Alla inlägg av chfal

Förvaltaren: Solenergi snabbt växande förnyelsebar sektor

Generellt har fonden lång historik givet branschen, säger Pascal Rochet i en intervju med Privata Affärer. Den startades av honom själv redan 2008, och har i genomsnitt avkastat 38,59 procent per år sett över de tre senaste åren och 31,29 procent sett över de fem senaste (C USD aktieklass). Fonden är dock rätt ny för svenska investerare. Den registrerades för försäljning i Sverige förra hösten, den 24 september 2021, och hittills i år är fonden upp 4 procent per 7 juli. Volatiliteten är dock hög i fonden som haft stora svängningar.

– Solenergin är den snabbast växande förnyelsebara sektorn och ger den billigaste elektriciteten, säger Pascal Rochet.

Fonden investerar dessutom bara i likvida aktier och i hela värdekedjan från grundmaterial i solpaneler till installationsföretag och solparker.

”Nytt startläge för förnyelsebar energi”

Energikrisen som följt efter Rysslands attack på Ukraina kommer att accelerera det globala skiftet till ren energi, menar Pascal Rochet liksom många andra. Därför är prognosen för resten av året positiv för fonden.

– Vi befinner oss i ett nytt startläge för förnyelsebar energi, dels för att det finns en ordentlig tillväxt av solenergianläggningar som dessutom är högre dimensionerade än tidigare, samtidigt som världen länder åtagit sig att uppgradera sina utsläppsmål fram till år 2030.

– Lägg till det att sektorn nu är mogen, ur både ett teknologiskt och industriellt perspektiv. De bästa bolagen i sektorn är på väg att öka sina intäkter och vinster redan vid 2025, säger Pascal Rochet.

”Krävs massiv ökning av solenergi”

EU har antagit målet att vara koldioxidneutralt vid 2050, och att reducera koldioxidutsläpp med 55 procent redan till 2030, jämfört med nivån 1990. Sannolikheten är stor, menar Pascal Rochet, att EU inom kort installerar cirka 60 gigawatt solenergi årligen i syftet att bli oberoende av rysk gas, det skulle vara i linje med den nya RePowerEU-strategi som publicerades i maj.

Utvecklingen i Kina går också snabbt, och landet har nu som mål att uppnå koldioxidneutralitet vid 2060, men har även fattat beslut att reducera utsläppen före 2030.

I USA är målet att bli koldioxidneutralt 2050, och för att nå dit reduceras koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030, jämfört med nivån 2005.

Nästan alla industrialiserade länder siktar på att minska koldioxidutsläppen, vilket enligt Pascal Rochet inte är möjligt att göra utan ”en massiv ökning av solenergianläggningar”.

Utvecklingen inom solenergin går snabbt, men är fortfarande på en relativt låg nivå när det gäller elproduktionen. Enligt Pascal Rochet har ”revolutionen i energisektorn bara börjat”. Solen genererade bara 4 procent av världens samlade elektricitet under 2021, och många räknar med att andelen höjts till 20 procent 2030, skissar han.

– Om vi studerar den ”nya nettokapaciteten” utgör solenergi redan hälften av all ny kraftförsörjningskapacitet i världen så det är inte längre en smal nisch.

”Fondens investeringar omfattar hela industrin”

Intressant för investerare kan vara att fondens investeringar omfattar hela industrin, allt från råvaror som polysilikon till moduler, tekniska system och kompletta solenergiparker, menar förvaltaren, som också uppger att fonden som grundregel endast investerar i företag som har minst 50 procent av sin verksamhet i solenergi. I dag har dock många bolag ingen annan verksamhet. Just nu finns det ungefär 80 bolag i hela världen i sektorn, och i fonden finns för närvarande 26 stycken.

I Sverige kan fonden handlas via Nordnet, Movestic, Futur, Länsförsäkringar Bank & Alpcot. Fonden är även tillgänglig för alla aktörer som använder clearingplattformar som Mfex och Allfunds.

”Måttligt intresse hittills”

Hos Nordnet finns just nu drygt 700 sparare i fonden, vilket enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt ”tyder på ett måttligt intresse”.

– Å andra sidan har marknaden ju inte varit nådig mot tillväxt- och förhoppningsbolag, som många bolag inom den här sektorn till sin natur är, säger hon.

Frida Bratt jämför med spararnas favoritfond när det gäller hållbar energi, Handelsbanken Hållbar Energi, där över 11 000 Nordnetkunder i dag är ägare.

– Men den fonden är den fond inom förnyelsebar energi som ägs av absolut flest. Proethos Fond ägs av 4 300 kunder och CB Save Earth Fund av 2 400. Robur Transition Energy ägs av 870 kunder, så här ligger ju inte Solar Active så långt efter, säger hon.

”Sparare ser möjligheter”

– Det finns sparare som ser möjligheter på området. Min bild är att en del satsar på den här typen av fonder för att de vill investera i den här typen av bolag och därmed indirekt bidra till omställningen mot hållbara energikänslor, men att den stora merparten helt enkel söker hög avkastning där den finns. Och här tror jag att kanske fler långsiktiga placerare kan komma att ta fasta på det faktum att staters investeringar i förnybara energikällor kommer att intensifieras nu, som ett led i att göra sig oberoende av energi från Ryssland. Det här kan påskynda omställningen, och stora investeringar här skulle givetvis stötta sektorn, säger Frida Bratt.

I den här sektorn hittar vi generellt sett många förhoppnings- och tillväxtbolag. Det kan handla om bolag som kanske anser sig ha lösningen på omställningen men som kanske inte ens har en produkt än, eller bolag som har en produkt men som inte blir standard, menar hon.

– Det är inte helt enkelt att navigera i sektorn, och därför tycker jag generellt att en fond med en kunnig förvaltare kanske lämpar sig extra bra just här. Men tänk på avgiften! I Active Solar ligger den något högre än några av konkurrenterna inom fondkategorin förnyelsebar energi.

Förvaltaren: Nordiska portföljen bättre än börsen i år

Som förvaltare av Söderbergh & Partners nordiska portfölj konstaterar han att råvarubolagen, särskilt då Holmen och SCA, visat styrka under inledningen av det här året, och det har verksamt bidragit till avkastningen.

”De svenska skogsbolagen gynnades av stigande råvarupriser och att man i princip blivit självförsörjande på el. Tecken finns på att oron för inflationen håller på att avta medan avmattning av ekonomin eller rent av recession kommer mer i fokus. Det har i sin tur påverkat sentimentet på marknaden och mer defensiva sektorer som försäkring, hälsovård och telekom har klarat sig bättre. Novo Nordisk och Sampo har under året klarat sig bäst i portföljen medan BHG Group och Viaplay Group haft svagast utveckling”, skriver Fredrik Lundqvist.

”Nordiska portföljen bättre än börsen i år”

I den nordiska portföljen har han för en tid sedan minskat innehavet i Tele2 för att i motsvarande grad öka innehållet i Atlas Copco. Förändringen genomfördes trots att Tele2 klarat sig bra i år, med hänvisning till den nyligen genomförda stora utdelningen, och försäljningen av verksamheten i Nederländerna.

Den nordiska aktieportföljen har gått bättre än börsen hittills i år och Söderbergh & Partners fortsätter på den inslagna vägen med samma strategi.

”Det innebär bland annat att vi försöker investera i företag som kan visa på en beprövad affärsmodell och som vi ser fortsatt potential i, agera långsiktigt samtidigt som vi tar medvetna risker. Denna strategi innebär att vi försöker undvika att investera i så kallade förhoppningsbolag. Bolag som skulle kunna likställas med en lottsedel”, skriver Fredrik Lundqvist.

”Inflationsutfallet viktigast”

Kollegan på Söderbergh & Partners, investeringsstrategen Marcus Tengvall, skriver också i Månadsutblick juli. Han konstaterar att i inflationsutfallen blir det absolut viktigaste för börsen i sommar, eftersom det styr hur mycket centralbankerna behöver ”dra i bromsen”.

Den ”förväntade nedgången av inflationstakten” skjuts framåt, skriver Tengvall, men det finns ändå möjligheter till en tillbakagång senare under året. Men sommarrapporterna som börjar komma i nästa vecka spelar också en viss roll.

”Under våren har börsen prisat in att vinstförväntningarna ska tas ned och vi kan nog räkna med vinstvarningar inför rapporterna och en svagare vinstutveckling när de väl presenteras”, skriver han.

Just nu kan man förvänta att vinsterna ska växa med 11 procent under 2022 jämfört med förra året. Men Marcus Tengvall ser den siffran som aningen för optimistisk med tanke på den oro för recession som råder nu. En viss nedjustering av estimaten blir nödvändig, anser han.

”Inflationen kan falla tillbaka under andra halvåret”

Inflationens utveckling är ändå absolut viktigast. S&P bedömer att börserna förblir volatila tills tydliga signaler markerar att inflationen minskar, eller tills vi säkert vet hur många räntehöjningar det blir.

”Efter juni månads fortsatt höga inflationsutfall förskjuts den förväntade nedgången av inflationstakten framåt i tiden men vår bedömning är ändå att den kan falla tillbaka under andra halvåret i år”, skriver Marcus Tengvall.

Tre råd för oroliga tider från ”börspsykologen”

OMXS30 och OMXSPI är ned med över 20 respektive 28 procent sedan den 1 januari och med det är all uppgång från det mycket starka 2021 utraderad. Krig, inflation, coronapandemin, fortsatta störningar i produktions- och leveranssektorn, samt en farhåga att centralbankerna inte klarar av att landa ekonomin så mjukt som de säger sig kunna. Det är bara några få av många faktorer bakom årets negativa utveckling.

Som investerare är det lätt att låta sig ryckas med i alla ”domedagstexter”. Stressen och pressen att agera ökar och när man ser att många andra säljer ökar övertygelsen att det är ett klokt förfarande.

– Fel, säger Cristofer Andersson, författaren bakom böckerna Börspsykologi, MER Börspsykologi samt Livet, Börsen & Allting.  

Många är just nu oroliga och framför allt kluvna till hur de ska agera. Vad har du för råd att ge dem?

– För det första måste vi klargöra att nedgångar likt denna inte är något onormalt, utan i en mer normal ekonomi är det fullt normalt med konjunkturcykler på sju till åtta år och att börsen då faller cirka sex till tolv månader innan botten i ekonomin nås.

– För det andra måste vi påminna oss om att de pengar som vi investerar är pengar vi ska klara oss utan i minst fem år. Bolag behöver tid för att utvecklas och alla de snabba och kraftiga uppgångarna vi sett de senaste två, tre åren är allt annat än normala. Tyvärr har det färgat många nya, mer oerfarna investerare som mer eller mindre har gått i tron att en aktie kan dubbleras på bara några få dagar. Studera börsens historik och du kommer få leta länge för att hitta liknande fall som vi sett mellan våren 2020 och 2021.

”Maratonlopp att investera”

Att investera är att likna med ett maratonlopp, menar Cristofer Andersson. Det krävs tid, tålamod, ihärdighet och en förmåga att stå ut i prövande tider. Kan du utveckla dessa förmågor har du satt dig i en fördelaktig position.

– Såklart ska du även veta vad och varför du äger de innehav som du gör. Utan kunskap om bolagen, med allt från dess finansiella ställning via konkurrenter till deras affärsidé och marknad, kommer du aldrig veta hur du ska agera när kraftiga börsfall inträffar. Säkert kommer du också ha svårt att verka i vardagen och sova gott om natten, säger han.

Du skriver om börspsykologi och mentala fallgropar. Vilka är de främsta som inverterare brukar fastna i och vad ska man tänka på för att inte drabbas?

– Det finns många mentala fallgropar. Men de främsta som många tenderar att luras in i är flockbeteende, aktivitetsbias och förlustaversion.

– Flockbeteende är något vi har som arv sedan vår tid på savannen. För att överleva mot alla farorna och även klara av att föra vårt släkte vidare var vi beroende av flocken.

De var en garant för skydd, föda och fortplantning, menar han, och utan dem var man dömd till ensamhet på de farliga slätterna och det var detsamma som en säker död.

– Spola fram till idag. Förvisso har världen utvecklats med allt från hemleverans av mat till kaffemaskiner som kan startas med en app på telefonen, men vår hjärna har knappt utvecklats. Den lever kvar i den värld vi lämnade för en sisådär 10 000 år sedan.

”Så undviks flockbeteendet”

Detta arv finns med oss i allt från vår roll som arbetstagare till investerare, resonerar Cristofer Andersson. Han påpekar att vi gärna vill köpa och konsumera samma produkter som ”alla andra”, och vi tenderar mer ofta än sällan att investera som ”alla andra”. Och varför inte? Historiskt har det lett till vår överlevnad.

– Dock måste man som investerare se bortom allt det här och aktivt se till sig själv, sin egen privatekonomi och sin egen portfölj. Vilka bolag äger du och varför? Vad är din placeringshorisont? Vad är din strategi? Genom att ställa sig dessa frågor kan flockbeteendet undvikas, säger han.

Du nämnde också aktivitetsbias, vad innebär det?

– Även här måste vi koppla till den numera något uttjatade savannismen. Historiskt har aktivitet, en synlig sådan, varit förknippad med framgång och på att man är medveten samt närvarande. När fienden eller farliga djur hotade var det inte den som satt kvar vid lägerelden som överlevde, eller hur? Och vem såg övriga i stammen upp till? De som aktiverade sig och slogs, eller de som satt kvar till synes handlingsförlamade? Vilka ville stammen ha kvar och vilka ansåg den klara sig utan?

Just det kan översättas till börsen, enligt Cristofer Andersson, för vi har en inneboende känsla av att vi måste agera när något inträffar.

– Vi måste visa oss handlingskraftiga. Men måste vi det, egentligen? Är inte ett beslut om att varken köpa eller sälja också ett agerande? Att sitta på händerna och låta innehaven med tiden växa sig större och större, säger han retoriskt.

”Du investerar i bolagen, inte i aktien”

Han brukar exemplifiera med den stressade resenären som ska med ett flygplan. Kommer planet att lyfta snabbare bara för att han tränger sig först i kön när boardingen sker?

– Följ bolagen och agera bara utifrån det som ändrar sig på fundamental nivå. Det är i bolagen du investerar, inte aktien. Som bekant kan ett bolags aktie gå upp och ned med så mycket som 50 procent på ett år trots att inga stora fundamentala händelser har inträffat. Om du ska agera, gör det utifrån bolagsspecifika händelser, inte utifrån aktiens tillfälliga rörelser och Mr. Markets manodepressiva nyckfullhet, säger Cristofer Andersson.

Förlustaversionen då?

– Låt mig svara något burdust, men vem är det som alla flockas kring? Vem är det som alla hyllar, som alla ser upp till och som alla gärna vill följa? ”Vinnaren” eller ”förloraren”? Och, för att ännu en gång återgå till vår tid som nomader, vem var det som flocken följde samt aldrig uteslöt och därmed aldrig lämnade till en hemsk ensamhet och därmed död på slätterna? Exakt – vinnaren.

Att realisera en förlust svider och ses som ett misslyckande, menar Cristofer Andersson. Man är rädd att bli dömd av andra och att man därmed riskerar sin plats i gruppen. Förlustaversionen inbegriper också att man drar sig för att realisera en förlust trots att man ”vet” att man har ett bättre, mer ”säkrare” case.

– Känslan över en förlust är den dubbla relativt en vinst! Det låter konstigt, men så är det. Människor tenderar att väga en förlust dubbelt så mycket och tyngre än en vinst. Detta måste du som investerare se bortom och förmå dig själv att tänka relativt och på den aktuella alternativkostnaden. Vilka förtjänster och eventuella vinster har du av att sitta kvar i nuvarande position och vilka har du i den eventuellt nya sådana? Om allt talar för att sannolikheten och säkerhetsmarginalen är större i det potentiella innehavet måste du vara psykiskt stark och bita i det sura äpplet.

Hur agerar du själv i dessa tider?

– Jag är ödmjuk. Inte bara inför marknaden, utan också för mina egna tillkortakommanden. Jag vet att jag inget vet, som Sokrates sade. Med det sagt menar jag att jag har koll på mina innehav och deras fundamenta, men jag är fullt införstådd med att det finns saker som jag inte ser, eller händelser som kan inträffa vilka jag aldrig hade kunnat föreställa mig.

– Jag fortsätter att spara varje månad och fylla på i de innehav jag för stunden finner attraktiva. Jag är av åsikten att jorden inte kommer gå under denna gång heller och att även denna period tar slut. När vet ingen, men att vi kommer ut starkare är jag övertygad om.

Här är SHB:s sektorfavoriter

Bankens urval av aktier till Fokuslistan baseras på Handelsbanken Capital Markets fundamentala aktieanalyser. Enligt Engstedt är det respektive analytikers favoritaktie i sin sektor som väljs ut till listan. Peter Engstedt betonar att Fokuslistan är just en lista med favoritaktier, och inte ska ses som en portfölj.

De nuvarande nio analytikerfavoriterna i listan är Arjo, Duni, Embracer, Gränges, H&M, Millicom, Sandvik, Stendörren och Swedbank.

De senaste förändringarna skedde den 17 maj och den 21 juni. Då inträdde Stendörren i stället för Catena, respektive Duni i stället för Cloetta.

Här är kortfattat, enligt Handelsbanken, varför bolagen är favoriter:

Arjo, vars aktiekurs halverats jämfört med förra hösten, är en favorit i sin sektor genom den breda produktportföljen inom områden som vårdsängar, sårvård och hygienlösningar. Bolaget har stöd i megatrender som ökat globalt behov av vård, samt en snabbt åldrande befolkning här hemma. Tillväxten är icke-cyklisk, men stabil, enligt SHB.

Duni, som tillverkar produkter för dukning och servering, är en vinnare på återöppningen av samhället, eftersom bolaget påverkades mycket negativt när människor slutade träffas i sociala sammanhang under pandemin.

Embracer har en ”portfölj full av möjligheter”, anser SHB:s analytiker, som menar att bolaget är det bästa inom gaming i Norden när det gäller att skapa värde och organisk tillväxt. Trots att Embracer nu genererar ”större kassaflöden än någonsin tidigare”, är värderingen på ”historiskt låga nivåer”. Inför noteringen på börsens huvudlista breddas samtidigt ägandet ytterligare, vilket borde vara positivt för värderingen. Embracer kommer sannolikt också att växta snabbare än marknaden i övrigt.

Gränges är en vinnare på elektrifieringen, anser SHB, eftersom andelen ”relevant aluminiuminnehåll för värmeväxlare i en elbil är cirka 40 procent högre än i en traditionell bil”.

H&M är en favorit i sin sektor, och gynnas också av att samhällen återöppnar. Bolaget är en detaljhandlare med flera olika försäljningskanaler. De har, menar SHB, bäst förutsättningar att ”gynnas av kundernas önskan att uppgradera sin garderob”. Banken förväntar sig att H&M:s vinsttillväxt blir ungefär 15 procent per år under de tre närmaste åren.

Millicom, som har en stor värderingsrabatt, gynnas av en ”relativt hög tillväxt i regionen”, det vill säga Latinamerika, där Millicom är en ledande telekomoperatör.

Sandvik är både stabilare och starkare än tidigare, och SHB förväntar sig fortsatta framsteg då det finns en ”god efterfrågan i spåren av ett uppdämt investeringsbehov i gruvsektorn”.

Stendörren, logistik- och industrifastighetsbolaget, har en stor portfölj av byggrätter som enligt bankens ”beräkningar kommer att öka hyresvärdet med cirka 80 procent när projekten är fullt genomförda”. Bolaget har också ”potential för ökade hyresintäkter”.

Swedbanks avkastning på eget kapital ät bland de högsta i banksektorn i Norden, menar Handelsbanken, och kommer att påverkas positivt i det allt högre ränteläget. SHB:s prognos är att Swedbank levererar en direktavkastning på över 7 procent under de kommande tre åren.

SEB: Hushållen planerar spara mindre

Andelen hushåll som planerar att spara mindre än i dag har ökat, från 10 procent till 13 procent under det andra kvartalet, enligt Sparkollen.

– Den allt tuffare ekonomiska vardagen börjar hinna ikapp hushållen. Allt fler planerar att dra ner på sitt sparande de kommande sex månaderna. Det är en väntad utveckling i tider där uppemot var fjärde svensk uppger att utgifterna överstiger inkomsterna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

”Färre hushåll utökar sparandet”

Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i mätningen för andra kvartalet på 9 enheter, vilket är en minskning med 5 enheter. Det innebär att det är färre hushåll som planerar att utöka sitt sparande det närmaste halvåret.

Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med senaste halvåret har minskat från föregående kvartal med 2 enheter, från 24 till 22 procent.

Andelen som planerar att spara mindre har ökat från 10 till 13 procent medan andelen som inte planerar några förändringar ligger kvar på 59 procent.

Så fördelar vi sparandet

Det genomsnittliga månadssparandet under den uppmätta perioden var 5 654 kr, och 91 procent av svenskarna har ett månadssparande. Under andra kvartalet fördelade hushållen en genomsnittlig sparad hundralapp med 37 kr på sparkonto, 21 kr i amortering, 16 kr i fonder, 14 kr i aktier, 9 kr i pensionssparande och 4 kr på annat sätt.

Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Andelen som nu planerar att konsumera mindre uppgår till 29 procent, vilket är 1 enhet mer än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer ökade med två enheter från 12 till 14 procent. 51 procent planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en minskning med 4 enheter.

– Under våren har inflationen fortsatt att överraska på uppsidan och nått den högsta nivån sedan 1991. När notan för matkasse, hushållsel, tankning och bolån blir allt högre är det naturligt att hushållen drar åt svångremmen och minskar konsumtionen, säger Américo Fernández.

Här är torsdagens aktierekar

Nordea Markets har återupptagit bevakning av Boliden med köprekommendation. Riktkursen är 365 kr. Det framgår av en analys. I augusti 2021 upphörde Nordea Markets med bevakningen av Boliden. Under torsdagens inledande handel steg aktien i Boliden 2 procent till 307,25 kr.

Handelsbanken Capital Markets höjer sin kortsiktiga rekommendation, på tre månaders sikt, för Platzer till behåll från sälj. Det framgår av en uppdatering från banken. 

Pareto Securities sänker däremot riktkursen för Platzer till 98 kr från 125 kr. Aktien stängde på onsdagen på 74,10 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. 

 

Mäklarstatistik: Bostadspriserna sjönk brett andra kvartalet

Årstakten för både bostadsrätter och villor fortsätter också att sjunka och är nu +3 procent för borätter och +2 procent för villor.

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter och även denna gång är det Stockholmsområdet som inlett och leder nedgången. Storstockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3 procent senaste månaden och årssiffrorna minskar till +2 procent respektive +5 procent. Priserna i Storgöteborg och centrala Göteborg minskade med -2 procent och där är nu årssiffrorna +1 procent. Även i Stormalmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång med -1 procent och en årstakt som minskat till +4 procent, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

”Villamarknaden rör sig mer stabilt”

Även på villamarknaden är det störst nedgång i Storstockholm där priserna gick ned med 2 procent.

– I övriga storstadsområden var nedgången 1 procent. Villamarknaden tenderar att röra sig något mer stabilt då marknaden svänger och faktum är att priserna i områdena utanför storstadsregionerna sammantaget var oförändrade i juni, säger Hans Flink.

– Juni präglades av säljare och köpare hade svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gjorde att antalet affärer var väsentligt lägre jämfört med samma månad både 2021 och 2020. Ser vi till hela första halvåret var antalet sålda bostadsrätter 10 procent lägre än rekordåret 2021 men 9 procent högre än 2020. Antalet sålda villor var 6 procent lägre än 2021 men 2 procent högre än 2020, säger Hans Flink.

”Prisförväntningarna brett isär”

Det är kombinationen av räntehöjningar, högt utbud, stigande levnadskostnader och negativ marknadspsykologi som fortsätter att påverka priserna, enligt Mäklarsamfundet.

– Våra medlemmar berättar om köpare och säljare vars prisförväntningar allt oftare står långt ifrån varandra, vilket gör att affärerna tar längre tid och fastighetsmäklarna får arbeta ännu hårdare, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Tabeller:

Bostadsrätter 1 mån % 3 mån % 12 mån % Medelpris/kvm
Riket -3 -4 2 42 765
Centrala Stockholm -3 -5 5 103 301
Stor-Stockholm -3 -4 2 62 322
Centrala Göteborg -2 -3 1 67 683
Stor-Göteborg -2 -2 1 48 286
Centrala Malmö -1 0 4 39 286
Stor-Malmö -1 1 4 35 787

 

 

Villor 1 mån % 3 mån % 12 mån % Medelpris/kvm
Riket -1 0 3 4 011 000
Stor-Stockholm -2 -3 2 6 981 000
Stor-Göteborg -1 -1 2 6 031 000
Stor-Malmö -1 -1 1 5 249 000
Källa Svensk Mäklarstatistik 7/7 -22      

Mäklarstatistik: Bostadspriserna sjönk brett andra kvartalet

Årstakten för både bostadsrätter och villor fortsätter också att sjunka och är nu +3 procent för borätter och +2 procent för villor.

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter och även denna gång är det Stockholmsområdet som inlett och leder nedgången. Storstockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3 procent senaste månaden och årssiffrorna minskar till +2 procent respektive +5 procent. Priserna i Storgöteborg och centrala Göteborg minskade med -2 procent och där är nu årssiffrorna +1 procent. Även i Stormalmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång med -1 procent och en årstakt som minskat till +4 procent, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

”Villamarknaden rör sig mer stabilt”

Även på villamarknaden är det störst nedgång i Storstockholm där priserna gick ned med 2 procent.

– I övriga storstadsområden var nedgången 1 procent. Villamarknaden tenderar att röra sig något mer stabilt då marknaden svänger och faktum är att priserna i områdena utanför storstadsregionerna sammantaget var oförändrade i juni, säger Hans Flink.

– Juni präglades av säljare och köpare hade svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gjorde att antalet affärer var väsentligt lägre jämfört med samma månad både 2021 och 2020. Ser vi till hela första halvåret var antalet sålda bostadsrätter 10 procent lägre än rekordåret 2021 men 9 procent högre än 2020. Antalet sålda villor var 6 procent lägre än 2021 men 2 procent högre än 2020, säger Hans Flink.

”Prisförväntningarna brett isär”

Det är kombinationen av räntehöjningar, högt utbud, stigande levnadskostnader och negativ marknadspsykologi som fortsätter att påverka priserna, enligt Mäklarsamfundet.

– Våra medlemmar berättar om köpare och säljare vars prisförväntningar allt oftare står långt ifrån varandra, vilket gör att affärerna tar längre tid och fastighetsmäklarna får arbeta ännu hårdare, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Tabeller:

Bostadsrätter 1 mån % 3 mån % 12 mån % Medelpris/kvm
Riket -3 -4 2 42 765
Centrala Stockholm -3 -5 5 103 301
Stor-Stockholm -3 -4 2 62 322
Centrala Göteborg -2 -3 1 67 683
Stor-Göteborg -2 -2 1 48 286
Centrala Malmö -1 0 4 39 286
Stor-Malmö -1 1 4 35 787

 

 

Villor 1 mån % 3 mån % 12 mån % Medelpris/kvm
Riket -1 0 3 4 011 000
Stor-Stockholm -2 -3 2 6 981 000
Stor-Göteborg -1 -1 2 6 031 000
Stor-Malmö -1 -1 1 5 249 000
Källa Svensk Mäklarstatistik 7/7 -22      

Telia in i Swedbanks Fokusportfölj

Fokus i portföljen ligger nu på ”kvalitet, strukturella teman och bolagens mer specifika förutsättningar”. I denna månadsuppdatering av Fokusportföljen går Telia in i stället för SSAB som åker ur.

Telia är en ledande telekomaktör i Norden med hög stabilitet i intjäningen, och med mycket hög utdelningskapacitet, anser Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser.

”Telekommunikationstjänster såsom mobiltelefoni som bredband är av kunder prioriterade tjänster, varvid efterfrågan också tenderar att bestå även under perioder med svagare ekonomisk aktivitet”, skriver Kepler.

Försäljningstillväxten är dock mycket låg på grund av att ”penetrationsgraden är mycket hög på Telias underliggande marknader”. Analytikern Stefan Billing, som skrivit Keplers analys av Telia, bedömer ändå att bolaget kommer att kunna uppvisa en god vinsttillväxt under 2022 och 2023.

I sina långsiktiga estimat bedömer Kepler att det finns en hållbar utdelningskapacitet på ”väl över 8 procent, vilket vi givet rådande marknadsmiljö finner högst attraktivt”.

Swedbank sätter Köp på Telia till riktkursen 48,00 kr. Nuvarande aktiekurs är cirka 40 kr, och potentialen är knappt 20 procent.

Den andra förändringen i Fokusportföljen denna månad är att 2 procentenheter skiftas från Sandvik till ABB.

Not: Swedbank Fokusportfölj är en svensk basportfölj byggd på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Portföljen består normalt av 15 till 18 aktier och placeringshorisonten för portföljen är tre till sex månader.

Så gör du om du missar flyget på grund av strejken

Det är flygbolaget som är ansvarigt för att du får din ersättning, men du som har reseskydd i din hemförsäkring kan även ha rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Men du kan också ha rätt till att bli ekonomiskt kompenserad enligt EU-lagstiftningen, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå.

– Kontakta i första hand flygbolaget eller din researrangör. Därefter bör du höra av dig till ditt försäkringsbolag för att kontrollera hur din hemförsäkring gäller vid strejk. Tänk också på att spara kvitton om du får merkostnader, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Ersättningen vid inställt flyg är densamma oavsett skälet. Du har rätt att boka om resan, eller få pengarna tillbaka för biljetten. Du bestämmer själv, men det är flygbolaget du ska ta kontakt med.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller om du påbörjat din resa innan strejken varslades, eller innan den bröt ut. Vid förseningar gäller schablonersättningar. Men du kan också bli ersatt för förlorade semesterdagar om din resa blir kortare än planerat, samt för merkostnader för din hemresa.

Det finns alltid en del undantag, som i det här fallet går under benämningen ”extraordinära omständigheter”. En sådan är att EU-domstolen avgjort att när flygbolagets egna piloter strejkar, då anses det inte vara en extraordinär omständighet, vilket i det här fallet innebär att du inte får någon ersättning från SAS om din resa missas på grund av pilotstrejken. Hade det varit personalen på flygplatsen som strejkat, hade du däremot fått ersättning.

Om din flygresa är en del i en paketresa är det researrangören som är ansvarig för att boka om dig med annat flyg.