Kategoriarkiv: Logistea B

Tre köptips från Börsveckan

Logistea har nu kommit ner till attraktiva nivåer samtidigt som fastighetsbolaget sitter på flertalet intressanta projekt. Börsveckan vänder därför på klacken och lyfter från sälj till köp efter kursnedgången.

Nykomlingen på fastighetsmarknaden, SLP, växer i hög takt med ständigt nya affärer, men det är svårt att motivera att man ska betala så mycket mer än 50 procent premie och över 20 gånger förvaltningsresultatet i rådande situation, menar Börsveckan som håller ett öga på SLP men landar i rådet avvakta.

Kullagertillverkaren SKF värderas redan som om lågkonjunkturen vore här, enligt Börsveckan. För den som kan undvara kapital på lite längre sikt och uppskattar utdelningarna på vägen finns nu ett bra köpläge i industriklenoden, heter det i analysen.

Betssons expansion i Latinamerika bär frukt och kompenserar till stor del för tappet i Nederländerna. Aktien kommer inte utan risker, men Börsveckan menar att det också reflekteras i prislappen och sätter ett köpråd på tolv månaders sikt.

”Om vi åsätter vinsten från Turkiet en multipel om låga 3x och övriga rörelsens vinster en multipel på 12x på 2023-års förväntade vinst, ja då ser uppsidan ut att vara cirka 20 procent”, skriver Börsveckan.

Börsnykomlingen Oneflow, med fokus på digital avtalshantering, är ett intressant SaaS-bolag, men vägen till lönsamhet är slingrig och värderingen är hög, skriver tidningen. Rådet blir avvakta.

Även Resurs ges rådet avvakta av Börsveckan, som inte tror att det är rätt läge att kliva på denna aktie givet den stigande osäkerheten i ekonomin överlag.

Tidningen gillar Bredband2, men aktien är inget fynd och rådet blir här avvakta. Innan Börsveckan ska trycka på köp får bolaget visa att lönsamheten utvecklas år rätt håll, heter det i analysen.

 

Logisteas resultat lyfte rejält

Logistea redovisar hyresintäkter på 33 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (9).

Driftsöverskottet låg på 21 miljoner kronor (7) och förvaltningsresultat på 10 miljoner kronor (2).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 262 miljoner kronor (47).

Resultat efter skatt blev 219 miljoner kronor (13).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2021.

Ska öka från 2,6 till 15 miljarder till 2024

Logistea har beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy.

Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024. Målet är att årligen färdigställa minst 25.000 kvadratmeter ny uthyrbar yta. Vidare ska 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026 och 50 procent av låneportföljen utgörs av så kallad grön finansiering vid utgången av 2026.

Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod. Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod. Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 gånger.

Strategin är bland annat att förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.

Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier, heter det.

 

Logistea lyfter efter avtal om batterifabrik

Logistea har även tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvadratmeter markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen.

Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun. Bolaget bedömer att detta ske under inledningen av nästa år.

”Logistea har en tydlig målbild och strategi att växa kraftfullt inom moderna fastigheter för logistik och lätt industri. Avsiktsförklaringen som vi idag har tecknat med den internationella battericellstillverkaren skapar grund för att bli ett av de större industriprojekten under senare år i Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgästen, Business Region Borås samt Svenljunga kommun utveckla området. Samarbetet bekräftar regionens attraktionskraft för framåtriktade och internationella etableringar”, kommenterade Logisteas vd Niklas Zuckerman.

Logistea handlas cirka 10 procent upp på onsdagsförmiddagen.