead Sciences, men även Moderna Therapeutics där Astra Zeneca är en minoritetsägare. Medivir rörde sig kraftigt på torsdagen efter att bolagets simeprevir fått ett omnämnande på en lista bland möjliga strategier att undersöka vid behandling av corona-viruset.

I nyhetsdelen av programmet lyfter vi upp WNT Research och projektet Box-5 vid behandling av psoriasis som avbryts. Glycorex Transplantation har kommit med rapport där USA återigen presenteras som en intressant marknad för bolagets produkt Glycosorb-ABO vid organtransplantation över blodgruppsgränsen. Det finländska forskningsbolaget Herantis Pharma, som är parallellnoterat på Stockholmsbörsen, presenterade under veckan övergripande resultat i fas1/2 vid behandling av Parkinsons sjukdom, vilka av bolaget beskrivs som lovande.

 

Virusepidemin: Oljepriset faller för femte dagen i rad

Oron för att coronaviruset ska få världsekonomin att sakta har satt sina spår i oljepriset de senaste dagarna. Vid lunchtid på torsdagen kostade ett fat brentolja 52,54 dollar. Så sent som i början av januari kostade ett fat olja över 70 dollar och dagens pris är det lägsta sedan julen 2018.

Att viruset nu fått fäste i Sydkorea och Italien och fler fall upptäckts i USA gör att marknaden oroar sig för att efterfrågan på olja kommer att minska rejält.

– Spekulationerna om att viruset kan spridas till USA har gjort att många tryckt på säljknappen. Om utbrottet förvärras i USA så lär oljepriset fortsätta att falla, säger Kazuhiko Saito, chefsanalytiker på Fujitomi Co till Reuters.

Men för att motverka nedgången i oljepriset kan OPEC+ (Opecländerna + Ryssland) komma att agera genom att minska produktionen. Länderna planerar att mötas i Wien nästa vecka.

– Att oljepriset nu fallit under 55 dollar lär väcka Opec+ ur dvalan, säger Jeffery Halley på OANDA till Reuters.

Förvaltaren: Virusspridning i USA avgör börshumöret

För första gången är det fler som smittas as av Covid-19 utanför Kina än inuti Kina vilket ökar risken för en pandemi. Det som fram tills förra helgen sågs som ett regionalt problem har blivit ett globalt problem sedan viruset fått fäste i främst Sydkorea, Iran och Italien.

Totalt har 48 länder smittade medborgare men av de totalt drygt 82 000 stycken bekräftade fallen är närmare 78 500 stycken av fallen i Kina.

Fram tills i helgen var världens börser prisade enligt tidigare erfarenheten av virusutbrott som SARS 2003 då den negativa påverkan på världsekonomin har varit både kortvarig och regional. Trots att antalet personer som smittas utanför Kina ökar, så är den sammanlagda globala ökningstakten per dag avtagande sedan en tid.

Även om utvecklingen utanför Kina är oroande är världskonjunkturen och därmed börshumöret framför allt beroende av utvecklingen i Kina och USA som är världens två största ekonomier. Epidemin i Kina har avtagit och så gott som alla siffror pekar åt rätt håll; antalet nya bekräftade fall, antalet misstänkta fall och antalet fall som behandlas på sjukhus minskar.

I takt med att epidemin avtar ökar även den ekonomiska aktiviteten som i dagsläget är cirka 50 procent lägre än normalt. Effekten på den kinesiska ekonomin är kraftig men verkar bli kortvarig och den kinesiska regimen har även valt att stimulera.

Kina har tidigare gått försiktigt fram med stimulanser, trots handelskriget mellan USA och Kina, vilket medförde att 2019 var det svagaste året för tillväxten under de senaste 30 åren. Hittills har Kina stimulerat både monetärt med räntesänkningar samt underlättat för drabbade företag att låna och fiskalt genom att bland annat tidigarelägga infrastrukturprojekt, ge skatterabatter och öka utbyggnaden av hälsovårdssektorn. Ett gott tecken är att regimen så sent som den 21 februari meddelade att de håller fast vid tillväxtmålet för 2020 (ca 6 % BNP-tillväxt), trots virusutbrottet. Ju värre krisen kan tänkas bli, desto mer kommer Kina och USA att stimulera.

WHO och nationella smittskyddsmyndigheter som svenska Folkhälsomyndigheten har gått ut med att risken är hög att medborgare smittas utomlands och för smittan med sig hem. Den amerikanska myndigheten CDC meddelade i måndags att det inte är en fråga om utan när antalet fall kommer öka i USA. 

Den avgörande frågan är om det kommer röra sig om moderat ökning som hälsovården kan hantera och isolera, eller om viruset kommer att få fäste och spridas utom kontroll på liknande sätt som det gjort i kinesiska Wuhan. 

I USA har endast 15 fall (utöver kryssningsrelaterade fall) av Covid-19 bekräftats men under natten rapporterades om det första kända fallet där en person smittats i USA och inte under en utlandsresa. 

För världskonjunkturen och för världens börser kommer utvecklingen i USA vara avgörande.

Så länge som virusspridningen förblir hanterbar är förutsättningarna fortsatt goda för att världskonjunkturen undviker en ny lågkonjunktur och att aktiemarknaden därmed undviker en kraftigare nedgång än cirka 20 procent.

Dock kommer effekterna av epidemin bli påtagliga för både BNP-tillväxten och bolagens vinster under det första kvartalet och åtminstone under delar av andra kvartalet. Flertalet bolag inom turistnäringar som flyg, hotell, restaurang och bryggeri påverkas kraftigt men även bolag som Maersk, Danone, Apple, Coca-Cola, Burberry mfl har vinstvarnat inför kvartalsrapporterna för det första kvartalet och fler bolag kommer följa i deras spår.

Vårt huvudscenario är fortsatt av Covid-19 utbrottet ännu inte har tillräckligt stor påverkan för att skapa en global lågkonjunktur.  Individuella länder som drabbats hårt av viruset eller länder som har stort exportberoden som Sydkorea, Italien, Japan, Tyskland m fl riskerar att falla tillbaka i lågkonjunktur. Även Sverige påverkas negativt.

Världens börser har fallit kraftigt sedan början av veckan och jag förväntar mig att vi står inför en period av stora svängningar, ned som upp, eftersom osäkerheten är stor och visibiliteten låg. Trots att vi under måndagen minskade aktieinvesteringarna och ökade skyddet med investeringar i långa amerikanska statsobligationer förespråkar vi en försiktigt procykliskt positionerad portfölj då vårt huvudscenario är att en lågkonjunktur kommer undvikas.

Men osäkerheten är stor och de närmsta veckorna kommer vara avgörande. Av virusexperter har vi fått lära sig att Coronavirus frodas under det kalla halvåret.  Vi närmar oss sakta men säkert varmare årstider och vi får hoppas att Covid-19 inte är ett undantag och att vi därmed kan vänta oss en naturlig nedgång av antalet smittade.

Får däremot viruset fäste i USA och spridningen sker utom kontroll så är det dags att minska aktieinvesteringarna betydligt mer drastiskt.

Av: Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef Coeli Asset Management

Kurskollaps för Norwegians aktie

Bolaget står dock fast vid de utsikter bolaget gav i samband med rapporten för det fjärde kvartalet den 13 februari. Det framgår av ett pressmeddelande som skickats ut som ett svar på ”marknadsspekulation”.

Bolaget påminner om att den konvertibel bolaget gav ut i november 2019 är säkerställd via dotterbolaget Arctic Aviation Assets, AAA. Kopplat till konvertibeln finns vissa finansiella villkor, kovenanter, som AAA måste uppfylla, bland annat rörande aktiekapital och skuldkvot.

Enligt Norwegian uppfylldes dessa villkor med marginal i slutet av 2019 och bolaget skriver vidare att det sedan dess inte skett några betydande förändringar som skulle påverka kovenanterna.

Norwegians prognoser omfattar bland annat bedömningen att bolaget ska gå med nettovinst 2020.

Coronauppgifter fick Medivirs aktie att rusa

På sociala medier och vissa aktieforum cirkulerar uppgifter om en studie som listar ett antal läkemedel som identifierats och bör övervägas vid framtagandet av en effektiv behandlingsstrategi för corona-viruset. I listan bland små molekyler återfinns bland flera andra Medivirs simeprevir.

Studien ”Predicting commercially available antiviral drugs that may act on the novel coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China through a drug-target interaction deep learning model” återfinns på branschsajten Biorxiv.

Inga egna försök

Medivirs simeprevir nämndes i en studie på branschsajten Biorxiv som ett bland flera läkemedel som skulle kunna vara intressant att titta på vid behandlingsstrategier mot corona-viruset.

Är det här något som ni tittar på?

”Nej, vi har inga egna försök som vi kör med simeprevir. Men det är fritt för alla att testa simeprevir för dess förmåga att hämma corona-viruset och det pågår sådana studier överallt skulle jag tro. Inte bara med simeprevir utan med alla antivirala medel”, säger Medivirs vd Uli Hacksell till Nyhetsbyrån Direkt.

Medivir stiger under den inledande handeln på torsdagen med 18 procent.

”Vi vet inte vad som driver kursen, säger Uli Hacksell till Direkt.

 

Så har fondspararna agerat under börsdramatiken

– Börsen tycktes under flera veckor vara gjord av teflon – negativa nyheter fick knappt någon effekt alls. Det fick spararna att handla tillväxtmarknadsfonder – Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index är exempelvis månadens näst mest nettoköpta fond. Att en tillväxtmarknadsfond hamnar så högt upp i toppen är en ovanlig syn, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Men när oron väl slog till började spararna agera.

– Börsoron påverkar fondspararna som avslutar månaden med att nettosälja aktiefonder. Det är dock relativt små försäljningar och sett över hela månaden dominerar köpen. Spararna köper aktiefonder för sjätte månaden i rad och köpen är dubbelt så stora som i fjol, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull.

Företagsobligationsfonder är en fondtyp som utmärker sig på Avanzas köplista.

– De branta börsfallen har ökat intresset för så kallade trygga hamnar. Framför allt försiktigare företagsobligationsfonder har sett stora inflöden och här följer spararna de stora institutionella investerarna. Amerikanska företagsobligationer såg under månaden de största inflödena på 19 år, säger Johanna Kull.

Även Nordnets sparare har dragit ner på risken.

– Redan innan coronaviruset på allvar satte skräck i börsen med start den 24 februari fanns det många sparare som oroades av de stora uppgångarna, och därför valde att komplettera med räntefonder. Men under de mest blodröda dagarna såg vi också fortsatta köp i breda globalfonder, säger Frida Bratt.

Mest köpta via Avanza Mest sålda via Avanza
Globalfonder Asienfonder
Företagsobligationsfonder Hedgefonder
Teknikfonder Rysslandsfonder
Sverigefonder Brasilienfoner
Fastighetsfonder Japanfonder

 

Mest köpta via Nordnet Mest sålda via Nordnet
Spiltan Aktiefond Investmentbolag God Fond Sverige och Världen
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Skagen Global
Länsförsäkringar Global Index HB Realräntefond
Spiltan Räntefond Sverige Norron Alpha
Robur Access Asien Didner & Gerge Aktiefond Sverige
Core Ny Teknik Handelsbanken Brasilien
Länsförsäkringar Fastighetsfond Skagen Kontiki
DNB Global Indeks Franklin Global Listed Infrastructure
Spiltan Globalfond Investmentbolag Skagen Insight
Proethos Fond Gladiator