Kategoriarkiv: Castellum

Castellums emission övertecknades

Motsvarande 98,7 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter och 54,4 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Castellum kommer genom företrädesemissionen att tillföras 10.180 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 1 juni 2023.

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Börsens mest blankade aktier. Parenteserna i listan avser blankningsprocenten i fredags förra veckan. 

1.  SBB                  19,0% (19,1)
2.Intrum15,1% (15,4)
3.Hexatronic14,2% (13,0)
4.Sinch13,3% (13,4)
5.Mips12,0% (12,4)
6.JM12,0% (13,2)
7.Orrön11,6% (12,1)
8.Elekta11,5% (10,7)
9.Avanza10,3% (10,1)
10. BHG10,1%(9,6)
11. Castellum9,8%(7,1)
11. Scandic Hotels8,8%(9,0)
12. Truecaller8,6%(8,5)
14. Electrolux8,2%(7,1)
13. Thule7,7%(7,9)

Arctic: Väl hög rabatt i Castellum

Det framgår av en analys där Arctic inleder bevakning av bolaget med en köprekommendation och en riktkurs om 138 kronor, något Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare under morgonen.

Utöver Castellums nya starka huvudägare poängterar Arctic att bolaget är på väg att genomföra en företrädesemission på cirka 10 miljarder kronor för att stärka bolagets finansiella ställning, något Arctic tror räcker för att Castellums kreditbetyg ska bevaras.

I samband med emissionsbeskedet meddelade Castellum att bolagets belåningsgrad minskar från 43,6 till 37,8 procent, noterar Arctic.

”Vi tror att marknaden kommer att prioritera finansiell stabilitet under det kommande året, därför tror vi att detta kommer att gynna aktiens utveckling på lång sikt”, heter det.

Kontor (Castellums största fastighetskategori) handlas för närvarande med en genomsnittlig rabatt på -43 procent, enligt Arctic. Analyshuset anser att sektorn bör handlas med rabatt, men att rabatterna bör minska i takt med att bolagen gör nedskrivningar och parallellt ökar den finansiella stabiliteten med emissioner.

”Även om vi ser en operativ risk med kontorsytor, tros kontorsbolagen kunna hantera inflation/högre marknadsräntor bättre än sektorkollegor”, skriver Arctic.

Allt som allt anser Arctic att rabatten till analyshusets 12-månaders EPRA NAV (substansvärde) för Castellum på -37 procent är obefogad, vilket ligger till grund för köprekommendationen.

Castellum handlades ned 2,3 procent under hög omsättning i den tidiga måndagshandeln. Bolaget har under morgonen meddelat att man under året avyttrat en rad fastigheter för sammanlagt till 2,3 miljarder kronor ”i linje med bokförda värden”.

I nyhetsflödet noteras även att bolagets norska intressebolag Entra, där Castellum är ägare till 33,3 procent, har fått sitt kreditbetyg sänkt av Moody’s.

Castellum säljer fastigheter för över 2 miljarder

Enligt Castellums rapport för det första kvartalet hade bolaget genomfört fastighetsförsäljningar för 301 miljoner kronor under perioden.

”Avyttringen ligger i linje med kommunikationen att nettosälja under 2023 för att stärka bolagets finansiella ställning i en fortsatt avvaktande kapitalmarknad, skriver Joacim Sjöberg”, vd för Castellum i pressmeddelandet.

Fastigheterna som avyttras till Axis Communications är Forskaren 2 och Stockholmsledet 8 som tillsammans motsvarar totalt cirka 51.000 kvadratmeter. Största hyresgästen Axis Communications hyr cirka 70 procent av ytorna. På Forskaren 2 finns möjlighet till vidareutveckling.

”Transaktionsmarknaden är aktiv i Castellums segment men det tar något längre tid att nå avsluten. Försäljningspriserna bekräftar våra bokförda värden”, kommenterar Kristina Sawjani, investeringschef på Castellum.

Moody´s sänker Entras kreditbetyg

Om betyget i framtiden skulle sänkas ytterligare ett steg, till Baa3, är det den sista nivån av så kallad investeringsbar nivå. Därefter följer de många betygen inom så kallad skräpstatus.

För svenskt vidkommande har bland andra fastighetsbolaget Balder ett innehav i Entra. Balder avser behålla innehavet och har inga planer på att utöka sin position, uppgav Balders vd Erik Selin i förra veckan.

”Vår långsiktiga plan är att behålla positionen. Vi kommer inte köpa upp bolaget, det är för farligt, även om aktiepriset är extremt billigt nu”, sade han på Balders rapportpresentation.

Balder är största ägare i Entra med 40 procent av aktierna. Näst största ägare är konkurrenten Castellum, med 33,3 procent av aktierna i bolaget.

På sin rapportpresentation i slutet av april uppgav Castellum att bolagets aktier i Entra inte är till salu och att Norge är en viktig del av Castellums strategi.

 

Här är villkoren i Castellums nyemission

Företrädesemissionen omfattar högst 164.200.484 nya aktier och aktieägare i Castellum har företrädesrätt att teckna en ny aktie per två befintliga aktier.

Teckningskursen har fastställts till 62 kronor per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om cirka 10.180 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Aktien stängde på 120:70 kronor på torsdagen.

Som tidigare meddelades har Akelius, som är Castellums största aktieägare med 13,4 procent, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

Akelius har även ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe och Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande genom ett så kallat underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcks av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius.

Justerat för emissionslikviden i företrädesemissionen uppgick kassa och outnyttjade kreditfaciliteter till 24,4 miljarder kronor per den 31 mars 2023. Härutöver minskar belåningsgraden] från 43,6 procent till 37,8 procent och skuldkvoten från 13,0x till 11,2x, exklusive ytterligare potentiell positiv effekt från redan offentliggjorda avyttringar av tillgångar som per den 31 mars 2023 inte genomförts.

Företrädesemissionen befäster bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody’s, vilket Moody’s bekräftade i en analys som offentliggjordes den 14 februari 2023, och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, skriver Castellum.

Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning om cirka 33,3 procent.

Aktierna i Castellum handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 9 maj 2023. Aktierna handlas utan rätt till teckningsrätter från och med den 10 maj 2023. Avstämningsdag för fastställande av de aktieägare som har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 11 maj 2023.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023.

Bratt: Så har småspararna agerat under rapportperioden

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och bolag som tittare har önskat fram.

Teknisk analys i programmet: S&P500, DAX, OMXS30, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Aprea Therapeutics, Boliden, Cibus, Episurf, EQT, Hexatronic, I-Tech, New Wave, NVIDIA, OEM, SBB B, Skanska, SolTech Sweden, Storskogen.

 

Trading Direkt: Aktuella börs- och bolagshändelser

Teknisk Analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, BHG Group, Calliditas, Camurus, Castellum, Cibus, Diös, Embracer, Lime Tech, Modus terapeutics, Nasdaq, Oncopeptides, SBB, Sinch, Wallenstam

 

Di: Gör som Akelius och köp Castellum med rabatt

Enligt tidningen oroar sig marknaden för mycket för Castellum när den har halverat aktien i år.

”Det är när allt ser osäkert ut man ska köpa aktien – inte när det är soligt och molnfritt, som förra året. Det är uppenbart att Roger Akelius vill prata ned aktien för att kunna köpa mer ännu billigare. Han har alltid varit en slug affärsman som kan lukta sig till bra affärer och fina fastigheter”, skriver DI och fortsätter:

”Gör alltså som Roger Akelius – köp Castellum med rabatt”.