Kategoriarkiv: Volvo

Citi tror på höjda vinstestimat för Volvo

I en tidigare släppt analys räknade Citi med att Volvo sannolikt skulle kunna rapportera en mycket bättre marginal för det första kvartalet än vad marknaden förväntade sig.

Volvos preliminära besked slår emellertid Citis förväntningar, som låg högre än snittet i marknaden, med 200 baspunkter sett till en lastbilsmarginal på 14 procent jämfört med Citis förväntningar på 12 procent och konsensus på 10,5 procent.

”Vi har sagt att den 13-14-procentiga underliggande lastbilsmarginalen snart kommer att vara synlig men att volymnedgångar skulle ge en lastbilsmarginal som bottnar kring 11 procent. Den starka utvecklingen för Volvo under första kvartalet 2023 indikerar en högre botten för marginalen inom lastbilar på omkring ‘över’ 12 procent”, skriver Citi.

Inom Anläggningsmaskiner, VCE, levererar Volvo en marginal som ligger 500 baspunkter högre än vad Citi såväl som konsensus förväntat sig.

”VCE sticker ut”, skriver Citi.

På koncernnivå uppgick Volvos marginal till 14 procent och slår därmed Citis estimat på 11,2 procent.

Omvänd vinstvarning från AB Volvo

Enligt de preliminära siffrorna uppgick det justerade rörelseresultatet till 18,4 miljarder kronor för det första kvartalet 2023 (12,7). Väntat var 12,1 miljarder kronor enligt Infronts sammanställning. Den justerade rörelsemarginalen var 14,0 procent (12,0).

Nettoomsättningen uppgick till totalt 131,4 miljarder kronor (105,3). Infronts snittestimat låg här på 116,7 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet, vilket inkluderar kostnader på 1,3 miljarder kronor relaterade till en tidigare annoserad omstrukturering inom segmentet Bussar, uppgick till 17,1 miljarder kronor (8,6).

Inom segmentet Lastbilar uppgick nettoomsättningen till 89,6 miljarder kronor (69,6) med ett justerat rörelseresultat på 12,7 miljarder kronor (8,7), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,2 procent (12,5).

Inom segmentet Anläggningsmaskiner uppgick nettoomsättningen till 25,1 miljarder kronor (22,6) med ett justerat rörelseresultat på 4,6 miljarder kronor (2,8), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 18,3% (12,4).

Samtliga ovannämnda siffror är preliminära, och den fullständiga kvartalsrapporten väntas publiceras den 20 april.

Ålandsbanken: Volvoaktiens värde väl över 300 kr på lång sikt

”Volvo beskriver marknadsutvecklingen under första kvartalet som ‘stabil’ där långa orderböcker både i Europa och USA gör att bolaget bör kunna hålla ett högt tempo i produktionen, framförallt inom Trucks”, skriver banken.

Volvo bokar nu order för september/oktober 2023 och ser fortsatt en stark efterfrågan, inte minst från större transportörer som haft begränsad tillgång till fordon under de senaste åren, enligt Ålandsbanken.

För Volvos anläggningsmaskiner, CE, är marknaden något mer utmanade, där ett starkt USA motverkas av ett svagare Kina och en något mer avvaktande Europamarknad.

Ålandsbanken noterar också att Volvo har fortsatt att höja priserna för att kompensera sig för löne- och råvaruinflation under inledningen av 2023.

”I kombination med att leveranskedjorna förbättras, vilket leder till ett mindre antal stopp i produktionen och därmed högre effektivitet, bör det kunna medföra högre vinstmarginaler på kort sikt”, skriver banken.

Ålandsbankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde väl över 300 kronor per Volvoaktie, men banken konstaterar samtidigt att ett starkare konjunkturläge krävs för att nå dit.

Vid 11.40-tiden hade Volvo B stigit 2,0 procent till 208:70 kronor.

Brett prisintervall i Volvo Cars börsnotering

Intervallet motsvarar ett marknadsvärde om 163–200 miljarder kronor efter erbjudandets genomförande och efter övriga förändringar i kapitalstrukturen som genomförs.

Nyemissionen av stamaktier förväntas tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

AMF, Swedbank, If Skadeförsäkring, Nordea, Skandia, Livförsäkringsbolaget Skandia samt Danica Pension har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 26 procent av bruttolikviden.

Omkring 19,5-24 procent av aktierna kommer handlas fritt (så kallad free float).

Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå 19–27 oktober. För allmänheten pågår den 19–26 oktober.

Första beräknad handelsdag är den 28 oktober.