Kategoriarkiv: Moody’s

Moody´s sänker Storskogens kreditbetyg

”Vi har en god likviditet med en kassa samt outnyttjade kreditfaciliteter på drygt 10 miljarder kronor”, skriver Storskogens finanschef Lena Glader.

Vidare skriver hon att bolaget förlängt sin revolverande kreditfacilitet och sitt term loan.

Lena Glader lyfter även att bolaget inte har något refinansieringsbehov under 2023 och enbart en utestående obligation på 3 miljarder kronor som behöver återbetalas 2024.

”Detta gör oss trygga med vår finansiella ställning”, skriver finanschefen.

Moody´s sänker Balders kreditbetyg

Det framgår av ett pressmeddelande från Moody’s, något som Dagens industri rapporterade om på tisdagskvällen.

Sänkningen kommer efter att Moody’s i oktober i fjol inledde en utredning som skulle kunna resultera i en sänkning.

Moody hänvisar till förväntningar om fortsatt press på Balders nyckeltal för kreditvärdighet. Detta som följd av fortsatt hög inflation vilket, med stigande räntor, ökar finansieringskostnaderna för Balder, med tanke på att koncernen har en väsentlig del av sin skuld till rörlig ränta.

Utsikterna för det nya kreditbetyget bedöms samtidigt som stabila.