Kategoriarkiv: Systemair

Två köptips från Börsveckan

Industrikoncernen Infrea växer starkt även om lönsamheten lämnar en del att önska. Balansräkningen är solid och förvärv står på agendan. Aktien är attraktivt värderad, skriver Börsveckan och sätter köp.

Spotlight-listade BPC Instruments har goda tillväxtutsikter, menar Börsveckan. Diagnostik, där BPC är verksamt, är ett av de snabbast växande segmenten inom medtech. Med analytiska verktyg för provtagning inom nedbrytningsprocesser inklusive sophantering är bolaget väl positionerat även i ett ESG-perspektiv.

”Likviditeten i aktien är tyvärr mycket klen men rådet blir köp, i högriskfacket”, skriver tidningen.

Kommunikationsbolaget Generic har en stabil affärsmodell som är skalbar och medger fin lönsamhet, skriver Börsveckan som dock vill se någon sorts småbolagsrabatt.

”Det får vi inte just nu och därför tror vi att det kommer att öppna sig bättre ingångslägen i aktien de kommande 12 månaderna även om bolaget också kan överraska positivt och växa betydligt snabbare än det vi skissat på”, skriver tidningen och beslutar sig för att avvakta med Generic.

Även för snusåterförsäljaren Haypp blir rådet att avvakta ett tag till. Marknaden för nikotinpåsar har formligen exploderat och det finns mer att hämta. Därtill är andelen onlinehandel inom området låg.

”Bägge dessa trender gynnar Haypp men marginalerna är lövtunna och kassaflödet likaså”, heter det i analysen.

Ventilationskoncernen Systemair har rejäl medvind med hög tillväxt och stigande lönsamhet. Aktien har gått starkt på sistone och värderingen tar höjd för fortsatt ljusa tider framgent. Risker saknas dock inte, skriver Börsveckan som väljer att stå kvar vid sidlinjen, i synnerhet givet det osäkra makroläget med en annalkande lågkonjunktur i sikte.

Vidare slopar Börsveckan köprådet för 4C, som erbjuder mjukvarulösningar för organisationsutveckling, utbildning och krishantering.

”En tuff avslutning på året för 4C Group reser frågetecken. Det borde vara ett tillväxtbolag, men omsättningen minskade. Ingen rök utan eld är nog rätt inställning här”, skriver tidningen.

Nordea: Kraftig riktkurshöjning för Systemair

Systemair meddelade i fredags förra veckan att det förväntas rapportera en omsättning och ett resultat för fjärde kvartalet som är över marknadens förväntningar och föregående års utfall. Den 10 juni väntas fullständig bokslutskommuniké redovisas.

Preliminär försäljning och justerat ebit-resultat slog Nordeas förväntningar med 10 procent respektive 72 procent, enligt analysen.

Banken räknar nu med att Systemair kan öka sin marginal till 8,5 procent under innevarande, vilket är högre än Nordeas tidigare förväntningar.

”Med en snabbare än förväntad organisk tillväxtåterhämtning, där vi antar cirka 7-procents marginal för de kommande två åren är vi nu mer säkra på att bolagets 10-procentiga marginalmål kommer att nås”, skriver banken i analysen.

Nordea fortsätter att se positivt på Systemair och hänvisar till bolagets starka vinsttrend, dess gröna fokus tillsammans med en god förvärvskapacitet.

Vid 10-tiden hade Systemair stigit 2,6 procent till 314 kr, efter att på fredagen gått upp med närmare 18 procent.

 

Nordea: Kraftig riktkurshöjning för Systemair

Systemair meddelade i fredags förra veckan att det förväntas rapportera en omsättning och ett resultat för fjärde kvartalet som är över marknadens förväntningar och föregående års utfall. Den 10 juni väntas fullständig bokslutskommuniké redovisas.

Preliminär försäljning och justerat ebit-resultat slog Nordeas förväntningar med 10 procent respektive 72 procent, enligt analysen.

Banken räknar nu med att Systemair kan öka sin marginal till 8,5 procent under innevarande, vilket är högre än Nordeas tidigare förväntningar.

”Med en snabbare än förväntad organisk tillväxtåterhämtning, där vi antar cirka 7-procents marginal för de kommande två åren är vi nu mer säkra på att bolagets 10-procentiga marginalmål kommer att nås”, skriver banken i analysen.

Nordea fortsätter att se positivt på Systemair och hänvisar till bolagets starka vinsttrend, dess gröna fokus tillsammans med en god förvärvskapacitet.

Vid 10-tiden hade Systemair stigit 2,6 procent till 314 kr, efter att på fredagen gått upp med närmare 18 procent.

 

Sämre än väntat för Systemair

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning av fyra analytikers estimat ett rörelseresultat på 131 miljoner kr och en marginal på 6,3 procent.

Nettoomsättningen var 2.004 miljoner kr mot förväntade 2.067 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 1,5 procent, väntat var 1,4 procent.

Nedstängningar påverkade

Systemairs försäljning fortsatte att påverkas negativt av myndighetspåkallade covid-19-relaterade nedstängningar i flera länder under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, en trend som väntas fortsätta framöver. Det skriver vd Roland Kasper i delårsrapporten.

Koncernens samtliga fabriker är i drift, men produktiviteten och kundernas efterfrågan är inte på normala nivåer på grund av åtgärder för att minimera virusspridning.

Kronstyrkan negativ

Utfallet för kvartalet var överlag något sämre än förväntat på flera punkter. En starkare krona har under kvartalet lett till en minskad omsättning om 8,5 procent på koncernnivå.

Den organiska tillväxten stack däremot ut och kom in något högre än förhandstipsen.

”Under det tredje kvartalet vände vi tillbaka till en organisk tillväxt om 1,5 procent efter tre kvartal i rad med negativ tillväxt”, kommenterar vd Roland Kasper i rapporten. Väntat här var 1,4 procent, enligt Infronts analytikersammanställning.

”Avvaktande efterfrågan”

Efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt avvaktande på ett flertal marknader inom Europa till följd av regionala restriktioner. Den nordamerikanska marknaden fortsätter dock att utvecklas starkt – främst på marknaden för bostadsventilation, noterar vd:n.

Under kvartalet har bolaget fortsatt genomfört digitala lanseringar av ett flertal nya produkter, till exempel en ny version av luftbehandlingsaggregatet Topvex, med bättre prestanda och effektivare lösningar, heter det.

Systemair fortsätter med investeringar för framtiden ”för att möta den förväntade ökade efterfrågan”. Under kvartalet har byggnationen av den ryska produktionsanläggningen nått sitt slutskede och kommer successivt att tas i drift. I Tjeckien pågår bygget av en ny produktionsanläggning vid bolagets fabrik för högeffektiva värmeväxlare.