Kategoriarkiv: Kreditbetyg

Moody´s sänker Storskogens kreditbetyg

”Vi har en god likviditet med en kassa samt outnyttjade kreditfaciliteter på drygt 10 miljarder kronor”, skriver Storskogens finanschef Lena Glader.

Vidare skriver hon att bolaget förlängt sin revolverande kreditfacilitet och sitt term loan.

Lena Glader lyfter även att bolaget inte har något refinansieringsbehov under 2023 och enbart en utestående obligation på 3 miljarder kronor som behöver återbetalas 2024.

”Detta gör oss trygga med vår finansiella ställning”, skriver finanschefen.

S&P sänker Electrolux kreditbetyg

Enligt S&P utvecklades Electrolux verksamhet under 2022 svagare än förväntat på grund av ineffektivitet i leveranskedjan, omstruktureringskostnader och lägre efterfrågan från konsumenterna. Detta ledde till en S&P Global Ratings-justerad skuldsättning i relation till ebitda-resultatet på 5,2 gånger.

Även om kreditvärderingsinstitutet räknar med att bolagets kostnadsbesparingsprogram sannolikt kommer att få ned nyckeltalet till mellan 2,0 och 2,2 under 2023, och under 2,0 år 2024, är nivåerna trots det sämre än S&P:s tidigare antaganden.