Kategoriarkiv: Ålandsbanken

Ålandsbanken: Volvoaktiens värde väl över 300 kr på lång sikt

”Volvo beskriver marknadsutvecklingen under första kvartalet som ‘stabil’ där långa orderböcker både i Europa och USA gör att bolaget bör kunna hålla ett högt tempo i produktionen, framförallt inom Trucks”, skriver banken.

Volvo bokar nu order för september/oktober 2023 och ser fortsatt en stark efterfrågan, inte minst från större transportörer som haft begränsad tillgång till fordon under de senaste åren, enligt Ålandsbanken.

För Volvos anläggningsmaskiner, CE, är marknaden något mer utmanade, där ett starkt USA motverkas av ett svagare Kina och en något mer avvaktande Europamarknad.

Ålandsbanken noterar också att Volvo har fortsatt att höja priserna för att kompensera sig för löne- och råvaruinflation under inledningen av 2023.

”I kombination med att leveranskedjorna förbättras, vilket leder till ett mindre antal stopp i produktionen och därmed högre effektivitet, bör det kunna medföra högre vinstmarginaler på kort sikt”, skriver banken.

Ålandsbankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde väl över 300 kronor per Volvoaktie, men banken konstaterar samtidigt att ett starkare konjunkturläge krävs för att nå dit.

Vid 11.40-tiden hade Volvo B stigit 2,0 procent till 208:70 kronor.