Kategoriarkiv: Collector

Collector ska byta namn

”Vårt mål med ett nytt bolagsnamn och varumärke är att både förstärka vår position och tydliggöra vårt kunderbjudande”, skriver Martin Nossman, vd för Collector Bank.

Bolaget skriver att förslaget innebär att ”Företag & Fastigheter” kommer verka under varumärket Norion Bank, medan ”Privat och Payments” fortsatt kommer bedrivas under varumärkena Collector och Walley.

Namnändringen är villkorat godkännande från Collectors aktieägare på bolagsstämman som hålls den 4 maj 2023, samt godkännanden från Finansinspektionen och Bolagsverket.

Collectors levererade över förväntan

Nischbanken Collectors siffror för tredje kvartalet kom in över analytikernas förväntningar. Det framgår av fredagens delårsrapport. 

Collector redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 373 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 312 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.

Resultat efter skatt blev 283 miljoner kronor, vilket kan ställas mot förväntningar på 239 miljoner kronor.

Totalintäkterna uppgick till 811 miljoner kronor. Enligt konsensusprognosen väntades 755 miljoner.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5 procent, jämfört med förväntade 13,8 procent.

”Vi påverkas som de flesta andra banker positivt av räntehöjningar i det korta perspektivet. Effekterna av högre räntor kan vi se i form av ökade ränteintäkter under kvartalet. Över tid är dock osäkerheten större sett till hur efterfrågan på krediter påverkas till följd av det förändrade makroekonomiska läget”, skriver vd Martin Nossman i delårsrapporten.

”Vi kommer även framåt att vara fortsatt selektiva i vårt affärsflöde givet osäkerheten i omvärlden samt att vi bibehåller vårt fokus på lönsam tillväxt. Med det som grund innefattar våra förväntningar inför det fjärde kvartalet en fortsatt mer försiktig volymutveckling jämfört med det första halvåret 2022”, fortsätter Collector-chefen.

Han uppger att kreditförlustprocenten utvecklas stabilt i linje med årets tidigare kvartal.

”Vi har ännu inte sett några effekter av ökad inflation och räntehöjningar inom något av våra segment men vi ställer oss ödmjuka inför den framtida utvecklingen”, uppger Martin Nossman.

Uppåt för Collector

Nischbanken Collector redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på 302 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 281 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.

Resultat efter skatt blev 237 miljoner kronor, vilket kan ställas mot förväntningar på 217 miljoner kronor.

Totalintäkterna uppgick till 751 miljoner kronor. Enligt konsensusprognosen väntades 712 miljoner.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,4 procent, jämfört med förväntade 13,9 procent.

Banken har sett ökad efterfrågan på företags- och fastighetskrediter under det andra kvartalet, drivet av lägre aktivitet på bland annat obligationsmarknaden.

Det skriver vd Martin Nossman i rapporten för det andra kvartalet.

”Vi har däremot varit selektiva i våra val av genomförda transaktioner under kvartalet. Inom privatsegmentet har vi ännu inte sett några effekter av ökad inflation och räntehöjningar men vi ställer oss ödmjuka inför den framtida utvecklingen”, skriver han.

För privatsegmentet är det andra kvartalet säsongsmässigt starkt.

”Verksamheten uppvisar en underliggande god utveckling drivet av vårt arbete med att öka lönsamheten inom segmentet. Låneboken har minskat något under de senaste åren och vi förväntar oss en liknande volymutveckling även framåt”, skriver Martin Nossman.

Paymentssegmentet uppvisar enligt Collectorchefen en relativt stabil utveckling trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Transaktionsvolymerna minskar men inte i lika stor utsträckning som marknaden i stort då bolagets handlare har haft en starkare utveckling.

FI överväger åtgärder mot Collector

Collector har mottagit en skrivelse från Finansinspektionen, vars preliminära bedömning är att banken inte har grundat sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen samt Finansinspektionens allmänna råd, skriver Collector.

Finansinspektionens preliminära bedömning är därmed att banken inte iakttagit god kreditgivningssed och inte följt konsumentkreditlagen. Finansinspektionen överväger därför att vidta åtgärd mot Collector med stöd av 15:1 lag om bank- och finansieringsrörelse.

Collector har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens överväganden och ska inkomma med yttrande senast den 2 mars 2022.

Finansinspektionen inledde den 29 januari 2020 en öppen undersökning avseende kreditprövningsprocesser för konsumentkrediter riktad mot Collector och ett antal andra aktörer på den svenska marknaden för konsumentkrediter. Undersökningen benämns som en temaundersökning. Finansinspektionen har som ett led i denna granskning skickat en avstämningsskrivelse varpå Collector har besvarat Finansinspektionens frågor.

Trading Direkt om techbolagen med Erik Sprinchorn

 

Bolag som nämndes i intervjun med Erik Sprinchorn:

Microsoft, Apple, Facebook, Evolution, Embracer, 24sevenoffice, Pexip, Bim Object, Stillfront, Modulight, Lemonsoft.

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Stillfront, Sinch, BE Group, Tele2, Media and Games Invest, Collector, TSMC, H&M, Veoneer, Gränges, Beyond Frames, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea.

 

Trading Direkt om veckans största vinnare och förlorare

Bland mindre bolag fokuserades Munters, som handlades ned kraftigt efter rapport, och Plejd som gick i motsatt riktning.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick som vanligt igenom 14 tittarönskemål, index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i avsnittet: ABB, Collector, Embracer, G5, H&M, Kambi, Leovegas, Lindab, Mentice, Prevas, Skistar, Tesla, VBG, Volvo.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Getinge, Essity, Boliden, Sandvik, Ericsson, ABB, Atlas Copco, SEB, Swedbank, Nordea, SHB, Tele2, Telia, Nederman, Nilörngruppen, Billerud Korsnäs, Thule, Munters, Midsona, Dometic, Plejd, Volvo.

 

Börsveckan: Fyra aktier att köpa

Efter ett år med vikande efterfrågan fylls nu orderboken på för Elekta, enligt Börsveckan. Bolaget har agerat offensivt med ökade marknadsföringsinsatser så på kort sikt ses en del marginalpress, men över tid ser tidningen ökade marginaler. Värderingen anses inte avskräckande på Börsveckans prognoser när man också justerar för nettoskulden. Rekommendationen blir köp.

Det negativa kassaflödet som Börsveckan ser för 24 Storage fortlöper till 2024, tillsammans med de usla finansieringsvillkoren från en svag balansräkning, vilket gör att tillväxten för bolaget blir dyrköpt. Aktien kan bli intressant en dag men dit är det långt, enligt tidningen.

Kursen i Oncopeptides har halverats sedan i februari. Även om kursraset känns överdrivet är det enligt Börsveckan svårt att se vad som skulle kunna vända trenden i närtid. Osäkerheten är hög just nu varför det är bäst att avvakta, anser tidningen.

Synthetic MR börjar få upp farten och godkännanden är på plats. Pandemin har gjort det svårt att bedöma hur en ”normal” marknad för bolaget ser ut och marknaden har höga förväntningar, då aktien värderats upp 75 procent det senaste året. Med ett klent utfall både 2019 och 2020 känns det som att bolaget har mer att bevisa, anser tidningen och rekommenderar att avvakta.

Återhämtningen inom industri- och fordonssegmentet ger goda utsikter för SKF i närtid och balansräkningen kan även öppna för förvärv, anser Börsveckan. Dagens värdering med en multipel kring 10 för nästa år säger att investerare inte prissätter någon större tillväxt för bolaget framöver, vilket enligt tidningen är oförtjänt. ”Risk/reward är bra i SKF just nu”, skriver Börsveckan och rekommenderar köp.

Nischbanken Collector har ett tufft år bakom sig med ökade kreditreserveringar och ett tufft konjunkturläge. Bolaget har dock renodlats och aktien har mer än dubblats sedan bottennivåerna. Trots uppgången finns det enligt Börsveckan en fortsatt fin uppsida och aktien får köpstämpel.

Nätbokhandeln Bokusgruppen har hittills inte imponerat och bolaget har haft svårt att växa, men ett ökat fokus på online kan innebära förbättringar framöver. För att se en ordentlig uppsida härifrån krävs enligt Börsveckan att bolagets ledning levererar på sina ambitioner om högre tillväxt och lönsamhet – men å andra sidan är nedsidan inte avskräckande heller. Aktien är värd en chansning, anser tidningen.

Elva åtalas för grova insiderbrott inför Collectors vinstvarning

Den misstänkta brottsligheten har skett inför nischbanken Collectors vinstvarning den 21 januari 2020.

Enligt åtalet har ett par personer i fastighetsbolaget Balders ledning fått del av insiderinformation i samband med ett lunchmöte mellan vd:arna för Balder och Collector, ett bolag som Balder är delägare i.

I omedelbar anslutning därefter har stora försäljningar av aktier i Collector skett och informationen ska även ha spridits till familj och vänner.

De två ledningspersonerna åtalas dessutom för insiderbrott samt obehörigt röjande av insiderinformation vid andra tillfällen.

”Vi kommer att yrka att tingsrätten förverkar totalt drygt två miljoner kronor som utbyte av brott”, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

I maj 2020 kom beskedet att två ledningspersoner i Balder, dåvarande finanschef och ekonomidirektör, häktats på sannolika skäl för grovt insiderbrott.