Kategoriarkiv: Balder

Moody´s sänker Entras kreditbetyg

Om betyget i framtiden skulle sänkas ytterligare ett steg, till Baa3, är det den sista nivån av så kallad investeringsbar nivå. Därefter följer de många betygen inom så kallad skräpstatus.

För svenskt vidkommande har bland andra fastighetsbolaget Balder ett innehav i Entra. Balder avser behålla innehavet och har inga planer på att utöka sin position, uppgav Balders vd Erik Selin i förra veckan.

”Vår långsiktiga plan är att behålla positionen. Vi kommer inte köpa upp bolaget, det är för farligt, även om aktiepriset är extremt billigt nu”, sade han på Balders rapportpresentation.

Balder är största ägare i Entra med 40 procent av aktierna. Näst största ägare är konkurrenten Castellum, med 33,3 procent av aktierna i bolaget.

På sin rapportpresentation i slutet av april uppgav Castellum att bolagets aktier i Entra inte är till salu och att Norge är en viktig del av Castellums strategi.

 

Balders hyresintäkter något lägre än väntat

Driftöverskottet blev 2.099 miljoner kronor mot väntade 2.113 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet uppgick till 1.646 miljoner mot förhandstipset på 1.544 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick samtidigt till 1.549 Mkr (1.382).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till -1.602 miljoner (3.344).

Efter skatt blev resultatet -128 miljoner kronor (5.875) och det långsiktiga substansvärdet uppgick till 91:65 kronor per aktie (90:04).

Balders genomsnittliga direktavkastningskrav uppgick till 4,7 procent (4,4), vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med årsskiftet, enligt bolaget.