Kategoriarkiv: Collector Bank

Collector ska byta namn

”Vårt mål med ett nytt bolagsnamn och varumärke är att både förstärka vår position och tydliggöra vårt kunderbjudande”, skriver Martin Nossman, vd för Collector Bank.

Bolaget skriver att förslaget innebär att ”Företag & Fastigheter” kommer verka under varumärket Norion Bank, medan ”Privat och Payments” fortsatt kommer bedrivas under varumärkena Collector och Walley.

Namnändringen är villkorat godkännande från Collectors aktieägare på bolagsstämman som hålls den 4 maj 2023, samt godkännanden från Finansinspektionen och Bolagsverket.

Collectors levererade över förväntan

Nischbanken Collectors siffror för tredje kvartalet kom in över analytikernas förväntningar. Det framgår av fredagens delårsrapport. 

Collector redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 373 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 312 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.

Resultat efter skatt blev 283 miljoner kronor, vilket kan ställas mot förväntningar på 239 miljoner kronor.

Totalintäkterna uppgick till 811 miljoner kronor. Enligt konsensusprognosen väntades 755 miljoner.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5 procent, jämfört med förväntade 13,8 procent.

”Vi påverkas som de flesta andra banker positivt av räntehöjningar i det korta perspektivet. Effekterna av högre räntor kan vi se i form av ökade ränteintäkter under kvartalet. Över tid är dock osäkerheten större sett till hur efterfrågan på krediter påverkas till följd av det förändrade makroekonomiska läget”, skriver vd Martin Nossman i delårsrapporten.

”Vi kommer även framåt att vara fortsatt selektiva i vårt affärsflöde givet osäkerheten i omvärlden samt att vi bibehåller vårt fokus på lönsam tillväxt. Med det som grund innefattar våra förväntningar inför det fjärde kvartalet en fortsatt mer försiktig volymutveckling jämfört med det första halvåret 2022”, fortsätter Collector-chefen.

Han uppger att kreditförlustprocenten utvecklas stabilt i linje med årets tidigare kvartal.

”Vi har ännu inte sett några effekter av ökad inflation och räntehöjningar inom något av våra segment men vi ställer oss ödmjuka inför den framtida utvecklingen”, uppger Martin Nossman.