Kategoriarkiv: Kjell Group

Lägre vinst för Kjell & Company

”I såväl kvartalet som perioden bidrog samtliga segment och samtliga kanaler till fortsatt tillväxt, vilket är ett styrkebesked i en marknad som påverkas av såväl hög konkurrens som det ovanliga läget inom globala frakter. Fokuserad kundbearbetning och god framförhållning inom varuinköp för att säkerställa tillgång till produkter har bidragit till den positiva utvecklingen”, skriver bolaget.

Vd Andreas Rylander pekar på att kvartalet präglats av tillfälliga utmaningar inom varuförsörjning och delvis ökad konkurrens och prispress.

”Arbetet med att säkra tillgång på varor inför vårt viktiga fjärde kvartal har intensifierats och lett till att vi, trots utmanande förhållanden på den globala komponent- och fraktsidan, lyckats säkerställa en god tillgänglighet”, skriver han.

Bolagets ebit-resultat sjönk i kvartalet till 22,7 miljoner kronor (44,5) då det påverkades ”väsentligt” av jämförelsestörande poster relaterade till börsnoteringen och förvärv. Det justerade ebita-resultatet steg till 51,2 miljoner kronor (45,0).