Kategoriarkiv: Börsveckan

Två köptips från Börsveckan

Industrikoncernen Infrea växer starkt även om lönsamheten lämnar en del att önska. Balansräkningen är solid och förvärv står på agendan. Aktien är attraktivt värderad, skriver Börsveckan och sätter köp.

Spotlight-listade BPC Instruments har goda tillväxtutsikter, menar Börsveckan. Diagnostik, där BPC är verksamt, är ett av de snabbast växande segmenten inom medtech. Med analytiska verktyg för provtagning inom nedbrytningsprocesser inklusive sophantering är bolaget väl positionerat även i ett ESG-perspektiv.

”Likviditeten i aktien är tyvärr mycket klen men rådet blir köp, i högriskfacket”, skriver tidningen.

Kommunikationsbolaget Generic har en stabil affärsmodell som är skalbar och medger fin lönsamhet, skriver Börsveckan som dock vill se någon sorts småbolagsrabatt.

”Det får vi inte just nu och därför tror vi att det kommer att öppna sig bättre ingångslägen i aktien de kommande 12 månaderna även om bolaget också kan överraska positivt och växa betydligt snabbare än det vi skissat på”, skriver tidningen och beslutar sig för att avvakta med Generic.

Även för snusåterförsäljaren Haypp blir rådet att avvakta ett tag till. Marknaden för nikotinpåsar har formligen exploderat och det finns mer att hämta. Därtill är andelen onlinehandel inom området låg.

”Bägge dessa trender gynnar Haypp men marginalerna är lövtunna och kassaflödet likaså”, heter det i analysen.

Ventilationskoncernen Systemair har rejäl medvind med hög tillväxt och stigande lönsamhet. Aktien har gått starkt på sistone och värderingen tar höjd för fortsatt ljusa tider framgent. Risker saknas dock inte, skriver Börsveckan som väljer att stå kvar vid sidlinjen, i synnerhet givet det osäkra makroläget med en annalkande lågkonjunktur i sikte.

Vidare slopar Börsveckan köprådet för 4C, som erbjuder mjukvarulösningar för organisationsutveckling, utbildning och krishantering.

”En tuff avslutning på året för 4C Group reser frågetecken. Det borde vara ett tillväxtbolag, men omsättningen minskade. Ingen rök utan eld är nog rätt inställning här”, skriver tidningen.

Fyra köptips från Börsveckan

Rädslan för kontantdöden har avskräckt många svenska investerare i Loomis, men kontanter ökar världen över. Det är tidigt att utvärdera det nya ledarskapet och en svagare konjunktur kommer drabba bolaget, men mot det står en låg värdering och goda chanser för stigande vinster.

Novo Nordisk har med sina diabetespreparat snubblat över en ny marknad i form av obesitas. Novo Nordisk har en hög värdering i absoluta tal, men den framstår som attraktiv givet den långsiktiga höga tillväxtpotentialen. Aktien kan också gynnas av den rådande osäkerheten på aktiemarknaden.

Teknikkonsulten Rejlers lockar fortsatt till köp. I jämförelse med sektorkollegorna Sweco och Afry är värderingen beskedlig och bedömningen är att Rejlers efter förvärvet av Eurocon kan nå en omsättningsnivå närmare 4 miljarder kronor under 2023 och att ebita-marginalen kan stiga mot 9 procent.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, levererade ett starkt bokslut och även om det finns risker ser Börsveckan att bolaget kan klara sig väl i en sämre konjunktur. Värderingen är låg och tidningen tror att affärsmodellen är motståndskraftig givet diversifieringen och att 75 procent av uppdragen sett till omsättning utgörs av offentlig sektor som slutkund.