Kategoriarkiv: Infrea

Två köptips från Börsveckan

Industrikoncernen Infrea växer starkt även om lönsamheten lämnar en del att önska. Balansräkningen är solid och förvärv står på agendan. Aktien är attraktivt värderad, skriver Börsveckan och sätter köp.

Spotlight-listade BPC Instruments har goda tillväxtutsikter, menar Börsveckan. Diagnostik, där BPC är verksamt, är ett av de snabbast växande segmenten inom medtech. Med analytiska verktyg för provtagning inom nedbrytningsprocesser inklusive sophantering är bolaget väl positionerat även i ett ESG-perspektiv.

”Likviditeten i aktien är tyvärr mycket klen men rådet blir köp, i högriskfacket”, skriver tidningen.

Kommunikationsbolaget Generic har en stabil affärsmodell som är skalbar och medger fin lönsamhet, skriver Börsveckan som dock vill se någon sorts småbolagsrabatt.

”Det får vi inte just nu och därför tror vi att det kommer att öppna sig bättre ingångslägen i aktien de kommande 12 månaderna även om bolaget också kan överraska positivt och växa betydligt snabbare än det vi skissat på”, skriver tidningen och beslutar sig för att avvakta med Generic.

Även för snusåterförsäljaren Haypp blir rådet att avvakta ett tag till. Marknaden för nikotinpåsar har formligen exploderat och det finns mer att hämta. Därtill är andelen onlinehandel inom området låg.

”Bägge dessa trender gynnar Haypp men marginalerna är lövtunna och kassaflödet likaså”, heter det i analysen.

Ventilationskoncernen Systemair har rejäl medvind med hög tillväxt och stigande lönsamhet. Aktien har gått starkt på sistone och värderingen tar höjd för fortsatt ljusa tider framgent. Risker saknas dock inte, skriver Börsveckan som väljer att stå kvar vid sidlinjen, i synnerhet givet det osäkra makroläget med en annalkande lågkonjunktur i sikte.

Vidare slopar Börsveckan köprådet för 4C, som erbjuder mjukvarulösningar för organisationsutveckling, utbildning och krishantering.

”En tuff avslutning på året för 4C Group reser frågetecken. Det borde vara ett tillväxtbolag, men omsättningen minskade. Ingen rök utan eld är nog rätt inställning här”, skriver tidningen.

Infrea köper svenskt entrepenadbolag

Scandinavian Roadconstructions omsättning uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till runt 90 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7 miljoner kronor. Kundbasen består till största del av kommuner där efterfrågan fortsatt är god, uppger Infrea.

Köpeskillingen uppgår till 17,6 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, plus en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 11,8 miljoner kronor baserat på kommande års rörelseresultat.

Förvärvet finansieras med egna medel, externa lån samt 2,0 miljoner kronor i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier. Affären förväntas slutföras under maj 2023.

”Bolaget har en kunskap, kultur och ett arbetssätt som passar bra in i Infrea, där den lokala entreprenörsandan värnas. Nuvarande ledning fortsätter driva bolaget även som en del av Infrea. Bolagets flexibla arbetssätt gör att de kan arbeta på en stor geografi och hitta projekt där deras specialistkompetens kommer till sin fulla rätt, samt möjliggör samarbete med andra Infrea-bolag över tid”, säger Infreas tillförordnade vd Charlotte Bergman.