Kategoriarkiv: Readly International AB

Bonnier nådde inte 90 procent i Readly

Det totala antalet aktier som lämnades in i erbjudandet uppgick till motsvarande 72,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly vid utgången av den förlängda acceptperioden den 23 mars 2023. Därutöver har Bonnier News förvärvat ytterligare 3,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly utanför erbjudandet.

Inga förvärv har dock gjorts till ett pris som överstiger priset (14:40 kronor per aktie) i erbjudandet, skriver Bonnier.

”Som vi tidigare kommunicerat bedömer vi fortfarande att bolaget skulle må bättre av att drivas i en privat miljö och kommer därför fortfarande verka för att uppnå ett ägande motsvarande över 90 procent av aktierna”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Utbetalning av vederlag för de aktier som lämnats in i erbjudandet under acceptperioden som avslutades den 7 mars 2023 påbörjades den 13 mars 2023.

”Utbetalning av vederlag för de aktier som lämnats in under den förlängda acceptperioden som avslutades den 23 mars 2023 beräknas påbörjas omkring den 29 mars 2023”, går det att läsa.

 

Bonnier frångår acceptvillkoret

Acceptvillkoret i budet var att Bonnier News skulle få in över 90 procent av aktierna i Readly.

I och med att Bonnier News nu frångår acceptgradsvillkoret har budvillkoren uppfyllts och därmed fullföljs budet.

”Vi bedömer därmed att Readly som bolag skulle må bättre i en privatägd miljö där Bonnier News kan bidra med innehåll, marknadsföring och distribution samt fortsatta investeringar i plattformen. Samtidigt bedömer vi att Bonnier News i en roll som majoritetsägare i Readly kan genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Som tidigare meddelats har Bonnier News ingått avtal med Cafeyn Group med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs.

”Även om Bonnier News nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptnivå, kommer Bonnier News fortsatt arbeta mot att genomföra överlåtelsen av de icke-nordiska verksamheterna till Cafeyn”, heter det i pressmeddelandet.

Överföringen av de icke-nordiska verksamheterna kommer att ske när och på det sätt Bonnier News finner lämpligt mot bakgrund av de framtida ägarförhållandena i Readly.

Enligt Bonnier News är det parternas gemensamma ambition och målsättning att överlåtelsen genomförs så snart som möjligt och beroende på omständigheterna kan parterna även komma att söka uppnå det avsedda avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna på annat sätt, vilket exempelvis kan innebära att Cafeyn kan komma att förvärva upp till 100 procent av Bonnier News aktiepost i Readly, samt om så sker, att avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna i stället sker genom en omvänd överlåtelse.

Bonnier frångår acceptvillkoret

Acceptvillkoret i budet var att Bonnier News skulle få in över 90 procent av aktierna i Readly.

I och med att Bonnier News nu frångår acceptgradsvillkoret har budvillkoren uppfyllts och därmed fullföljs budet.

”Vi bedömer därmed att Readly som bolag skulle må bättre i en privatägd miljö där Bonnier News kan bidra med innehåll, marknadsföring och distribution samt fortsatta investeringar i plattformen. Samtidigt bedömer vi att Bonnier News i en roll som majoritetsägare i Readly kan genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Som tidigare meddelats har Bonnier News ingått avtal med Cafeyn Group med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs.

”Även om Bonnier News nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptnivå, kommer Bonnier News fortsatt arbeta mot att genomföra överlåtelsen av de icke-nordiska verksamheterna till Cafeyn”, heter det i pressmeddelandet.

Överföringen av de icke-nordiska verksamheterna kommer att ske när och på det sätt Bonnier News finner lämpligt mot bakgrund av de framtida ägarförhållandena i Readly.

Enligt Bonnier News är det parternas gemensamma ambition och målsättning att överlåtelsen genomförs så snart som möjligt och beroende på omständigheterna kan parterna även komma att söka uppnå det avsedda avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna på annat sätt, vilket exempelvis kan innebära att Cafeyn kan komma att förvärva upp till 100 procent av Bonnier News aktiepost i Readly, samt om så sker, att avskiljandet av de icke-nordiska verksamheterna i stället sker genom en omvänd överlåtelse.

Readly: Budkommittén rekommenderar höjda budet

Den 26 januari offentliggjorde Bonnier News en höjning av priset i erbjudandet till 14:40 kronor per aktie och meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 9 februari 2023.

Den oberoende budkommittén noterar att Swedbank Robur, Beryl Capital Management och Tredje AP-fonden åtagit sig att acceptera det reviderade erbjudandet, vilket tillsammans motsvarar cirka 21,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Readly.

Därutöver har Harry Klagsbrun, Samson Rock Capital och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt uttryckt sitt stöd för det reviderade erbjudandet och har icke bindande uttryckt avsikt att acceptera det budet, vilket skulle motsvara cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Readly.

I enlighet med vad som ovan beskrivits har således aktieägare som totalt innehar cirka 31,9 procent av aktierna och rösterna i Readly, antingen genom avtal åtagit sig att, eller genom uttalanden uttryckt sin avsikt att, acceptera det reviderade erbjudandet.

Bonnier höjer budet på Readly

Swedbank Robur, Beryl Capital Management och Tredje AP-fonden, som tillsammans innehar totalt motsvarande cirka 21,5 procent av aktierna och rösterna i Readly, har ”på vissa villkor” åtagit sig att acceptera det reviderade budet.

Harry Klagsbrun, Samson Rock Capital samt Livförsäkringsbolaget Skandia, som tillsammans innehar totalt motsvarande cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Readly, har uttryckt sitt stöd för det reviderade budet och har ”icke bindande uttryckt” avsikt att acceptera det nya budet.

”Totalt har cirka 31,9 procent antingen genom avtal åtagit sig att, eller genom uttalanden uttryckt sin avsikt att, acceptera det reviderade erbjudandet”, heter det.

 

Minskad förlust för Readly

Totala intäkter för det fjärde kvartalet 2022 uppgick preliminärt till 157 miljoner kronor (135) och justerat ebitda-resultat uppgick preliminärt till -12,1 miljoner kronor (-41,4).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intäktstillväxten, som preliminärt uppgick till 16,2 procent fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2021, har främst drivits av prisökningar på utvalda marknader.

FPS (fullt betalande prenumeranter) uppgick till 452.466 (478.362) vid utgången av kvartalet, motsvarande en minskning om 5,4 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2022 var det däremot en ökning om 1,3 procent.

ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) uppgick till cirka 109 kronor (95), vilket reflekterar de prishöjningar som Readly har genomfört under 2022 samt positiva valutakurseffekter, uppger bolaget.

Readlys resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2022 har påverkats av en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om cirka -27,0 miljoner kronor relaterat till förvärvet av Toutabo. Vidare har Readly justerat vederlaget för tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av Toutabo med en minskning om cirka 20,8 miljoner kronor.

Per den 31 december 2022 uppgick Readlys likvida medel till 189 miljoner kronor (306).

Även Tredje AP-fonden nobbar budet på Readly

Bonnier News lade ett kontantbud på Readly på 12 kronor per aktie i början av december. Tidigare i veckan tackade Swedbank Robur Fonder, som är den största ägaren i Readly med 8,8 procent av aktierna, nej till budet.

”AP3 delar Roburs bedömning att budet på Readly är för lågt och vi kommer således att tacka nej till budet”, skriver pensionsfondens kommunikationschef Lil Larås Lindgren i ett mejl till Direkt.

Tredje AP-fonden är näst största ägare i Readly med 6 procent av aktierna. Med Roburs andel, samt Bengtsson Tidnings AB som äger 2,7 procent och som redan i december nobbade budet, summeras den officiella nej-sidans innehav nu till 17,5 procent av aktierna.

Acceptperioden för Bonnier News bud löper till och med den 13 januari och erbjudandet är bland annat villkorat av en acceptgrad på mer än 90 procent.

Privata Affärer är en del av Bonnier News. 

Readly: Storägare säger nej till Bonniers bud

”Priset är för lågt”, säger Anders Bengtsson från familjebolaget till Dagens Industri.

Bengtsson Tidnings AB ägde 2,7 procent av kapitalet och rösterna i Readly den 27 oktober, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 59 procent i förhållande till stängningskursen om 7:54 kronor per aktie i fredags, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budet.

Anders Bengtsson anser dock att budet är för lågt.

”Det är kanske väntat med tanke på kursutvecklingen, men vi tycker att värderingen just nu är för låg. Readly har presenterat bra rapporter på sistone och är på väg mot lönsamhet. Så det här är inget bra läge att sälja”, säger han till Dagens Industri.

Budet är villkorat av att 90 procents acceptgrad.

Readlys största ägare, Robur Fonder med 8,8 procent av aktierna, uppgav på måndagen för Nyhetsbyrån Direkt att ”budet kommer att utvärderas i gängse ordning”. Den näst största ägaren, Tredje AP-fonden med 6 procent av aktierna, lät hälsa att det är alltför tidigt att kommentera budet.

 

Trading Direkt: Veckans viktigaste med makrochefen

Gäst: Mikael Sandbladh, Makrochef Nyhetsbyrån Direkt

Teknisk analys med Tobbe Rosén: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Sun4Energy, Sandviken, DNO, Media and Games Invest, Misen Energy, AMD, Readly, Sinch, Bico, Mantex, Embracer, SSAB, Hexatronic, H&M.