Kategoriarkiv: Checkin.com Group

Bättre kursutveckling för nykomlingar med stort vd-ägande

Kursraketen Checkin.coms vd och medgrundare Kristoffer Cassel finns på topplistan över nyblivna börs-vd:ar med störst innehav i det egna bolaget. Sedan noteringen har hans innehav ökat rejält i värde, men det kliar inte i fingrarna att realisera en del av vinsten.

”Jag har absolut inga planer på det. Det känns lite som monopolpengar och vi tänker extremt långsiktigt”, säger Kristoffer Cassel till Nyhetsbyrån Direkt.

Checkin.com fick stor uppmärksamhet under våren när aktien efter några dagars handel på First North hade tiofaldigats från teckningskursen. Sedan dess har kursen fallit tillbaka men står fortfarande 300 procent högre. Med en ägarandel på 25 procent innebär det för Kristoffer Cassels del att innehavet som efter emissionen uppgick till omkring 100 miljoner kronor har ökat till drygt 400 miljoner kronor.

”Jag själv har alltid försökt äga aktier i bolag där ledningen har ‘skin in the game’, men det är så klart få förunnat att kunna hålla kvar det ägarskapet som vi har gjort och det är ju för att vi har varit effektiva och vänt på varenda krona och skapat tillväxt utan att bränna pengar på ett extremt sätt”, säger Kristoffer Cassel.

Börsen brukar ibland kritiseras för kvartalsekonomi med för stort fokus på aktiekursen i det korta perspektivet. Men Kristoffer Cassel ser inga risker med att han som vd med ett stort personligt innehav ska fastna i att tänka för mycket på kursutveckling.

”Jag tror tvärtom att det är lättare att tänka långsiktigt – att det blir mer press från kvartalskapitalism om du är tjänsteman, styrelse som ligger på dig och så vidare. Det spelar roll för mig på lång sikt hur det går för bolaget och det spelar mindre roll för mig hur det går nästa månad eller kvartal”

Enligt den så kallade pilotskolan borgar ett stort ägande av vd i det egna bolaget för högre aktieägarvärde på sikt när ledning och ägare har samma intresse. Erik Lidén är professor i finansiell ekonomi och har studerat insynsägande i noterade bolag och bland annat varit med och grundat Insiderfonder, som förvaltas baserad på insynspersoners affärer i de egna bolagen.

”En vd som sätter ett bolag på börsen och saknar ägande känns inte riktigt trovärdig. Det kan naturligtvis finnas betydande optionsavtal i bakgrunden som i så fall kan ‘mjuka ut’ den annars negativa bilden”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland årets börsnykomlingar är bilden blandad. En ”median-vd” bland nykomlingarna hade vid noteringen ett innehav på drygt 11 miljoner kronor. Antalet med inget innehav är få, men cirka 25 procent har ett innehav under 1 miljon kronor.

Gemensamt för bolagen med lågt vd-ägande är av naturliga skäl att toppchefen inte finns bland grundarna utan är anställd tjänsteman. Det omvända gäller för toppen av listan där de tio vd:arna med störst innehav tillsammans ägde aktier för närmare 10 miljarder kronor vid noteringen.

Störst innehav i pengar räknat har Storskogens vd och medgrundare Daniel Kaplan med ett innehav på 3 miljarder kronor i A- och B-aktier följd av makarna Pernilla och Niclas Nyrensten i Revolutionrace. Trots att grundarparet sålde aktier för 630 miljoner kronor vid noteringstillfället uppgick makarnas ägande till 2 miljarder räknat på teckningskursen.

Att vd som också är ägare och grundare säljer aktier i samband med noteringen är dock inget som med nödvändighet behöver vara något negativt, menar Erik Lidén.

”Ta Pernilla Nyresten och respektive – där är en minskning högst ekonomiskt rationell, mot bakgrund av den stora teoretiska förmögenhet man skapat i sitt ägande i bolaget. Att då realisera ett betydande belopp för att i realiteten även skapa ett ekonomiskt oberoende är inget konstigt”, säger han.

Pilotskolan fokuserar på det långsiktiga aktievärdet men sett till starten för nykomlingarna har utvecklingen varit bättre för bolag med stort vd-ägande. Av de tio bolagen med högst vd-ägande har kursen i genomsnitt stigit med över 40 procent per den 13 oktober. Motsvarande siffra för de tio bolagen i botten av listan är -25 procent från teckningskurs. Snittet för alla nykomlingar är en uppgång på 9 procent.

Bild: De tio vd:arna med störst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront

Bild: De tio vd:arna med minst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront

 

Checkin.com:s vd om kursrusningen

”Vi har haft en väldigt stark tro på bolaget. Det som känns lite förvånande är hur snabbt marknaden har fått upp ögonen för oss”, sade bolagets medgrundare och vd Kristoffer Cassel i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

Teckningskursen i emissionen som bolaget gjorde inför noteringen på First North den 20 maj var satt till 15:50 kronor. När Nyhetsbyrån Direkt spelade in intervjun ovan strax efter lunch på torsdagen stod kursen i 60 kronor – när klippet hade redigerats två timmar senare var kursen uppe på 80 kronor. När den här texten publicerades stod kursen i 90 kronor.

Teckningskursen värderade bolagets aktier före kapitaltillskottet till 359 miljoner kronor. Börsvärdet var i skrivande stund 2,4 miljarder kronor. Borde teckningskursen ha satts högre månne?

”Haha, nej, vi tänker inte så. Vi ser det här som ett steg på en väldigt långsiktig resa. Vi har funnits i drygt fyra år och hunnit mycket på den tiden och det här är nästa kapitel. Vi har inte ens tänkt på det. Men det känns kul nu att vara noterade och vi ser fram mot det helt enkelt”, säger Kristoffer Cassel.

Bolaget grundades för fyra år sedan och säljer en SaaS-mjukvara som optimerar hur slutanvändare registrerar sig och loggar in på nätet. Förra året hade bolaget 37 betalande kunder, primärt inom fintech, iGaming och prenumerationstjänster, som genererade en omsättning på 22,3 miljoner kronor. En hög siffra per kund med andra ord.

”Det vi har är väldigt stora kunder. Vi ser det som vår styrka att vi kan lyckas ta de riktigt stora kunderna och vi ser en trend på nätet där mer och mer konsolideras där allt fler aktörer är verksamma i mer än ett land. Allt det här gynnar oss”, säger vd:n.

Bolaget har en målsättning att hålla en tillväxttakt på i snitt 86 procent per år. 2025 siktar bolaget på en omsättning på 500 miljoner kronor. SaaS-modeller är av naturen skalbara, men Kristoffer Cassel vill inte lätta på förlåten vad gäller en potentiell lönsamhet.

”Men man kan säga att förra året växte omsättningen 79 procent och totala kostnader växte med 11 procent”, konstaterar han och tillägger att fokus i första hand är på tillväxt, men att han tror att det kommer att vara ”en hälsosam lönsamhet.”

Med kursuppgången har förväntningarna ökat. Vilka ser du som de största riskerna för er framgent?

”Kursen får marknaden sätta, det tänker vi inte så mycket på och det förändrar inte hur vi jobbar […] Att hålla uppe tillväxten är det vi fokuserar på, om man nu kan kalla det en risk, men det är den utmaningen och vi tror ju att vi kommer att lyckas med det.”

Under rubriken kuriosa kan nämnas att Kristoffer Cassels eget innehav per dagen för prospektets offentliggörande uppgick till cirka 6,5 miljoner aktier. Med fredagsförmiddagens kurs innebär det i runda slängar 0,5 miljarder kronor.

Även styrelseordförande, den förre finansministern Anders Borg, har förstärkt tillgångssidan i sin personliga balansräkning där innehavet på 234.608 aktier nu värderas till drygt 20 miljoner kronor.